Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

VERACITY пренатален тест

Медицинска информация

Всички бъдещи родители искат бременността да протече нормално, а бебето да се роди живо и здраво.

За да си осигурят това спокойствие, бъдещите родители са съветвани да направят различни тестове по време на бременността, за да се установи дали има риск за плода да носи генетични аномалии, свързани с хромозомите.

VERACITY е иновативен, неинвазивен пренатален тест, чрез който се откриват най-често срещаните генетични аномалии на плода, като синдром на Даун /най-често срещаната генетична аномалия/, синдром на Едуардс, синдром на Патау, както и анеуплоидии при X и Y хромозомите.

Съдържание

Какво представляват пренаталните неинвазивни тестове?

Пренаталните неинвазивни тестове са тези, които бременната жена може да направи преди раждането, за да получи информация какъв е рискът плода да е носител на генетични заболявания.

Няколко вида пренатални тестове съществуват. Някои от тях са скринингови (определят риска), например биохимичен скрининг в първи триместър и фетална морфология във втори триместър, а други – диагностични (поставят диагноза), като амниоцентеза и биопсия на хорионни въси. Пренаталните тестове могат да се разделят още на неинвазивни, при които не се рискува плода на бебето, а се изследва кръв на майката и/или се прави ехографско изследване, и инвазивни – при тях се взима материал директно от амниотичната течност или бебето (хорионни въси), което е свързано с определен риск от загуба на плода.

През първия триместър ще Ви бъде предложен скринингов тест, който включва ултразвук и биохимичен кръвен тест. В комбинация с други параметри, като например възрастта на майката, рискът от специфични генетични състояния, възникващи в плода, се оценява риска за наличие на генетично заболяване, без обаче да се тества феталната ДНК (генетичния материал на бебето). Точността на този скринингов тест е ниска (80 – 95%).

Ако пренаталният скрининг покаже, че плодът има висок риск от генетично заболяване, Вашият лекар ще препоръча инвазивен тест като амниоцентеза или хорионбиопсия. Тези инвазивни тестове са много точни (>99%), но имат приблизително 1 на 200 вероятност да причинят спонтанен аборт. Феталната морфология е неинвазивно ехографско изследване, което се провежда в 20-24 г.с., за да се проследи дали бебето и неговите органи е развиват нормално.

На таблицата по-надолу можете да се ориентирате за различните видове пренатални тестове и тяхното сравнение.

veracity5banner

Тип тест

Veracity

Скрининг първи триместър

Инвазивна пренатална диагностика

Същност на теста

Скрининг, който оценява вероятността (риска) за наличие на хромозомни аномалии – тризомии 21, 18 и 13 и X, Y анеуплоидии и четири микроделеции.

Скринингов тест, който оценява вероятността (риска) за наличие на хромозомни аномалии – тризомии 21, 18 и 13.

Диагностичен тест за определяне на риска от хромозомни аномалии.

Метод

Изследване на кръв на майката от 10-та седмица на бременността.

Изследване на кръв на майката и ултразвуково изследване между 11-та и 14-та седмица от бременността.

Биопсия на хорионни въси: Проба от хорионни въси се взимат чрез игла между 10-та и 12 -та седмица от бременността.

Амниоцентеза: Вземане на проби от амниотична течност с помощта на игла през корема между 15-та и 20-та седмица от бременността.

Рискове

Безопасно.

Без риск за майката или плода.

Безопасно.

Без риск за майката или плода.

Около 0,5-2% риск от загуба на плода поради инвазивноста на процедурата, използвана за получаване на фетален материал (нарушаване на цялостта на околоплодния мехур, матката, и т.н.).

Точност

> 99% за тризомии 21, 18 и 13 и няколко други аномалии.

80-95% за тризомии 21, 18 и 13.

>99% за тризомия 21, 18 и 13 и няколко други аномалии.

Какво представлява тестът VERACITY?

Veracity е неинвазивен пренатален тест от ново поколение (non-invasive prenatal test, NIPT). Veracity използва феталната ДНК (ДНК на плода), която циркулира в кръвта на майката. Тази фетална ДНК е наречена още безклетъчна или свободна. Именно тя е налична за тестване.

Феталната ДНК от плацентата преминава в кръвния поток на майката и може да бъде установена там от 10-а седмица на бременността. Чрез изследването на феталната ДНК (измерена като фетална фракция, или процент ДНК на плода спрямо ДНК на майката), може да се определи риска за бебето да има хромозомни нарушения – тризомии, анеуплоидии и микроделеции (за термините вижте речника накрая).

VERACITY е валидиран тест, който може да се използва както за едноплодна, така и за двуплодна бременност и при синдрома на изчезналия близнак.

При този тест се взима кръвна проба от периферна вена на майката и се изпраща до нашата партньорска лаборатория NIPD Genetics. В лабораторията безклетъчната ДНК на плода се изолира от кръвта на майката и се анализира с помощта на собствена  аналитична и биоинформационна технология от ново поколение. Резултатите се предоставят на Вас и Вашия лекар след няколко работни дни.

VERACITY предоставя и опция да разберете пола на Вашето бебе.

Моля, имайте предвид, че кръв за теста не може да бъде вземана в съботно-неделни и почивни дни.

ЦЕНИ ЗА ПАЦИЕНТИTE  SYNEVO

VERACITY™ Тризомии на 13, 18 и 21 хромозоми*
*Тази версия на VERACITY не може да определи пола на плода.

687,00 лв.Добави в количката

 

VERACITY™ Тризомии на 13, 18 и 21 хромозоми, идентификация на Y хромозома

699,00 лв.Добави в количката

VERACITY™ Тризомии на 13, 18 и 21 хромозоми, идентификация на Y хромозома, анеуплоидии на X, Y хромозоми

960,00 лв.Добави в количката

VERACITY™ Тризомии на 13, 18 и 21 хромозоми, идентификация на Y хромозома, анеуплоидии на X, Y хромозоми и микроделеции

960,00 лв.Добави в количката

Накратко за нашата партньорска лаборатория NIPD

Тестът се извършва в NIPD Genetics, лаборатория, акредитирана от College of American Pathologists (CAP).

veracity-targetВИСОКА ПРЕЦИЗНОСТ
над 99% точност
veracity-heartБЕЗОПАСЕН
0% риск за плода и майката
veracity-calendar

БЪРЗ
Може да се прави от 10-а седмица

Тестът е валидиран в три многоцентрови проучвания, използващи хиляди проби. Използва се от здравни специалисти по целия свят.

Кога мога да направя това изследване?

Едно от предимствата на пренаталния тест VERACITY е, че можете да направите теста още в 10-та седмица от бременността си и бързо да получите точни резултати!

Тестът може да бъде направен при ВСЯКА бременна жена, независимо от нейната възраст. Тестът е силно препоръчителен при следните състояния:

 • Майчина възраст 35 г. и повече – с възрастта, рискът за раждане на дете със синдром на Даун нараства значително. Колкото по-висока е възрастта на бременната жена – толкова по-голям е рискът за генетична аномалия при плода.
 • Наличие на предхождаща бременност с установена хромозомна болест на плода. Рискът се повишава с 1-2% при жени под 35 години. При жени над 35, рискът за следваща бременност е в зависимост от възрастовия риск, който е по-висок за възникване на Синдром на Даун.
 • Наличие на известна генетична аномалия при един от родителите, която не се е проявила като увреждане или заболяване
 • Наличие на известно фамилно генетично заболяване или носителство на генетична аномалия, което може да бъде доказано чрез биохимични или ДНК тестове. Рисковете при моногенните заболявания са високи 25-50%.
 • Аномалии, разкрити в хода на бременността – патологични данни от феталната морфология, повишен риск от биохимичния скрининг, изоставане във вътреутробното развитие и др.
 • Фамилна история за вродени аномалии

Получените резултати от теста за риска за наличие на заболявания при плода могат да бъде проследени след това чрез инвазивни и неинвазивни тестове (напр. фетална морфология).

За кои медицински състояния VERACITY може да установи риска?

VERACITY може да установи какъв е рискът бебето да има някоя от най-разпространените анеуплоидии у плода – генетични заболявания, които възникват когато има различен брой хромозоми от нормалното:

VERACITY НАЧАЛОНАДЕЖДНОСТЗА ТЕБ ЛИ Е?ВИДЕОПОПИТАЙ СВОЯ ЛЕКАР

VERACITY открива най-разпространените анеуплоидии у плода – генетични заболявания, които възникват когато има абнормен брой хромозоми:

АВТОЗОМНИ АНЕУПЛОИДИИ

 • Синдром на Даун (Тризомия 21)
 • Синдром на Едуардс (Тризомия 18)
 • Синдром на Патау (Тризомия 13)

АНЕУПЛОИДИИ НА ПОЛОВИ ХРОМОЗОМИ

МИКРОДЕЛЕЦИИ

 • Синдром на ДиДжордж (22q11.2)
 • Синдром на 1p36 делеция
 • Синдром на Смит-Магенис (17p11.2)
 • Синдром на Волф-Хиршхорн (4p16.3)

При желание може да бъде определен и пола на плода.

КОЛКО ТОЧЕН И БЕЗОПАСЕН Е VERACITY?

VERACITY директно тества феталната ДНК, следователно дава най-високата точност (>99%) при откриването на най-често срещаните фетални анеуплоидии.

VERACITY е безопасен за Вашето бебе, тъй като за него е необходима само кръвна проба от майката, което не е свързано с риск от аборт, за разлика от инвазивните методи като биопсия от хорионните въси и амниоцентеза.

АЛТЕРНАТИВНИ ИЗСЛЕДВАНИЯТОЧНОСТБЕЗОПАСНОСТ
Скрининг през първия триместърНиска (80 – 95%)Няма риск от аборт
Инвазивна пренатална диагностикаМного висока (>99%)1 на 200 риск за аборт
VERACITYМного висока (>99%)Няма риск от аборт

ИМА ЛИ ВЪЗРАСТОВИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА VERACITY?

Не. Всички бременни, на всяка възраст или рискова категория, могат да направят теста VERACITY. Макар честотата на тези генетични увреждания да се повишава с възрастта на майката, те могат да възникнат при всяка бременност.

Вашият лекар ще ви информира за степента на риска.

КОЛКО РАНО ПРЕЗ БРЕМЕННОСТТА МОГА ДА НАПРАВЯ ТЕСТА VERACITY?

Едно от предимствата на VERACITY е, че можете да направите теста още на 10-а седмица от бременността и бързо да получите точни резултати!

КАК МОГА ДА НАПРАВЯ ТЕСТА VERACITY?

   veracity-calendarТРЯБВА ДА СТЕ БРЕМЕННА ПОНЕ В 10-А СЕДМИЦА
veracity-lekarПОИСКАЙТЕ ОТ ВАШИЯ ЛЕКАР ДА СИ НАПРАВИТЕ ТЕСТ VERACITY
veracity-adnПОСЕТЕТЕ ВАШИЯ ЛЕКАР, ЗА ДА ВИ ВЗЕМАТ КРЪВ ЕДНОКРАТНО
veracity-magnifierНИЕ ЩЕ АНАЛИЗИРАМЕ КРЪВНАТА ПРОБА В НАШИТЕ ЛАБОРАТОРИИ
veracity-fileЩЕ ИЗПРАТИМ РЕЗУЛТАТИТЕ ВИ НА ВАШИЯ ЛЕКАР СЛЕД 10 КАЛЕДАРНИ ДНИ

Моля обадете ни се и нашите специалисти ще ви отговорят:

КАКВО ТРЯБВА ДА ПИТАМ МОЯ ЛЕКАР?

КАКВО Е ПРЕНАТАЛЕН ТЕСТ?

Това е тест, който бременната жена може да направи за проверка за генетични увреждания на плода преди раждането.

КАКВИ ВИДОВЕ ПРЕНАТАЛНИ ТЕСТОВЕ ИМА?

През първия триместър ще ви бъде предложен скринингов тест, който включва ултразвук и биохимични кръвни изследвания.

В комбинация с други параметри като възраст на майката, рискът за специфични генетични увреждания на плода се определя без реално да се тества феталната ДНК. Точността на този скринингов тест е ниска (80 – 95%).

Ако пренаталният скрининг покаже, че за плода има висок риск да има генетично заболяване, Вашият лекар ще препоръча инвазивен тест като амниоцентеза или биопсия на хорионни въси. Тези инвазивни тестове са много точни (>99%), но при тях има риск 1 на 200 да причинят спонтанен аборт.

Сега, с VERACITY, имате алтернатива да си направите много точен (>99%) и безопасен неинвазивен пренатален тест.

При желание може да бъде определен и пола на плода. За разлика от феталната морфология, определянето на пола при бебето чрез теста Veracity* има над 99.99% точност.

Подготовка преди изследване

Не е необходима специална подготовка.

Проба

Периферна кръв от биологичната майка/бременната жена.

Метод

Секвениране от последно поколение (Next generation sequencing, NGS)

Референтни стойности

Резултатите, които се предоставят от теста Veracity/VERAgene, имат две стойности в скалата за оценка: „много нисък риск“ и „много висок риск“.

Това представяне на резултатите следва препоръчаните практики за отчитане на резултатите от неинвазивните пренатални тестове (NIPT) по време на бременност. Можете да направите справка със статията на Deans et al. 2017.

 • много нисък риск“ за тризомии (T21, T18, T13) означава, че с доверителен интервал (CI, confidential interval) от 99,96 до 100% може да се приеме, че плодът не носи тези аномалии.
 • много нисък риск“ при отчитане на риска за анеуплоидии на половите хромозоми може да се каже също, че с доверителен интервал от 99,94% до 100%, плодът не носи тези аномалии. [Моля, вижте приложената статия – Kypri et al. 2019.]
 • „много висок риск“ за посочените сътояния означава, че плодът с голяма вероятност носи посочената генетична аномалия. В случай на високорисков резултат препоръчваме инвазивна пренатална диагностика.

Оценката на риска трябва да се разглеждат в контекста на всяко генетично състояние. Консултациите със специалист (акушер-гинеколог, генетик и т.н.) преди и след извършване на теста са ключови при неинвазивните пренатални тестове.

Как с интерпретират резултатите от неинвазивен пренатален тест VERACITY?

Тестът VERACITY не е диагностичен, а скринингов тест и резултатите следва да се разглеждат в контекста на други клинични критерии, както и ехографски данни, получени на ранния биохимичен скрининг или фетална морфология. Препоръчва се положителен резултат да бъде потвърден с амниоцентеза.

VERACITY директно тества фетална ДНК, следователно осигурява най-висока точност (>99%) при откриването на най-често срещаните фетални анеуплоидии и микроделеции.

Точността на Veracity е много висока. Тя е по-висока от тази при биохимичния скрининг в първи триместър за установяване на риска на тризомии и анеуплоидии на половите хромозоми и е единственият неинвазивен метод за доказване на риска от микроделеции.

При кои бременности не е подходящо да бъде направен теста?

Двуплодни бременности и двуплодни бременности с изчезнал близнак не са подходящи за установяване на X и Y анеуплоидия.

Пациенти със злокачествени заболявания или история на злокачествени заболявания, пациенти с трансплантиран костен мозък или орган не са подходящи за теста.

Двуплодни бременности и двуплодни бременности с изчезнал близнак, заченати чрез ин витро оплождане (IVF), с донорска яйцеклетка или използване на сурогатна майка, не са подходящи за теста.

Неинвазивният пренатален тест VERACITY не е предназначен и не е валидиран за откриване на мозаицизъм, триплоидия, частична тризомия или транслокации. Положителен резултат при двуплодни бременности е индикация за висок риск за наличие на поне един засегнат плод.

При двуплодни бременности откриването на Y показва наличие на поне една Y хромозома.

Synevo Bulgaria logoCAP accreditedNIPD genetics logo

ИНФО Най-често задавани въпроси

Какво е NIPT?

 • NIPT (Неинвазивен пренатален тест) е неинвазивен генетичен тест, който се извършва от кръв на бременна жена, с цел откриване на генетични аномалии. като тризомии на автозоми и анеуплоидии при половите хромозоми на плода. Изследването се извършва на свободната (безклетъчна ДНК) на плода, която циркулира в кръвта на майката. Процентното съотношение на ДНК на плода към ДНК на майката се нарича Фетална фракция. В малък брой случаи количеството фетална ДНК, налична в майчината кръв (фетална фракция), е недостатъчно за анализ и може да бъде поискано повторно вземане на кръв
 • Свободна ДНК – ДНК извън ядрото, свободно циркулираща в кръвта. При бременни жени определен процент от свободната ДНК в майчината кръв е на плода
 • Тризомия – Броят на хромозомите при човека е 46. Хромозомите са представени в 23 хомоложни двойки. Във всяка двойка едната хромозома идва от майчиния, другата от бащиния индивид. Наличието на трета хромозома в хомоложната двойка води до генетична аномалия
 • Автозоми – Всички хромозоми, освен половите
 • Анеуплоидия – Промяна на броя на хромозомите. Тризомията е вид анеуплоидия

Кога е добре да се направи неинвазивен пренатален тест?

 • Майчина възраст 35 г. и повече – с възрастта, рискът за раждане на дете със синдром на Даун нараства значително. Колкото по-висока е възрастта на бременната жена – толкова по-голям е рискът
 • Наличие на предхождаща бременност с установена хромозомна болест на плода. Рискът се повишава с 1-2% при жени под 35 години. При жени над 35, рискът за следваща бременност е в зависимост от възрастовия риск, който е по-висок за възникване на Синдром на Даун.
 • Наличие на известна генетична аномалия при един от родителите, която не се е проявила като увреждане или заболяване
 • Наличие на известно фамилно генетично заболяване или носителство на генетична аномалия, което може да бъде доказано чрез биохимични или ДНК тестове. Рисковете при моногенните заболявания са високи 25-50%. (Veragene– възможност за доказване на риска от 50 моногенни заболявания, като се изследва кръв от майката и натривка от букална лигавица от бащата)
 • Аномалии, разкрити в хода на бременността – патологични данни от феталната морфология, повишен риск от биохимичния скрининг, изоставане във вътреутробното развитие и др.
 • Фамилна история за вродени аномалии

Какво е VERACITY?

 • VERACITY е иновативен, неинвазивен пренатален тест, чрез който се откриват най-често срещаните генетични аномалии на плода, като Синдром на Даун /най-често срещаната генетична аномалия/, Синдром на Едуардс, Синдром на Патау, както и анеуплоидии при X и Y хромозомите
 • VERACITY предоставя и опция да разберете пола на Вашето бебе
 • Синдром на Даун – тризомия на 21 хромозома
 • Синдром на Едуардс – тризомия на 18 хромозома
 • Синдром на Патау – тризомия на 13 хромозома
 • VERACITY предоставя и опция да разберете пола на бебето

Каква е прогностичната точност на теста?

 • Точността на Veracityе много висока. Тя е по-висока от тази при Първи триместър скрининг за откриване на тризомии и анеуплоидии на половите хромозоми и е единственият неинвазивен метод за доказване на риска от микроделеции.
 • VERACITY е иновативен неинвазивен пренатален тест с доказана висока точност и никакъв риск за загуба на плода.

Защо VERACITY е важен за мен?

 • Неинвазивното пренатално тестване е важно, защото осигурява сигурен и точен начин за откриване на генетични аномалии на Вашето бебе преди раждането
 • Преди въвеждането на този тест, възможностите за откриване на Синдромът на Даун бяха или скринингови методи като ултразвук, комбиниран с лабораторни тестове с по-ниска точност/80-95%, или прецизна пренатална диагностика с използване на инвазивни методи, при които съществува 0.5% риск за загуба на плода
 • VERACITY е иновативен неинвазивен пренатален тест с доказана висока точност (>99%) и никакъв риск за загуба на плода

Какво представляват Синдромът на Даун, Синдромът на Едуардс и Синдромът на Патау?

 • Синдромът на Даун, Синдромът на Едуардс и Синдромът на Патау са генетични аномалии, свързани с хромозомни тризомии. Синдромът на Даун се причинява от допълнително копие на 21 хромозома. Синдромът на Едуардс и Синдромът на Патау са вследствие на допълнителни копия на 18-та и 13-та хромозома респективно
 • Синдромът на Даун се среща приблизително при 1 на 700 бременности, като по-често засяга жените над 35 годишна възраст.Характеризира се с умствено увреждане и други вродени аномалии
 • Синдромите на Едуардс и Патау се срещат с по-малка честота – 1 на 3.000 бременности и 1 на 10.000 бременности, респективно. Двата синдрома се характеризират с тежки вродени аномалии. Засегнатите рядко преживяват първата година от живота си
 • Попитайте личния си лекар за използването на VERACITY за откриване на споменатите фетални тризомии

Какво представляват анеуплоидии, свързани с полови хромозоми?

 • Анеуплоидиите, свързани с половите хромозоми, са генетични аномалии, причинени от липса или допълнително копие на полова хромозома
 • Жените имат две Х хромозоми /ХХ/, а мъжете – една Х и една Y хромозома /ХY/
 • Има четири по-често срещани анеуплоидии, свързани с половите хромозоми:
  • Синдромът на Търнър – характеризира се с наличие само на една Х хромозома
  • Синдромът на тройната Х –характеризира се с допълнителна Х хромозома в хомоложната двойка /ХХХ/
  • Синдромът на Клайнфелтер – засяга мъжете и се характеризира с две Х и една Y хромозома /XXY/
  • Синдром на свръхмъж (синдром на XYY / синдром на Якобс) – засяга мъжете и се характеризира с една Х и две У хромозоми/XYY/
 • Попитайте Вашия лекар за използването на VERACITY за откриване на споменатите фетални хромозомни анеуплоидии.

Какво представляват микроделециите?

 • Микроделециите са генетични състояния, причинени от загуба на определен участък от хромозома
 • Микроделециите се проявяват като вродени аномалии и умствени увреждания
 • Силата на проявление на симптомите зависи от размера и местоположението на микроделециите. Най-често срещаният микроделеционен синдром е Синдромът на Ди Джордж /Di George syndrome/, който се среща приблизително веднъж на 1.000 бременности. Разпространението на Синдрома на Ди Джордж се увеличава до 1 на 100 при бременности с големи структурни аномалии, като вродена сърдечна аномалия

Безопасно ли е извършването на теста VERACITY?

 • VERACITY е неинвазивен пренатален тест от ново поколение
 • VERACITY е безопасен и за майката, и за плода, тъй като се прилага върху кръвна проба, взета от майката

На кой етап от бременността може да бъде извършен Veracity?

 • Тестът може да бъде извършен от 10-тата седмица на бременността

Достоверни ли са резултатите от Veracity при бременност с близнаци и при ин витро бременности?

