Наблюдение развитието на нормалната бременност

Медицинска информация

Бременността е истинско чудо за жената, особено когато е желана. Казват, че преживяното по време на бременността не може да сравни  с нищо, а за да няма проблеми и за да се роди едно здраво дете, майката трябва да бъде наблюдавана внимателно.

Как може да се постави диагнозата за бременност ?

Диагнозата за бременност може да се постави рано чрез откриване в серума на хормона хорион-гонадотропин HCG (ЧХГ изследването), чиито стойности нарастват в момента, в който се констатира липсата на менструация.

нормалната бременност

Какви лабораторни изследвания са необходими при една нормална бременност ?

Веднага след доказване на бременността, трябва да се направи кръвна картина с оглед ранното откриване на анемия. Този тест може да се допълни с изследване  на желязото в кръвта (сидеремиа) или с  електрофореза на хемоглобина, при съмнения за бетаталасемия минор (наследствено заболяване, свързано с аномалия при синтеза на хемоглобина).

Ако при пациентката се открие бета-таласемия минор, задължително трябва да се изследва и партньора, тъй като ако и при него се открие тази аномалия, е налице риск от 50% детето да се роди с  анемия на Cooley – форма на болестта с изключително тежко развитие.

Започвайки от 21-та седмица, кръвната картина трябва да се повтаря на всеки 4 седмици, следейки се най-вече стойността на хемоглобина. Според препоръки от германския протокол, стойността на хемоглобина трябва да се поддържа над 112 g/l, а съгласно препоръките от САЩ, трябва да е над 10.5 g/l.

Кръвната група и Rh факторът трябва да се определят възможно най-бързо при двамата партньори, за да се идентифицира възможна несъвместимост между кръвните групи и Rh фактори, което да позволи правилно наблюдение на бременността.

Изследване на урината трябва да се извършва на всеки 4 седмици, за да се открие евентуална инфекция (в този случай е необходима и урокултура), възможна загуба на протеини, наличието на глюкоза. При последния случай са необходими допълнителни изследвания за откриване на захарен диабет или на гестационен диабет.

Диагностициране на вродените инфекции

При вродените или пренатални инфекции, патогенните агенти се пренасят от майката на плода и могат да причинят аборти, смърт на плода в матката или фетални малформации. В този смисъл по време на бременността се извършват следните тестове:

1. Антитела IgG и IgM за рубеола

Във възможно най-ранен етап на бременността. Ако антителата IgG са положителни, а IgM отрицателни означава, че пациентката има имунитет спрямо този вирус и не са необходими повече тестове. Ако се констатира липсата на имунитет (IgG отрицателни), серологията за рубеола се повтаря 16-18 през седмици.

2. Антитела IgG и IgM за цитомегаловирус и неговото евентуално лечение

Цитомегаловирусът има същото действие върху ембриона като вируса на рубеолата и трябва да бъде открит през първото тримесечие от бременността, възможно най-бързо. Риск от засягане на плода се наблюдава само, ако майката се инфектира за първи път през бременността с този вирус. При констатиране на положителен IgM нараства възможността от активна инфекция, която изисква допълнително изследване.

3. IgG и IgM антителата на токсоплазмата

IgG и IgM антителата на токсоплазмата трябва да бъдат тествани преди бременността или възможно в най-ранен етап на бременността. IgG положителни антитела с отрицателен IgM показват наличието на имунитет, като в този случай не са необходими повече тестове по време на бременността.

Ако не бъде открит имунитет (IgG отрицателен), тестването се повтаря на интервали от  8-12 седмици. По същият начин, както при цитомегаловируса, риск от увреждане на плода има само ако майката се инфектира с токсоплазмоза по време на бременността.

4. Серологията за  сифилис (VDRL и TPHA) се извършва също в началото на бременността

Серологията за  HIV (вирус на човешката имунна недостатъчност) се извършва само със съгласието на пациентката, в началото на бременността.

Специфичният HBsAg за вирусен хепатит B се определя възможно най-рано през бременността при пациентките със завишен риск от тази инфекция.

Както серологията за HIV, така и HBsAg се препоръчват, тъй като при тях се наблюдава завишен риск от предаване на инфекциите от майката на плода.

В заключение Ви желаем да се наслаждавате и да се възползвате изцяло от най-хубавите и вълнуващи месеци в живота на всяка жена- периода на бременността.

ИНФО Разбери повече:

Изследвания преди и по време на нормална бременност

VERAgene пренатален тест

VERACITY пренатален тест

Synevo България

Synevo България