Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

Тест за антитела – вирус неутрализиращи антитела срещу S-протеина на SARS-CoV-2 (COVID-19)

Медицинска информация

срещу S протеина на SARS CoV 2

ИзследванеЦенаВреме за резултати (дни)КодПоръчай

Цел на теста за антитела

 • Оценка на имунния отговор след ваксинация
 • Оценка на имунния отговор след инфекция със SARS-CoV-2

Кога да направя този тест за антитела?

Изследването се препоръчва при пациенти, със съмнение за прекарана инфекция със SARS-CoV-2 или след ваксинация срещу SARS-CoV-2.

Съмнение за инфекция с SARS-CoV-2 има при преживяни следните симптоми:

 • висока температура
 • загуба на обоняние
 • суха кашлица
 • умора
 • мускулни болки
 • възпалено гърло
 • диария
 • конюнктивит
 • главоболие
 • затруднено дишане или задух

Подготовка преди изследване

Изследването не се нуждае от предварителна подготовка на пациента.

Проба за теста за антитела

Метод

 • Електрохимилуминесценция (ECLIA) – одобрен от Министерство на здравеопазването като сертифициран тест за определяне на антитела срещу SARS-CoV-2.

Референтни стойности

Референтните стойности на метода ECLIA сa:

 • <0.8 U/mL – Отрицателен резултат
 • ≥ 0,80 U/mL – Положителен резултат

Време за резултати

 • 2 делнични дни

Интерпретация на резултатите

Положителен резултат показва скорошнa инфекция или предходна експозиция на SARS-CoV-2 или ваксинация. Отрицателен резултат показва липса на предишно излагане на SARS-CoV-2 и следователно все още съществуваща податливост/възприемивост към инфекция. Също така отрицателният резултат не изключва инфекция с SARS-CoV-2, ако пробите са взети преди сероконверсията или непосредствено след ваксинация, както и при имунокомпрометирани пациенти.

Обновено на 16.11.21: Тест за антитела: вирус неутрализиращи антитела срещу S-протеина на SARS-CoV-2

Вирусът SARS-CoV-2, причинителят на болестта COVID-19, е бета-коронавирус, който заразява както хора, така и голямо разнообразие от животните (птици и бозайници). Името му идва от външния вид на вирионите на електронна микроскопия, който се отличава с наличието на шипове с гликопротеинова природа, подредени под формата на корона на повърхността на вирусните частици.

Геномът на SARS-CoV-2 се състои от единична едноверижна РНК молекула, кодираща 16 неструктурни протеина и от 4 основни структурни протеина: S-гликопротеин (структурен протеин на шиповете), капсулен протеин Е, мембранен протеин М и нуклеокапсиден протеин N. РНК и протеиновите N геноми образуват нуклеокапсид със спираловидна симетрия, заобиколен от външната обвивка. РНК на вируса е инфекциозна, служи едновременно като геном и като вирусна информационна (иРНК).

Вирусът попада в клетката-гостоприемник чрез свързване на spike-протеина (S-протеина) с трансмембранен гликопротеин на повърхността на клетката-гостоприемник. След репликация, вирусният S-протеин се сглобява в тримери, за да образува шиповете от повърхността и се насочва към ензима за преобразуване на ангиотензин 2 (ACE2), който ензим играе ролята на рецептор за проникване на вируса в клетките и заразяването им. Ангиотензин 2 (АСЕ2) е протеин, който се среща по повърхността на няколко вида клетки като алвеоларни епителни клетки (в белите дробове), ентероцити (в храносмилателната система) и ендотелните клетки в бъбреците и сърцето.

Вирусният S протеин се състои от две функционални субединици: S1 и S2. Субединицата S1 се състои от N-краен домен (NTD) и рецепторен свързващ домен (RBD). Субединицата S2 съдържа слетия пептид (FP), регионите: хептаден повтор 1 (HR1), централна спирала (CH), съединителен домейн (CD), хептаден повтор 2 (HR2), трансмембранен домен (TM) и цитоплазмен домен (CT ) и има ролята на сливане на мембраната на вируса с тази на клетките гостоприемници.

Нуклеокапсидният протеин N образува комплекси с вирусна РНК и участва в транскрипцията и репликацията на вирусна РНК, сглобяването на генома, капсулиран във вириони, и инхибира процесите на клетъчния цикъл на клетките гостоприемници. Освен това, при много коронавируси, включително и SARS-CoV, протеин N е силно имуногенен и се отделя обилно по време на инфекция.

При инфекция със SARS-CoV-2 организмът създава сложен имунен отговор срещу вируса, който включва производството на специфични антитела срещу вирусни антигени, като шипчестия (spike) протеин (S) и нуклеокапсида (N), които са основните антигени.

Наличните серологични тестове откриват специфични антитела, насочени срещу тези вирусни протеини / домени. Антителата са насочени към S1 и/или S2 субединици, RBD домейн или протеин N на вириона. Тъй като S гликопротеинът е изложен на повърхността на вириона и медиира проникването в клетките на гостоприемника, той се превръща в основната цел на неутрализиращите антитела, произведени от организма по време на инфекцията и е ключов фактор при създаването на терапевтични стратегии, включително мониторинг след ваксинация.

Изследване на хуморалния имунен отговор при група от 285 пациенти с потвърдена вирусна инфекция SARS-CoV-2 показа, че в рамките на 19 дни от появата на симптомите всички пациенти са положителни за IgG антитела. Сероконверсията към двата класа имуноглобулини (антитела) IgM или IgG (поява на антитела, изчезване на вирусните антигени) възниква едновременно или последователно и титрите на антителата достигат плато в рамките на 6 дни от момента на сероконверсията. Интересното е, че допълнителни серологични изследвания на 164 контактни на пациенти с COVID-19 идентифицираха малък процент от хората (4,3%) с отрицателни резултати от RT-PCR, при които бяха открити специфични за вируса IgG или IgM антитела, което предполага, че серологичните изследвания могат да бъдат полезни при проследяване на асимптоматични инфекции при контакти.

Други изследвания потвърждават, че тези антитела се откриват в рамките на 1–3 седмици от появата на симптомите, като IgM антителата достигат своята максимална концентрация през втората седмица, IgG антителата продължават да нарастват през третата седмица.

Наличните ваксини от края на 2020 г., произведени от Pfizer / BioNTech и Moderna, съдържат информационна РНК (иРНК, mRNA), кодираща шипчестия S протеин, стабилизиран в конформационната му форма, и включен в липидни наночастици. Антителата, произведени след ваксинация, имат силен неутрализиращ капацитет и са насочени срещу свързващия домен (RBD) на протеина.

Тестът, използван в лаборатория Synevo, определя количеството антитела, които се образуват в серума на пациента в отговор на вирусния антиген – региона RBD (Receptor Binding Domain) на Spike протеина (S1 субединица). Количественото определяне на специфичния титър на антителата може да помогне за определяне и проследяване на хуморалния имунен отговор на ваксинираните лица във времето.

Методът ECLIA има положителна корелация от над 92,3% с теста за псевдо неутрализация на VSV. Специфичността на метода е 100%, а чувствителността 98,8%.

Изследване на неутрализиращи антитела срещу S-протеина на SARS-CoV-2:

29,70 лв.Добави в количката

ИзследванеЦенаВреме за резултати (дни)КодПоръчай

Често задавани въпроси за вирус неутрализиращите анти-спайк антитела:

Как се приравняват резултатите, получени от Лаборатории Синево към BAU/ml?

Количественият имуноанализ Elecsys® Anti-SARS-CoV-2-S на Roche, който e одобрен в света и от Министерство на Здравеопазването в страната ни и който Синево България използва за определяне на вирус-неутрализиращи антитела, е разработен преди да е налице международен стандарт за определяне на анти-SARS-CoV-2 антитела и тяхното приравняване към универсално приложими единици. Следователно първоначално са използвани специфичните за производителя единици, което e затруднявало сравняването на числовите резултати между различните методи за определяне на тези антитела. Националният институт за биологични стандарти и контрол (NIBSC) на Обединеното кралство пусна първия международен стандарт на СЗО за анти-SARS-CoV-2 антитела (референции 1, 2). Избраната единица беше определена да съдържа 1000 единици на свързващи антитела BAU/mL (BAU – bounding antibody units). Направени са редица изследвания, които съпоставят специфичните за производителя единици на теста Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 S с BAU на международния стандарт на СЗО. Резулттите от това съпоставяне показват, че първият международен стандарт на СЗО за анти-SARS-CoV-2 имуноглобулини корелира отлично със стандартизирания тест Elecsys Anti-SARS-CoV-2 S (Pearson r = 0,9996). Числовите стойности на двете скали си съответстват в изключително висока степен. Математическото сравнение на специфичните за Roche единици (U) към BAU на Международния стандарт на СЗО е представено в следното уравнение: Roche U = 0,972*BAU. Следователно, специфичните за производителя U/mL на теста Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 S могат да бъдат разглеждани като почти еквиваленти и с приближение еднакви на BAU/mL от първия международен стандарт на СЗО за анти-SARS-CoV-2 антитела. Ако желаете да изчислите точната стойност на BAU, моля, използвайте тази формула: BAU=Roche U: 0.972. Т.е. необходимо е да разделите получената стойност от нашата лаборатория на числото 0.972, за да получите стойността на BAU/ml.

Каква е максималната стойност на наличие на ВНА антитела и при каква стойност се счита, че е необходима ваксинация?

Тестът за определяне на вирус-неутрализиращи антитела срещу SARS-CoV-2 е изключително специфичен за определяне на антитела, насочени срещу коронавирусния протеин S. Антитела срещу спайк протеина може да присъстват в кръвта на човек, който е преболедувал И/ИЛИ е ваксиниран с ваксина, чийто основен компонент е спайк протеина. В тази връзка, е възможно човек да има антитела срещу спайк протеина, без да е срещал вируса, ако се е ваксинирал срещу него. Няма определена максимална стойност на ВНА, те могат да бъдат и няколко стотин или хиляди, особено след като имунният отговор към коронавирус е много динамичен и строго индивидуален. Някой човек може да има огромна стойност на тези антитела, а други – по-ниски стойности. Все още не се знае какво е количеството антитела, което защитава от инфекция или повторна инфекция. Моля, имайте предвид, че в цял свят няма консенсус да се използват нива на антитела за определяне на това дали човек да се ваксинира или не. В кратките характеристики на листовките на регистрираните ваксини не е упоменато да се изследват антитела. Критериите за ваксиниране се издават от официални органи в света, и от МЗ в нашата страна.

От коя стойност /изразена цифрово/, се счита, че резултатът е добър?

Имунният отговор към коронавирус е много динамичен и строго индивидуален. Някой човек може да има огромна стойност на тези антитела, а други – по-ниски стойности. Все още не се знае какво е количеството антитела, което защитава от инфекция или повторна инфекция. В тази връзка, интерпретацията на нивата антитела трябва да се осъществява внимателно и от медицински лице. Референтните граници, избрани от различните производители, както и международните стандартизирани единици на СЗО BAU/ml също трябва да се използват като ориентир за имунния отговор, получен вследствие на преболедуване или ваксинация, но не могат да се правят категорични изводи за ниво на защита или препоръка за ваксинация/реваксинация.

Как се приравняват нашите резултати към стария количествен тест и към най- прилаганите тестове за наличие на антитела в страната?

Не съществува такова приравняване между различните тестове.Необходимо е да се направи приравняване към международния стандарт на СЗО – BAU/ml, и след това да се направи такова сравнение между резултатите от различните методи/тестове/лаборатории.

Откъде става ясно, че наличното количество на вирус неутрализиращи антитела са достатъчни?

Имунитетът на хората е сложна система от клетки, тъкани и органи с имунни функции, както и специализирани молекули. Антителата са част от т.нар. хуморален имунитет, но те не представляват целия имунитет срещу даден причинител. В тази връзка не може да се прави твърдението, че някой човек има или няма имунитет срещу вируса само след изследване на вирус-неутрализиращи антитела., или друг вид антитела.Стойността от 0.8 U/ml е избрана като долна референтна граница от производителя Roche на лабораторния кит Elecsys® Anti-SARS-CoV-2-S за определяне на вирус-неутрализиращи антитела. Моля да имате предвид, че тези стойности (нито BAU/ml) не могат да определят защитния титър, или количеството антитела, което би ни защитавало от вируса. В цял свят все още няма установено защитно ниво на антитела.

ИНФО Разбери повече:

Медицинска лаборатория Синево България предлага на клиентите си RT-PCR тест за COVID-19

Бърз антиген тест за коронавирус

Коронавирус – Новини, въпроси и отговори

Психичното ни здраве по време на COVID-19 (коронавирус)

Източници:

 • https://www.synevo.ro/shop/sars-cov-2-anticorpi-neutralizanti-anti-proteina-spike-s/
 • https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19#:~:text=symptoms
 • European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Factsheet for health professionals on Coronaviruses. Factsheet for health professionals on Coronaviruses. Ref Type: Internet Communication. https://www.ecdc.europa.eu/en/factsheet-health-professionals-coronaviruses.
 • Walls AC, Park YJ, Tortorici MA, Wall A, McGuire AT, Veesler D. Structure, Function, and Antigenicity of the SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein. Cell. 2020 Apr 16;181(2):281-292.e6.
 • Zhang J, Zeng H, Gu J, Li H, Zheng L, Zou Q. Progress and Prospects on Vaccine Development against SARS-CoV-2. Vaccines (Basel). 2020 Mar 29;8(2).
 • Baoqing Sun, Ying Feng, Xiaoneng Mo, Peiyan Zheng, Qian Wang, Pingchao Li, Ping Peng , Xiaoqing Liu , Zhilong Chen, Huimin Huang, Fan Zhang, Wenting Luo , Xuefeng Niu , Peiyu Hu , Longyu Wang, Hui Peng , Zhifeng Huang , Liqiang Feng , Feng Li , Fuchun Zhang , Fang Li, Nanshan Zhong , Ling Chen  Kinetics of SARS-CoV-2 specific IgM and IgG responses in COVID-19 patients Emerg Microbes Infect. 2020 Dec;9(1): 940-948.
 • Liu W, Liu L, Kou G, Zheng Y, Ding Y, Ni W, Wang Q, Tan L, Wu W, Tang S, Xiong Z, Zheng S. Evaluation of Nucleocapsid and Spike Protein-Based Enzyme-Linked Immunosorbent Assays for Detecting Antibodies against SARS-CoV-2. J Clin Microbiol. 2020 May 26;58(6):e00461-20. doi: 10.1128/JCM.00461-20. Print 2020 May 26
 • Wang MY, Zhao R, Gao LJ, Gao XF, Wang DP, Cao JM. SARS-CoV-2: Structure, Biology, and Structure-Based Therapeutics Development. Front Cell Infect Microbiol. 2020 Nov 25;10:587269. doi: 10.3389/fcimb.2020.587269. eCollection 2020
 • Zhao J, Yuan Q, Wang H, Liu W, Liao X, Su Y, Wang X, Yuan J, Li T, Li J, Qian S, Hong C, Wang F, Liu Y, Wang Z, He Q, Li Z, He B, Zhang T, Fu Y, Ge S, Liu L, Zhang J, Xia N, Zhang Z. Antibody responses to SARS-CoV-2 in patients of novel coronavirus disease 2019. Clin Infect Dis. 2020 Mar 28.
 • Laborator Synevo. Referintele specifice tehnologiei de lucru utilizate 2020. Ref Type: Catalog
  < inapoi la listaPret 130.00 lei
3.6/5 (58 Reviews)

Всички наши медицински лаборатории:

лаборатория синев бургас 20

Лаборатория Бургас – ж.к. Изгрев

Лаборатория Пловдив Гербера

Лаборатория Пловдив – Гербера

Лабораторията Пловдив - Тримонциум

Лаборатория Пловдив – МБАЛ Тримонциум

Лаборатория София

Лаборатория София – бул. България

IMG 02fc71955900dda873fab76132a70b33 V

Лаборатория Стара Загора

20210319 103500 1024x768 1

Манипулационна – Дружба

Лаборатория Асеновград

Манипулационна Асеновград

асеновград пазара 2

Манипулационна Асеновград – Пазара

лаборатория бургас бсу

Манипулационна Бургас – БСУ

IMG 20230120 110925370 HDR

Манипулационна Бургас – Демокрация

лаборатория в меден рудник

Манипулационна Бургас – Меден рудник

синево бургас славейков

Манипулационна Бургас – Славейков

лаборатория в центъра на град бургас

Манипулационна Бургас – Шипка

Манипулационна Димитровград 2

Манипулационна Димитровград

синево пазарджик

Манипулационна Пазарджик

Манипулационна Пазарджик – Здраве

манипулационна пловдив васил априлов

Манипулационна Пловдив – ВМИ Васил Априлов

манипулационна в квартал каменица пловдив

Манипулационна Пловдив – Каменица, АГ кабинет

Манипулационан Смирненски

Манипулационна Пловдив – Смирненски

Синево Софиа Добрила

Манипулационна Пловдив – Тракия

Лабораторията Пловдив - Георги Котов

Манипулационна Пловдив – Георги Котов

Лаборатория Synevo Пловдив

Манипулационна Пловдив – Кючук Париж

Манипулационна Пловдив – Остромила

Манипулационна Пловдив – Остромила

лаборатория пловдив

Манипулационна Пловдив – очна болница Луксор

Манипулационна Пловдив – Рилон център

Манипулационна Пловдив – Рилон център

viber image 2022 03 21 10 43 55 595

Манипулационна Раднево

манипулационна regina life

Манипулационна София – Regina Life

IMG 8815

Манипулационна София – Банишора

лаборатория квартал витоша

Манипулационна София – Витоша

лаборатория втора мбал

Манипулационна София – Втора МБАЛ

Синево Софиа Добрила

Манипулационна София – Добрила, АГ кабинет

DSCF1787

Манипулационна София – Овча Купел

манипулационна софия скобелев

Манипулационна София – Скобелев

синево софия черковна

Манипулационна София – Черковна

Манипулационна София – Ангел Кънчев

Манипулационна София – Ангел Кънчев

Манипулационна София – ИСУЛ

Манипулационна Люлин 4

Манипулационна София – Люлин

Манипулационна София – Младост

Манипулационна София – Младост

Лаборатория София – Надежда

Манипулационна София – Надежда

Synevo в България

Манипулационна София – Оскар Клиник (бул. Черни връх)

Synevo logo FB post img

Манипулационна Стара Загора – Гурко

лаборатория стара загора железник

Манипулационна Стара Загора – Железник

Synevo Лаборатории България

Манипулационна Стара Загора – Медицински Център Сано

Synevo Лаборатории България

Манипулационна Харманли

Лаборатория Хасково

Манипулационна Хасково, АГ кабинет

Synevo Лаборатории България

Манипулационна Чирпан

Партньорска лаборатория – Ескулап – София

Партньорска лаборатория – Здраве 99 – Русе

мц кирм св елисавета

Партньорска лаборатория – МЦ КИРМ „Св. Елисавета“ – Плевен

Партньорска лаборатория – Статус – Варна

Партньорска лаборатория – Унидиамед – Благоевград