Подготовка за изследвания

Медицинските изследвания са съвкупност от методи, повече или по-малко сложни, които предоставят информация за състоянието и функционирането на различните органи и части на тялото и за здравословното състояние и заболявания на организма. За да може изследванията да отразяват действително състоянието на организма, освен ефективността на лабораторията е много важна и подготовката на пациента преди вземане … Продължете с четенето на Подготовка за изследвания