VERAgene пренатален тест

VERAgene е единственият неинвазивен пренатален тест, който може едновременно да изследва за анеуплоидии, микроделеции и моногенни заболявания. Болестите, за които се прилага скрининг с VERAgene, често са тежки със значително намалено качество на живот.
Тези генетични заболявания се проявяват като вродени аномалии, забавено развитие, загуба на слух, слепота, метаболитни нарушения и др.