 • VERACITY се предлага за едноплодни и двуплодни бременности, включително бременности след ин витро оплождане (IVF), най-малко на 10 гестационни седмици
 • Едноплодни бременности, заченати с IVF, с донорска яйцеклетка също са подходящи.
 • Двуплодни бременности, при които има загуба на единия плод (изчезнал близнак), са подходящи за тестване след 10-та гестационна седмица и 4 седмици след загубата. Информацията за броя фетуси и IVF статуса е задължителна и влияе на теста.

Може ли Veragene да се нaзначи като тест директно в амниотична течност?

Не, тестът не се предлага като първоначален тест в амниотична течност. Скринингът е в кръв, а потвърждението – в амниотична течност.

Изчисляват ли е две фетални фракции при близнаци?

Не, само една, като най-ниската от двете трябва да бъде поне 4%. Резултатите също се дават общо, тъй като не може да се установи кой близнак е засегнат. Това е валидно и за инвазивните тестове).

Какво да правим, ако феталната фракция при майката не е достатъчна за извършване на теста?

Три седмици след получаване на известие за недостатъчна фракция, бременната жена се кани да де втора проба. Това може да се направи още веднъж и ако пак не е достатъчна, се връщат парите за изследване

Какво да правим при висок риск?

Обърнете се към проследяващия Ви специалист. Според гайдлайните е необходимо да се направи инвазивно изследване.

Защо трябва да избера VERACITY?

 • VERACITY е неинвазивен пренатален тест от ново поколение с несравнима точност
 • Тестат може да бъде направен при всички едноплодни бременности след 10 седмица от бременността, както и при бременности вследствие на ин витро оплождане (IVF)
 • Високата точност на VERACITY беше доказана в редица клинични валидационни проучвания, където бяха използвани стотици проби
 • Този тест е бърз и предоставя резултати на Вашия доктор до няколко дни след получаване на пробата в нашата лаборатория
 • VERACITY е безопасен и за майката, и за плода, тъй като се прилага върху кръвна проба, взета от майката

Как се извършва VERACITY тест?

 • VERACITY изисква вземане на кръв, което се извършва от медицински специалист. Кръвната проба се изпраща до генетичната лаборатория и резултатите се предоставят до 10 работни дни.

Колко струва VERACITY тест?

 • VERACITY е целенасочено неинвазивно пренатално изследване от ново поколение. Уникалният съвременен дизайн, допринася за несравнимата точност на изследването и прави теста за откриване на фетални хромозомни анеуплоидии изключително достъпен.

Къде се извършва Veracity тест?

 • Тестът се извършва в NIPD Genetics, лаборатория, акредитирана от College of American Pathologists(CAP). Понастоящем изследването се извършва в лабораториите на NIPD в Кипър.

Колко тестове са направили NIPD досега?

От 2010 година досега са направени над 10,000 пренатални теста.

Може ли небременна жена да си направи Veragene, за да определи риска за моногенни заболявания при бъдещите си деца?

Не, не е възможно, защото Veragene е сравнителен метод и трябва да се определи феталната фракция на плода и риска за него.

Може ли да се използва тестът Veragene за определяне на бащинство?

Не, тестът е предвиден за определяне на риска при плода, затова е особено важно да имаме проба и от биологичния баща.

Ако се установи висок риск за моногенно заболяване след тестване с Veragene, трябва ли родителите да се тестват отново по време на следваща бременност?

Не, ако е установен риск за дадено заболяване, препоръчва се при следваща бременност да се направи инвазивно изследване за конкретната моногенно болест.

Имам още въпроси. Къде мога да намеря допълнителна информация?

 • Моля свържете се с Вашия лекар или медицински специалист за допълнителна информация

ИНФО Разбери повече:

VERAgene пренатален тест

Хромозоми: Аномалии на половите хромозоми

Синдром на Даун: Симптоми, причини, превенция, скрининг

Синдром на Търнър

Синдром на Клайнфелтер

Синдром на свръхмъж (синдром на XYY / синдром на Якобс)

Medicover и NIPD Genetics партньорство

4.1/5 (68 Reviews)

Всички наши медицински лаборатории:

лаборатория синев бургас 20

Лаборатория Бургас – ж.к. Изгрев

Лаборатория Пловдив Гербера

Лаборатория Пловдив – Гербера

Лабораторията Пловдив - Тримонциум

Лаборатория Пловдив – МБАЛ Тримонциум

Лаборатория София

Лаборатория София – бул. България

IMG 02fc71955900dda873fab76132a70b33 V

Лаборатория Стара Загора

20210319 103500 1024x768 1

Манипулационна – Дружба

Лаборатория Асеновград

Манипулационна Асеновград

асеновград пазара 2

Манипулационна Асеновград – Пазара

лаборатория бургас бсу

Манипулационна Бургас – БСУ

IMG 20230120 110925370 HDR

Манипулационна Бургас – Демокрация

лаборатория в меден рудник

Манипулационна Бургас – Меден рудник

синево бургас славейков

Манипулационна Бургас – Славейков

лаборатория в центъра на град бургас

Манипулационна Бургас – Шипка

Манипулационна Димитровград 2

Манипулационна Димитровград

синево пазарджик

Манипулационна Пазарджик

Манипулационна Пазарджик – Здраве

манипулационна пловдив васил априлов

Манипулационна Пловдив – ВМИ Васил Априлов

манипулационна в квартал каменица пловдив

Манипулационна Пловдив – Каменица, АГ кабинет

Манипулационан Смирненски

Манипулационна Пловдив – Смирненски

Синево Софиа Добрила

Манипулационна Пловдив – Тракия

Лабораторията Пловдив - Георги Котов

Манипулационна Пловдив – Георги Котов

Лаборатория Synevo Пловдив

Манипулационна Пловдив – Кючук Париж

Манипулационна Пловдив – Остромила

Манипулационна Пловдив – Остромила

лаборатория пловдив

Манипулационна Пловдив – очна болница Луксор

Манипулационна Пловдив – Рилон център

Манипулационна Пловдив – Рилон център

viber image 2022 03 21 10 43 55 595

Манипулационна Раднево

манипулационна regina life

Манипулационна София – Regina Life

IMG 8815

Манипулационна София – Банишора

лаборатория квартал витоша

Манипулационна София – Витоша

лаборатория втора мбал

Манипулационна София – Втора МБАЛ

Синево Софиа Добрила

Манипулационна София – Добрила, АГ кабинет

DSCF1787

Манипулационна София – Овча Купел

манипулационна софия скобелев

Манипулационна София – Скобелев

синево софия черковна

Манипулационна София – Черковна

Манипулационна София – Ангел Кънчев

Манипулационна София – Ангел Кънчев

Манипулационна София – ИСУЛ

Манипулационна Люлин 4

Манипулационна София – Люлин

Манипулационна София – Младост

Манипулационна София – Младост

Лаборатория София – Надежда

Манипулационна София – Надежда

Synevo в България

Манипулационна София – Оскар Клиник (бул. Черни връх)

Synevo logo FB post img

Манипулационна Стара Загора – Гурко

лаборатория стара загора железник

Манипулационна Стара Загора – Железник

Synevo Лаборатории България

Манипулационна Стара Загора – Медицински Център Сано

Synevo Лаборатории България

Манипулационна Харманли

Лаборатория Хасково

Манипулационна Хасково, АГ кабинет

Synevo Лаборатории България

Манипулационна Чирпан

Партньорска лаборатория – Ескулап – София

Партньорска лаборатория – Здраве 99 – Русе

мц кирм св елисавета

Партньорска лаборатория – МЦ КИРМ „Св. Елисавета“ – Плевен

Партньорска лаборатория – Статус – Варна

Партньорска лаборатория – Унидиамед – Благоевград