Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

Подготовка за изследвания

Подготовка за изследвания

Медицинските изследвания са съвкупност от методи, повече или по-малко сложни, които предоставят информация за състоянието и функционирането на различните органи и части на тялото и за здравословното състояние и заболявания на организма.

За да може изследванията да отразяват действително състоянието на организма, освен ефективността на лабораторията е много важна и подготовката на пациента преди вземане на пробите.

1. Кога си правим изследвания ?

2. Подготовка за вземане на проба от фаринкс

3. Подготовка за вземане на кръвна проба

4. Подготовка за вземане на урина

5. Подготовка за вземане на фекални материали

6. Подготовка за вземане на генитални секрети

1. Кога си правим изследвания?

Обикновено изследванията се правят по искане на семейния лекар, на лекар специалист от специализирана лаборатория или при хоспитализация.

Има и профилактични изследвания, които се правят при наемане на работа или при периодични медицински изследвания (изискани от институцията, за която работим) и медицински изследвания изискани от застрахователните фирми, в които имаме застраховка живот.

Някои изследвания извършваме по собствена инициатива, от любопитство и за да проверим здравословното си състояние, без да сме изпратени от лекар или институция.

Независимо от причините, поради които си правим изследвания е необходимо да отидем сутринта в лабораторията, за предпочитане между 8:00 – 10:00 часа, и това не поради работното време на лабораторията, а  тъй като това е оптималното време за вземане на биологични продукти, въз основа на които ще се извършат изследванията.

Малко са изключенията от това правило, като те ще ни бъдат  посочени от изпращащия лекар (например: съдържанието на кортизол от 18:00 ч). Но да започнем поред:

2. Подготовка за вземане на проба от фаринкс

В идеалния случай проба от фаринкс се взема сутрин, преди консумация на храни или течности (те заличават съществуващите патогенни агенти от повърхността на  сливиците и/или на фарингеалната лигавица).

Важно е да избягваме миенето на зъби, тъй като голяма част от пастите за зъби съдържат антибактериални вещества, които унищожават микробната флора на фаринкса и по този начин изопачават резултата (при тези условия няма да се открие наличието на патогенни агенти).

Ако тези условия не могат да бъдат спазени, проба от фаринкс може да се вземе 3-4 часа след последното хранене или след последното миене на зъби.

3. Подготовка за вземане на кръвна проба

Кръвна проба се взема сутрин преди консумация на храни или течности (особено сладки такива) , за да не се изопачат резултатите от изследванията , като например: кръвна захар, холестерол или триглицериди. Други изследвания се повлияват косвено от храната чрез  нарастване гъстотата на кръвта, което влияе на някои методи за определяне.

Внимание!
 • Преди някои изследвания е необходимо по-дълго неприемане на храна (дори 12 и повече часа) или пазене на определена диета по-дълго време. Това ще бъде съобщено от изпращащия лекар или от персонала на лабораторията. Добре е, когато ни се препоръчват някои изследвания или пък при изследвания, които желаем да си направим по собствена инициатива, да не забравим да попитаме изпращащия лекар или персонала на лабораторията към кого да се обърнем, какви условия трябва да бъдат изпълнени преди вземане на пробите.
Напр. липидния профил – подготовка на пациента:
 • пациентът трябва да спазва обичаен хранителен режим 3 седмици преди вземане на пробите;
 • трябва да има стабилно телесно тегло;
 • да не се храни 12-14 часа преди вземане на пробите (може да пие вода и черно кафе без захар);
 • препоръчва се въздържание от алкохол 72 часа преди вземане на пробите.

– има много медикаменти, които могат да изменят изследванията ни. Поради това трябва да попитаме изпращащия лекар дали трябва да прекъснем медикацията или  дали трябва само да съобщим на персонала на лабораторията какво лечение следваме. Някои тестове се правят след прием на вещества или медикаменти, като: теста за глюкозен толеранс  (провокирана хипергликемия), който се извършва след прием на глюкоза, или  динамичните тестове (стимулиращи или инхибиращи) за различните хормони.

4. Подготовка за вземане на урина

Правилното вземане на урина и бързото и пренасяне до лабораторията, в която ще бъде тествана, са ключови етапи за придобиване на качествена информация при изследване на урината.

При обикновеното изследване на урина (биохимия и седимент), вземането на проба се извършва от първата сутрешна урина, в съд предоставен от лабораторията (за предпочитане), за еднократна употреба, с плътно затварящ се капак, за да се предотврати изливане, изпарение и заразяване на пробата урина.

В лабораториите Синево се ползват следните съдове за вземане на урина (фигури 1,2):

tuburina

Фигура 1. Контейнер за урина при обикновено изследване на урина (биохимия и утайка)

Pungarecurina2

Фигура 2. Педиатричен колектор за урина

При урокултурите вземането на проби се прави също от първата сутрешна урина или поне на 4 часа след последното уриниране, в стерилен контейнер за урина, с широк отвор (с изключение на епруветки), наречен уроколектор (фигура 3). Уроколекторът задължително трябва да бъде взет  от лабораторията (за да се гарантира качеството на изследването). Преносът на контейнера до лабораторията трябва да се извърши не по-късно от 1 час след вземане на урината. Важно е вземането да стане преди започване на антибиотично лечение, тъй като антибиотиците обикновено унищожават микробната флора и резултатът на урокултурата ще бъде отрицателен дори при наличие на инфекция на пикочните пътища. Поради неравномерното отделяне на бактерии се препоръчват 3 последователни вземания  (урокултури). При проследяване ефикасността на антибиотичното лечение, вземането се повтаря след 48-96 часа. Контролната урокултура се извършва 3-5 дни след прекъсване на лечението.

Urocultor2

Фигура 3. Уроколектор

Внимание!
 • Много е важно да се знае правилния начин на вземане на проби урина.

Инструкции за вземане предназначени за възрастни:

 • уро-гениталната област се измива много добре с вода и сапун; за жени, при които се наблюдава наличие на  силна генитална секреция, освен много доброто измиване на зоната, във влагалището се въвежда стерилен тампон;
 • измитата област се изсушава със стерилна марля;
 • в тоалетната се отделя малко количество урина (урина заразена с бактерии, които  обикновено са налични в долния край на уретрата)и без спиране на уринирането, в получения от лабораторията контейнер се събира останалата част от урината  (вземане на проба от средната струя урина);
 • за да се предотврати замърсяване на пробата,  трябва да се избягва докосване на контейнера до гениталната област;  освен това, запушалката на уроколекторът не трябва да се докосва до никакъв друг предмет.
Инструкции за вземане на проби от кърмачета:
 • уро-гениталната област се почиства с вода и сапун;
 • почистената област не се попива, за да се ускори изсушаването; не се нанасят кремове, масла или педиатрични пудри;
 • отлепва се защитната лента от долната половина на педиатричния колектор за урина и се фиксира лепящата част над ануса; отлепва се горната част на лентата и се продължава със полагане на лепящата част, като се внимава пикочния отвор да бъде в колектора;  Внимание! – педиатричният колектор за урина се прикрепва добре за уро-гениталната област, за да се предотврати изтичане на урина или замърсяване на пробата;
 • веднага след като детето уринира в колектора за урина (или възможно най-скоро след това), колекторът се отлепва и се пренася до лабораторията, при съответстващи условия.

При дадени условия, в зависимост от тестовете, които трябва да бъдат извършени, могат да се вземат и други видове проби от урината:  спонтанна проба от урина / следи в урината, урина от последните 24 часа.

Най-честите грешки наблюдавани при тестовете, извършени от урина от последните 24 часа, се дължи на нейното неправилно вземане или съхранение.

Подготовка на пациента:
 • приемът на течности при вземането на проби трябва да бъде нормално (с изключение на случаите, при които лекуващият лекар дава специфични препоръки в този смисъл).
 • в някои случаи се препоръчва прекъсване на медикация, която може да причини смущения,  поне 12 часа (за предпочитане 48-72 часа) преди вземане на пробата.
 • някои храни могат да повлияят на някои химични съединения, така че понякога, по съвет на лекаря, пациентът трябва да пази дадена диета преди това изследване.
Инструкции за вземане на пробите:
 • след това в чист контейнер се събират 2-3 литра (не се уринира директно в контейнера), от всички уринирания за 24 часа, до 7 часа сутринта на следващия ден, включително урината от този последен момент (дори без наличие на спешна нужда от това);
 • контейнерът с урина се съхранява в пластмасов колектор в хладилник, през цялото време на събиране на урината (24 часа);
 • при завършване събирането на урината (последното отделяне на урина в 7 ч сутринта на следващия ден), се измерва цялото количество събрана урина;
 • хомогенизира се събраната урина (с разклащане);
 • оставят се около 100 мл в пластмасовата чаша за урина за еднократна употреба.

5. Подготовка за вземане на фекални материали

Вземането на фекални материали се извършва в специални контейнери, наречени копроколектори (вземат се от лабораторията).

Копро-паразитологичното изследване налага събиране на фекалии в копроколектор със среда без култура. Това изследване изисква повторение на интервали от няколко дни, тъй като кистите или лаврите на някои паразити не се отделят всеки ден.

Копро-бактериалното изследване (копрокултура) налага вземането на фекални материали да става или в копроколектор  със среда без култура , или в копроколектор със среда с култура (когато фекалните материали не могат да бъдат донесени до лаборатория до 30-60 минути след вземането им).

Вземането на фекални материали за теста за храносмилане изисква специална предварителна диета, която ще ни бъде съобщена от изпращащия лекар или от персоналът на лабораторията.

За откриване на окултни кръвоизливи, тъй като се използва имунологичен метод, не е необходимо някакво хранително ограничение.

6. Подготовка за вземане на генитални секрети

Вземането на секрети от гениталната област при жените налага спиране на някои ендовагинални лечения, на  вагиналните промивки, както и сексуален контакт 48 часа преди вземане на пробите.

При уретралния секрет пациентът не трябва да уринира един час пред и вземане на пробите.

За вземане на други биологични продукти (гнойни секрети, ушни секрети, конюнктивални секрети и др.), както и при неясноти при подготовката за вземане на упоменатите  биологични продукти, Ви молим да се обърнете към  лабораторията, в която желаете да направите изследванията си. Тази молба се подкрепя и от необходимостта да се поинтересувате дали съответната лаборатория работи с предварително записване.

ИНФО Разбери повече:

Семенна течност: Подготовка за изследване, норма

Подготовка за вземане на урокултура (стерилна урина)

Подготовка за събиране на 24-часова урина

Подготовка за паразитологично изследване на фецес

Подготовка за взимане на проба урина при деца

Всички наши медицински лаборатории:

лаборатория синев бургас 20

Лаборатория Бургас – ж.к. Изгрев

Лаборатория Пловдив Гербера

Лаборатория Пловдив – Гербера

Лабораторията Пловдив - Тримонциум

Лаборатория Пловдив – МБАЛ Тримонциум

Лаборатория София

Лаборатория София – бул. България

IMG 02fc71955900dda873fab76132a70b33 V

Лаборатория Стара Загора

20210319 103500 1024x768 1

Манипулационна – Дружба

Лаборатория Асеновград

Манипулационна Асеновград

асеновград пазара 2

Манипулационна Асеновград – Пазара

лаборатория бургас бсу

Манипулационна Бургас – БСУ

IMG 20230120 110925370 HDR

Манипулационна Бургас – Демокрация

лаборатория в меден рудник

Манипулационна Бургас – Меден рудник

синево бургас славейков

Манипулационна Бургас – Славейков

лаборатория в центъра на град бургас

Манипулационна Бургас – Шипка

Манипулационна Димитровград 2

Манипулационна Димитровград

синево пазарджик

Манипулационна Пазарджик

Манипулационна Пазарджик – Здраве

манипулационна пловдив васил априлов

Манипулационна Пловдив – ВМИ Васил Априлов

манипулационна в квартал каменица пловдив

Манипулационна Пловдив – Каменица, АГ кабинет

Манипулационан Смирненски

Манипулационна Пловдив – Смирненски

Синево Софиа Добрила

Манипулационна Пловдив – Тракия

Лабораторията Пловдив - Георги Котов

Манипулационна Пловдив – Георги Котов

Лаборатория Synevo Пловдив

Манипулационна Пловдив – Кючук Париж

Манипулационна Пловдив – Остромила

Манипулационна Пловдив – Остромила

лаборатория пловдив

Манипулационна Пловдив – очна болница Луксор

Манипулационна Пловдив – Рилон център

Манипулационна Пловдив – Рилон център

viber image 2022 03 21 10 43 55 595

Манипулационна Раднево

манипулационна regina life

Манипулационна София – Regina Life

IMG 8815

Манипулационна София – Банишора

лаборатория квартал витоша

Манипулационна София – Витоша

лаборатория втора мбал

Манипулационна София – Втора МБАЛ

Синево Софиа Добрила

Манипулационна София – Добрила, АГ кабинет

DSCF1787

Манипулационна София – Овча Купел

манипулационна софия скобелев

Манипулационна София – Скобелев

синево софия черковна

Манипулационна София – Черковна

Манипулационна София – Ангел Кънчев

Манипулационна София – Ангел Кънчев

Манипулационна София – ИСУЛ

Манипулационна Люлин 4

Манипулационна София – Люлин

Манипулационна София – Младост

Манипулационна София – Младост

Лаборатория София – Надежда

Манипулационна София – Надежда

Synevo в България

Манипулационна София – Оскар Клиник (бул. Черни връх)

Synevo logo FB post img

Манипулационна Стара Загора – Гурко

лаборатория стара загора железник

Манипулационна Стара Загора – Железник

Synevo Лаборатории България

Манипулационна Стара Загора – Медицински Център Сано

Synevo Лаборатории България

Манипулационна Харманли

Лаборатория Хасково

Манипулационна Хасково, АГ кабинет

Synevo Лаборатории България

Манипулационна Чирпан

Партньорска лаборатория – Ескулап – София

Партньорска лаборатория – Здраве 99 – Русе

мц кирм св елисавета

Партньорска лаборатория – МЦ КИРМ „Св. Елисавета“ – Плевен

Партньорска лаборатория – Статус – Варна

Партньорска лаборатория – Унидиамед – Благоевград