VERACITY пренатален тест

Veracity е ново поколение Неинвазивен Пренатален Тест (NIPT)

По време на бременността ДНК на плода преминава от плацентата в майчиното кръвообращение и циркулира заедно с нейната собствена ДНК.

VERACITY е ново поколение неинвазивен пренатален тест, който измерва прецизно феталната безклетъчна ДНК в майчината кръв за установяване наличието на фетални анеуплоидии и микроделеции.

Кръвната проба се взема от майката и се изпраща в нашите лаборатории за анализ.

В лабораторията безклетъчната ДНК се изолира от майчината кръв и се анализира с помощта на иновативна, аналитична и биоинформативна технология.

Резултатите се предоставят на Вашия лекар след няколко работни дни.

ЗАЩО ДА ПРЕДПОЧЕТА VERACITY?

veracity-target ВИСОКА ПРЕЦИЗНОСТ
>99% откриваемост
veracity-heart БЕЗОПАСЕН
Без риск от аборт
veracity-calendar БЪРЗ
Може да се прави от 10-а седмица
Резултати след 10 каледарни дни.

 

VERACITY НАЧАЛОНАДЕЖДНОСТЗА ТЕБ ЛИ Е?ВИДЕОПОПИТАЙ СВОЯ ЛЕКАРЦЕНИ

VERACITY открива най-разпространените анеуплоидии у плода – генетични заболявания, които възникват когато има абнормен брой хромозоми:

АВТОЗОМНИ АНЕУПЛОИДИИ

 • Синдром на Даун (Тризомия 21)
 • Синдром на Едуардс (Тризомия 18)
 • Синдром на Патау (Тризомия 13)

АНЕУПЛОИДИИ НА ПОЛОВИ ХРОМОЗОМИ

 • Синдром на Търнър (Монозомия X)
 • Синдром на Тройна X (Тризомия X)
 • Синдром на Клайнфелтър (XXY)
 • Синдром на Якобс (XYY)
 • Синдром XXYY

МИКРОДЕЛЕЦИИ

 • Синдром на ДиДжордж (22q11.2)
 • Синдром на 1p36 делеция
 • Синдром на Смит-Магенис (17p11.2)
 • Синдром на Волф-Хиршхорн (4p16.3)

При желание може да бъде определен и пола на плода.

КОЛКО ТОЧЕН И БЕЗОПАСЕН Е VERACITY?

VERACITY директно тества феталната ДНК, следователно дава най-високата точност (>99%) при откриването на най-често срещаните фетални анеуплоидии.

VERACITY е безопасен за Вашето бебе, тъй като за него е необходима само кръвна проба от майката, което не е свързано с риск от аборт, за разлика от инвазивните методи като биопсия от хорионните въси и амниоцентеза.

АЛТЕРНАТИВНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ТОЧНОСТ БЕЗОПАСНОСТ
Скрининг през първия триместър Ниска (80 – 95%) Няма риск от аборт
Инвазивна пренатална диагностика Много висока (>99%) 1 на 200 риск за аборт
VERACITY Много висока (>99%) Няма риск от аборт

 

ИМА ЛИ ВЪЗРАСТОВИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА VERACITY?

Не. Всички бременни, на всяка възраст или рискова категория, могат да направят теста VERACITY. Макар честотата на тези генетични увреждания да се повишава с възрастта на майката, те могат да възникнат при всяка бременност.

Вашият лекар ще ви информира за степента на риска.

КОЛКО РАНО ПРЕЗ БРЕМЕННОСТТА МОГА ДА НАПРАВЯ ТЕСТА VERACITY?

Едно от предимствата на VERACITY е, че можете да направите теста още на 10-а седмица от бременността и бързо да получите точни резултати!

КАК МОГА ДА НАПРАВЯ ТЕСТА VERACITY?

   veracity-calendar ТРЯБВА ДА СТЕ БРЕМЕННА ПОНЕ В 10-А СЕДМИЦА
veracity-lekar ПОИСКАЙТЕ ОТ ВАШИЯ ЛЕКАР ДА СИ НАПРАВИТЕ ТЕСТ VERACITY
veracity-adn ПОСЕТЕТЕ ВАШИЯ ЛЕКАР, ЗА ДА ВИ ВЗЕМАТ КРЪВ ЕДНОКРАТНО
veracity-magnifier НИЕ ЩЕ АНАЛИЗИРАМЕ КРЪВНАТА ПРОБА В НАШИТЕ ЛАБОРАТОРИИ
veracity-file ЩЕ ИЗПРАТИМ РЕЗУЛТАТИТЕ ВИ НА ВАШИЯ ЛЕКАР СЛЕД 10 КАЛЕДАРНИ ДНИ

 

 

Моля обадете ни се и нашите специалисти ще ви отговорят:

 

 

КАКВО ТРЯБВА ДА ПИТАМ МОЯ ЛЕКАР?

КАКВО Е ПРЕНАТАЛЕН ТЕСТ?

Това е тест, който бременната жена може да направи за проверка за генетични увреждания на плода преди раждането.

КАКВИ ВИДОВЕ ПРЕНАТАЛНИ ТЕСТОВЕ ИМА?

През първия триместър ще ви бъде предложен скринингов тест, който включва ултразвук и биохимични кръвни изследвания.

В комбинация с други параметри като възраст на майката, рискът за специфични генетични увреждания на плода се определя без реално да се тества феталната ДНК. Точността на този скринингов тест е ниска (80 – 95%).

Ако пренаталният скрининг покаже, че за плода има висок риск да има генетично заболяване, Вашият лекар ще препоръча инвазивен тест като амниоцентеза или биопсия на хорионни въси. Тези инвазивни тестове са много точни (>99%), но при тях има риск 1 на 200 да причинят спонтанен аборт.

Сега, с VERACITY, имате алтернатива да си направите много точен (>99%) и безопасен неинвазивен пренатален тест.

ЦЕНИ ЗА ПАЦИЕНТИTE  SYNEVO

ИЗСЛЕДВАНЕ ЦЕНА (Лв)
VERACITY 13,18,21 830
VERACITY 13,18,21; наличие на Y хромозома 860
VERACITY 13,18,21; наличие на Y хромозома; анеуплоидии на X,Y 960
VERACITY 13,18,21; наличие на Y хромозома; анеуплоидии на X,Y и микроделеции 1,140
Synevo Bulgaria logo CAP accredited NIPD genetics logo

 

ИНФО Най-често задавани въпроси

Какво е NIPT?
 • NIPT е неинвазивен кръвен тест  на бременна жена за анализ на свободна ДНК с цел откриване на генетични аномалии като тризомии на автозоми и анеуплоидии при половите хромозоми на плода
 • Свободна ДНК – ДНК извън ядрото, свободно циркулираща в кръвта. При бременни жени определен процент от свободната ДНК в майчината кръв е на плода
 • Тризомия – Броят на хромозомите при човека е 46. Хромозомите са представени в 23 хомоложни двойки. Във всяка двойка едната хромозома  идва от майчиния,  другата от бащиния индивид. Наличието на трета хромозома в хомоложната двойка води до генетична аномалия
 • Автозоми – Всички хромозоми, освен половите
 • Анеуплоидия – Промяна на броя на хромозомите. Тризомията е вид анеуплоидия
Какво е VERACITY?
 • VERACITY е иновативен, неинвазивен пренатален тест, чрез който се откриват най-често срещаните генетични аномалии на плода, като Синдром на Даун /най-често срещаната генетична аномалия/, Синдром на Едуардс, Синдром на Патау, както и анеуплоидии при X и Y хромозомите
 • VERACITY предоставя и опция да разберете пола на Вашето бебе
 • Синдром на Даун – тризомия на 21 хромозома
 • Синдром на Едуардс – тризомия на 18 хромозома
 • Синдром на Патау – тризомия на 13 хромозома
Защо VERACITY е важен за мен?
 • Неинвазивното пренатално тестване е важно, защото осигурява сигурен и точен начин за откриване на генетични аномалии на Вашето бебе преди раждането
 • Преди въвеждането на този тест, възможностите за откриване на Синдромът на Даун бяха или скринингови методи като ултразвук, комбиниран с  лабораторни тестове с по-ниска точност/80-95%, или прецизна  пренатална диагностика с използване на инвазивни методи, при които съществува 0.5% риск  за загуба на плода
 • VERACITY е иновативен неинвазивен пренатален тест с доказана висока точност (>99%) и никакъв  риск  за загуба на плода
Какво представляват Синдромът на Даун, Синдромът на Едуардс и Синдромът на Патау?
 • Синдромът на Даун, Синдромът на Едуардс и Синдромът на Патау са генетични аномалии, свързани с хромозомни тризомии. Синдромът на Даун се причинява от допълнително копие на 21 хромозома. Синдромът на Едуардс и Синдромът на Патау са  вследствие на допълнителни копия на 18-та и 13-та хромозома респективно
 • Синдромът на Даун се среща приблизително при 1 на 700 бременности, като по-често засяга жените над 35 годишна възраст.Характеризира се с умствено увреждане и други вродени аномалии
 • Синдромите на Едуардс и Патау се срещат с по-малка честота – 1 на 3.000 бременности и 1 на 10.000 бременности, респективно. Двата синдрома се характеризират с тежки вродени аномалии. Засегнатите рядко преживяват първата година от живота си
 • Попитайте личния си лекар за използването на  VERACITY за откриване на споменатите фетални тризомии
Какво представляват анеуплоидии, свързани с полови хромозоми?
 • Анеуплоидиите, свързани с половите хромозоми, са генетични аномалии, причинени от липса или допълнително копие на полова хромозома
 • Жените имат две Х хромозоми /ХХ/, а мъжете – една Х и една Y хромозома /ХY/
 •  Има четири по-често срещани анеуплоидии, свързани с половите хромозоми:
  • Синдромът на Търнър – характеризира се с наличие  само на една Х хромозома
  • Синдромът на тройната Х –характеризира се с допълнителна Х хромозома в хомоложната двойка /ХХХ/
  • Синдромът на Клайнфелтер – засяга мъжете и се характеризира с две Х и една Y хромозома /XXY/
  • Синдромът на Якоб – засяга мъжете и се характеризира с една Х и две У хромозоми/XYY/
 • Попитайте Вашия лекар за използването на VERACITY за откриване на споменатите фетални хромозомни анеуплоидии.
Какво представляват микроделециите?
 • Микроделециите са генетични състояния, причинени от загуба на определен участък от хромозома
 • Микроделециите се проявяват като вродени аномалии и умствени увреждания
 • Силата на проявление на симптомите зависи от размера и местоположението на микроделециите.  Най-често срещаният микроделеционен синдром е Синдромът на Ди Джордж /Di George syndrome/, който се среща приблизително веднъж на 1.000 бременности. Разпространението на Синдрома на Ди Джордж  се увеличава до  1 на 100 при  бременности с големи структурни аномалии, като вродена сърдечна аномалия
Защо трябва да избера VERACITY?
 • VERACITY е неинвазивен пренатален тест от ново поколение с несравнима точност
 • Тестат може да бъде направен при всички едноплодни бременности след 10 седмица от бременността, както и при бременности вследствие на ин витро оплождане (IVF)
 • Високата точност на  VERACITY беше доказана в редица клинични валидационни проучвания, където бяха използвани стотици проби
 •  Този тест е бърз и предоставя резултати на Вашия доктор до няколко дни след получаване на пробата в нашата лаборатория
 •  VERACITY е безопасен и за майката, и за плода, тъй като се прилага върху кръвна проба, взета от майката
Как се извършва VERACITY тест?
 • VERACITY изисква вземане на кръв, което се извършва от Вашия лекар или медицински специалист. Кръвната проба се изпраща  до нашата лаборатория и резултатите се предоставят на Вашия лекар до няколко дни. Вашият лекар или медицински специалист  ще обмисли Вашите VERACITY резултати и ще Ви консултира
Колко струва VERACITY тест?
 • VERACITY е целенасочено неинвазивно пренатално изследване от ново поколение. Уникалният съвременен дизайн,  допринася за несравнимата точност на изследването и прави теста за откриване на фетални  хромозомни анеуплоидии изключително достъпен
 • Моля свържете се с Вашия медицински специалист относно цената на  VERACITY и възможностите за плащане във Вашата страна
Имам още въпроси. Къде мога да намеря допълнителна информация?
 • Моля свържете се с Вашия лекар или медицински специалист за допълнителна информация

 

ИНФО Разбери повече:

VERAgene пренатален тестС един тест се откриват анеуплоидии, микроделеции и точкови мутации

Генетичен речник: Какво е кариотип, анеуплоидия и ощеГенетичен речник: Какво е кариотип, анеуплоидия и още

Medicover и NIPD Genetics партньорствоMedicover и NIPD Genetics подписаха споразумение за стратегическо партньорство

 

ИНФОИмате ли въпроси? Просто ни се обадете на: