Menu
Menu

VERAgene пренатален тест

Пакети изследвания

VERAgene Неинвазивен Пренатален Тест

С един тест се откриват анеуплоидии, микроделеции и точкови мутации

КАК ДЕЙСТВА VERAgene?

По време на бременността безклетъчна ДНК на плода се отделя от плацентата и циркулира в майчината кръв, заедно с нейната собствена безклетъчна ДНК. Безклетъчната ДНК се изолира от майчината кръв и се анализира заедно с ДНК проба от бащата, за да се установят потенциални генетични мутации като се използва патентована технология от ново поколение и биоинформатика.
След това резултатите от скрининговия тест се изпращат на лекаря, който ги съобщава на семейството.

Veragene NIPT

ЗАЩО ТРЯБВА БРЕМЕННАТА ЖЕНА ДА НАПРАВИ ТЕСТА VERAgene?

За разлика от анеуплоидиите, рискът за наличие на микроделеции и моногенни заболявания не е свързан с възрастта и липсват химически или ултразвукови биомаркери, които могат да помогнат за ранното им откриване.
Кумулативният риск за плода да бъде засегнат от едно от генетичните увреждания, които се изследват с VERAgene, е по-висок от 1 на 100, а може да бъде и по-висок в някои етнически общности, в които някои от уврежданията са по-разпространени. VERAgene може с точност да установи тези състояния, за да помогне на родителите да вземат информирани решения относно възможни терапии и клинично поведение.

ИМА ЛИ ВЪЗРАСТОВИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕСТА VERAgene?

Не, VERAgene може да се направи при бременни жени на всяка възраст, тъй като той изследва за генетични увреждания, чиито риск не зависи от възрастта.

VERAgene НАЧАЛОЗА ТЕБ ЛИ Е?ПОПИТАЙ СВОЯ ЛЕКАРЦЕНИ

КАКВО Е VERAgene?

VERAgene е единственият неинвазивен пренатален тест, който може едновременно да изследва за анеуплоидии, микроделеции и моногенни заболявания. Болестите, за които се прилага скрининг с VERAgene, често са тежки със значително намалено качество на живот. Тези генетични заболявания се проявяват като вродени аномалии, забавено развитие, загуба на слух, слепота, метаболитни нарушения и др.

КАКВИ СЪСТОЯНИЯ МОГАТ ДА БЪДАТ УСТАНОВЕНИ С VERAgene?

  • VERAgene може да открива тризомии на хромозоми 21, 18, 13, анеуплоидии на X и Y хромозомите, синдром на ДиДжордж, синдром на 1p36 делеция, синдром на Смит-Магенис и синдром на Волф-Хиршхорн
  • VERAgene таргетира 500 мутации за установяване на 50 моногенни заболявания
  • Комбинирайки откриването на анеуплоидии и микроделеции със скрининг за моногенни заболявания, VERAgene предоставя всеобхватна картина на бременността с един тест

 

КОГА МОГА ДА НАПРАВЯ ТЕСТА VERAgene?

Тестът VERAgene може да бъде направен най-рано на 10-а седмица от бременността.

КАК МОГА ДА СИ НАПРАВЯ ТЕСТА VERAgene?

    veragene-calendar    ТРЯБВА ДА СТЕ БРЕМЕННА ПОНЕ В 10-А СЕДМИЦА
veragene-lekar ПОИСКАЙТЕ ОТ ВАШИЯ ЛЕКАР ДА СИ НАПРАВИТЕ ТЕСТ VERAgene
veragene-adn ВАШИЯТ ЛЕКАР ЩЕ ВИ ВЗЕМЕ КРЪВНА ПРОБА И НАМАЗКА ОТ БУЗАТА НА БАЩАТА
veragene-magnifier ПРОБИТЕ ЩЕ БЪДАТ АНАЛИЗИРАНИ В НАШИТЕ ЛАБОРАТОРИИ
veragene-file РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТА ЩЕ БЪДАТ ИЗПРАТЕНИ НА ВАШИЯ ЛЕКАР СЛЕД 10 КАЛЕДАРНИ ДНИ

КАКВО ТРЯБВА ДА ПИТАМ МОЯ ЛЕКАР?

КАКВО Е НЕИНВАЗИВЕН ПРЕНАТАЛЕН ТЕСТ (NIPT)?

Това е тест, който се прави при бременната жена с цел проверка за генетични увреждания на плода преди раждането.

КАКВО СА ГЕНЕТИЧНИ УВРЕЖДАНИЯ?

Генетичните увреждания се причиняват от нежелани промени в генома, които се случват по време на зачеването. С теста се откриват три вида генетични увреждания:

  • анеуплоидиите са генетични увреждания, които възникват, когато дадена хромозома има допълнително копие (тризомия) или ѝ липсва едно копие (монозомия)
  • микроделециите са генетични увреждания, причинявани от малка делеция (изтриване) в специфична област на дадена хромозома
  • моногенните заболявания са генетични увреждания, причинени от мутациите на даден ген

ЦЕНИ ЗА ПАЦИЕНТИTE  SYNEVO

ИЗСЛЕДВАНЕ ЦЕНА (Лв)
VERAGENE 1250
Synevo Bulgaria logo CAP accredited NIPD genetics logo

 

ИНФО Разбери повече:

VERACITY пренатален тестVeracity е ново поколение Неинвазивен Пренатален Тест (NIPT)

Генетичен речник: Какво е кариотип, анеуплоидия и ощеГенетичен речник: Какво е кариотип, анеуплоидия и още

ИНФОИмате ли въпроси? Просто ни се обадете на: