Видове рак

Въведение Раковото заболяване представлява абнормно разрастване на дефектни клетки. Съществуват повече от 100 вида рак. Най-често срещани са ракът на гърдата и ракът на простата. Какво представляват раковите заболявания? Раковите новообразувания могат да бъдат класифицирани по два начина – според органа, от който произхождат, и според типа на клетките, които го изграждат. Според органа, от … Продължете с четенето на Видове рак