Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ОБРАБОТВАНИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБ САЙТА WWW.SYNEVO.BG

 

В сила от 20.05.2018

ВЪВЕДЕНИЕ

Този уебсайт www.synevo.bg (наричан по-долу „уебсайтът“) се притежава от “СМДЛ Синево България“ ЕООД, ЕИК 200788296 (наричано за кратко „Дружеството“, „Синево“, „ние“, „нас“). При функционирането си уебсайтът обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни. Дружеството управлява уебсайта в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. Синево се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си.

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. Синево не продава Вашите данни на други дружества или лица. Предоставянето на данни на трети лица става само ако тези данни са анонимизирани. При всички случаи ние полагаме най-големи усилия да предаваме лични данни на посетители на уеб сайта само на трети лица, които са обвързани от действието на ЕС правила за защитата на личните данни по право или във връзка със сключен договор със Синево.

Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

Тази политика има за цел да Ви информира за личните Ви данни, обработвани в качеството Ви на нерегистриран посетител на уебсайта ни. От обхвата на политиката са изключени личните данни, обработвани при регистрацията Ви за целите на проверка на резултатите през уеб приложението на SILAB Web Results. За обработката на тези данни и правата си във връзка с нея можете да научете повече от нашата Политика за защита, поверителност и неприкосновеност на личните данни, достъпни през уеб приложението WebResults, която можете да намерите тук:

 

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ?

„Лични данни“– това е всяка информация, която се отнася до Вас – посетителя/ползвателя на нашия уебсайт и която самостоятелно или в съчетание с друга информация може да ни помогне да установим Вашата самоличност;

„Специални категории лични данни“са лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. Синево не обработва такава информация за Вас в качеството Ви на посетител на уебсайта ни.

 

ОЩЕ НЯКОИ ПОНЯТИЯ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„Субект на личните данни“– това сте Вие, посетителят на нашия уебсайт. Написаното в тази политика се отнася само за хора, физически лица, освен ако изрично не е указано нещо различно.

„Обработване на лични данни“– това е всяко действие, което извършваме или можем да извършим с Вашите лични данни, включително, но не само, тяхното събиране, анализ или унищожаване.

„Администратор на лични данни“– по отношение на нашия уебсайт това сме ние, Синево. Ние определяме целта на обработката на Вашите данни, на едно от предвидените в закона основания за това; в основни линии, ние определяме и средствата, с които се извършва тази обработка – например, техническата инфраструктура и приложения, с които се осъществява обработката. Задълженията по отношение на сигурността и защитата на Вашите лични данни възникват за нас.

„Обработващ лични данни“– това е трето лице, което обработва Ваши лични данни по наше възлагане, при което Синево стриктно определя целта на обработката, средствата, с които се случва тя и е проверил дали лицето отговаря на изискванията на GDPR. Към датата на приемане на тази политика Синево не използва обработващи по отношение на личните данни, обработвани през уебсайта; при поява на такива, това ще Ви бъде известено на уебсайта.

„Бисквитка“е малък по обем текст или данни, които се подават на устройството (компютъра, лаптопа, таблета, телефона) за съхранение и могат да бъдат поискани обратно от подателя. Функцията на бисквитката може да е най-разнообразна: например, поддържането Ви в състояние „логнат“, докато попълвате определена регистрационна форма или запаметяване на езиковите Ви предпочитания за разглеждане на нашия уебсайт.

„Потребителска сесия“– времето между оторизацията на потребителя и момента на неговото излизане или изтичане поради липса на активност на същия. През това време системата на Синево разпознава еднозначно посетителя. 

 

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Синево събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Дружеството за изпълнение на предоставяне на услугите си. Данните Ви служат, за Ви идентифицираме, когато ни изпращате Вашата кандидатура по обявена от нас позиция, за да проследим каква е посещаемостта на нашия уебсайт, както и за да подобрим потребителските Ви изживявания при посещението на сайта ни.

Преди да бъдат получени личните Ви данни, обработвани посредством уебсайта, ние ще Ви уведомяваме за това съгласно изискванията на чл. 13 от GDPR. Така при възникването на обработка Вие ще знаете кой е администратор, на какви основания и с какви цели обработва данните Ви, как ги съхранява и др.

По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които Синево може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме.

 

КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

– При изпращане на кандидатура по обявена от нас позиция за работа ние обработваме Вашите имена, имейл адрес, телефонен номер, снимка и данни от автобиография;

-Когато се свързвате с нас чрез формата за контакт на уебсайта, ние обработваме Вашите контактни данни, за да Ви идентифицираме и да Ви отговорим;

– Вашият IP адрес обработваме, за да направим статистика за посещаемостта на сайта ни.

 

УПОТРЕБА НА БИСКВИТКИ (COOKIES)

Когато използваме бисквитки, ние го правим предимно с цел да осигурим функционирането на уебсайта и да улесним Вашето посещение. Такива бисквитки се прикачват и за да обработват анонимизирани Ваши данни за целите на статистиката. В следващите абзаци разказваме подробно за бисквитките, които използваме на уебсайта си.

 

КАКВИ СА ТИПОВЕТЕ БИСКВИТКИ НА WWW.SYNEVO.BG?

Използваме следния вид бисквитки:

  • Функционални бисквитки от типа „сесийни“.Тези бисквитки позволяват на уебсайта да запамети изборите, които правите и да осигури подобрени, персонализирани спрямо Вашите характеристики и нужди, функционалности. Също така ни позволява да проследим посещаемостта на сайта ни. Личните данни, събирани през функционалните бисквитки, се пазят само в рамките на една потребителска сесия.

 

ИмеОписаниеСрокДомейн, на който се съхранява информацията
_gaБисквитка свързана с работата на Google Analytics. Използва се за различаване на потребителите в Google Analytics.24 месецаwww.google.com
_gidБисквитка свързана с работата на Google Analytics. Използва се за различаване на потребителите в Google Analytics.24 часаwww.google.com
PHPSESSIDБисквитката PHPSESSID е собственост на PHP и позволява на уебсайта да разпознава потребителите в рамките на една потребителска сесия. Нейната функционалност е да улесни посещението на потребителя като обработва информация за страниците, които отваря на уебсайта, формите, които попълва и др.Данните се съхраняват в рамките на една потребителска сесия. След затваряне на уебсайта, данните се изтриват.www.synevo.bg

 

За закачането на посочените бисквитки към устройството, чрез което достъпвате нашия уебсайт, не е необходимо Вашето съгласие. Бисквитките, закачвани от домейна www.google.com,обработват Вашият IP адрес в анонимизиран режим, поради което Google Analytics не Ви идентифицира при създаването на статистика за посещаемостта на сайта.

  • Управление на бисквитките

Можете да изтриете бисквитките си от твърдия диск на своето устройство по всяко време (file: „бисквитки“). Моля да имате предвид, че това може да Ви попречи да видите някои елементи на нашия уебсайт или да влоши посетителското Ви изживяване.

Повечето уеб браузъри вече позволяват предварителен контрол на закачането на бисквитки от настройките си.

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за Синево, са:

– Дейности по управление на уебсайта;

– За целите на изпращане на документи през формата на уебсайта;

– За да се свържем с Вас, когато сте отправили искане или запитване към нас;

– За статистически цели.

РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Синево не разкрива Вашите лични данни, събрани чрез уебсайта. При закачане на бисквитки от домейни на трети лица, Вашите лични данни (IPадрес) се анонимизират, така че третите лица не могат да Ви идентифицират въз основа на тези данни.

Данните, обработвани чрез уебсайта ни, не се трансферират в държави извън Европейския съюз.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Синево взема предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Всички служители на Синево са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата ѝ. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Личните данни, събрани през бисквитки, които се закачат от домейните www.google.comи www.synevo.bg,се пазят в сроковете, указани в таблицата за бисквитките по-горе.

Изпратените през уебсайта автобиографии, снимки и данни за контакт се събират с Ваше съгласие и са обект на стриктна конфиденциалност; данните за кандидатите, които не са избрани да сключат договор със Синево, се унищожават непосредствено след приключване на процедурата по подбор; данните на успешните кандидати за работа стават част от трудовите им досиета.

ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ

Ако сте предоставили Ваши лични данни на Синево, Вие разполагате със следните права по всяко време, които може да упражните като отправите искане на имейл адрес: dpo@synevo.bg

  1. Право на информация

Вие имате право да получите информация за важни характеристики на обработката на Вашите лични данни, включително, но не само за нейната цел, срок и основание, за получателите и категориите получатели на лични данни и други. В зависимост от начина на първоначално събиране на информация, ние ще показваме най-важното в тази връзка по подходящ и лесно видим начин всеки път.

  1. Право на достъп и/или пренос

В 30-дневен срок от получаване на Вашето искане за достъп до събирани за Вас чрез нашия уебсайт лични данни на имейл адрес dpo@synevo.bg, ние се задължаваме да Ви ги предоставим.

При Ваше поискване ние сме длъжни да Ви предоставим в машинно четим формат всички обработвани от нас лични данни, събрани от Вас с Ваше съгласие, за изпълнението на договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор.

  1. Право на коригиране

Имате право да поискате от нас да коригираме погрешно записани или съхранявани лични данни за Вас едновременно с искането си за достъп до лични данни или с ново искане. Срокът за изпълнение на всяко ново искане за упражняване на права във връзка с личните данни е 30 дни от получаването му от Синево.

  1. Право да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни

Имате право да поискате да преустановим временно обработването на Ваши лични данни (без да ги изтриваме) в случай на отправено от Вас възражение за конкретна тяхна обработка или при предявени от Ваша страна съдебни претенции или жалба в Комисия за защита на личните данни.

  1. Обработка на основание легитимен интерес на Синево или трето лице и възражение на такава обработка

Когато съгласието Ви не е поискано и дадено за целите на конкретна обработка, или тя не е непосредствено необходима за изпълнение на поискана от Вас услуга, ние най-вероятно имаме за основание наш или на трето лице законен интерес, който сме преценили, че няма да увреди или би засегнал незначително Вашето право на неприкосновеност на личните данни. Такава преценка винаги ще бъде документирана от нас и ще следва определени критерии и аргументация. Вие имате право да се запознаете с основните моменти от нея при поискване, както и да повдигнете възражение, че, предвид особеностите на Вашата конкретна ситуация, съответната обработка засяга Вашето право на неприкосновеност и/или защита на личните данни по по-съществен от предвидения в обосновката начин. В тези случаи, ние следва да разгледаме Вашето възражение и да се произнесем с аргументирано становище по неговото приемане или отхвърляне в срок от 30 дни. С отправянето на възражението на тази обработка, Вие можете да упражните и правото си по предходната точка.

  1. Оттегляне на Вашето съгласие

В случаите, когато ние сме поискали Вашето съгласие за дадена обработка на личните Ви данни, Вие винаги можете да го оттеглите. Ако не сте сигурни на какво основание обработваме Ваши лични данни, винаги можете да ни попитате това, както и за точния начин, по който сте дали съгласието си, следвайки същата процедура като по т.1 по-горе, на E-mailадрес: dpo@synevo.bg.

  1. Право на жалба до Комисия по защита на личните данни

Винаги щом счетете, че Вашите права по GDPR са нарушени, можете да отправите жалба до Комисия по защита на личните данни. Все пак, би могло да бъде много конструктивно, ако преди това се обърнете към нашето длъжностно лице по защита на личните данни на E-mail адрес: dpo@synevo.bg, за да обсъдим възникналия въпрос. Ние се задължаваме да Ви върнем отговор в срок до 10работни дни от получаването на оплакването или въпроса Ви.

ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика.

 

ИНФО Разбери повече: