Тест за антитела – вирус неутрализиращи антитела срещу S-протеина на SARS-CoV-2 (COVID-19)

Тестът за антитела, който медицински лаборатории Синево предлагат, отговаря на условията на МЗ за издаване на зелен сертификат. Стойности за anti-SARS-CoV-2 антитела над 150 BAU/ml се признават за издаване на зелен сертификат с валидност 90 дни (3 месеца) съгласно официалната Заповед на Министерството на здравеопазването (МЗ) – Заповед за изменение и допълнение на Заповед No РД-01-890/03.11.2021, … Продължете с четенето на Тест за антитела – вирус неутрализиращи антитела срещу S-протеина на SARS-CoV-2 (COVID-19)