НЗОК – Здравното осигуряване в България

Модел на здравно осигуряване Моделът на здравно осигуряване в България е смесен – държавен и частен. Държавното здравеопазване се осъществява от НЗОК (Националната здравноосигурителна каса), а частното – от фондове за допълнително здравно осигуряване. До 1990 г. здравеопазването в България е било основано на т. нар. модел Семашко – всички здравни заведения са държавни и … Продължете с четенето на НЗОК – Здравното осигуряване в България