Меню
Меню

Токсикология

Кръвни изследвания

Изследвания

ЦЕНА, лв.

Digoxin 19,00
Oкскарбазепин (Oxcarbamazepin+10-OH-Carbazepin) 179,30
Алуминий, кръв 107,80
Арсен, кръв 90,20
Арсен, урина 90,20
Ацетон, урина 137,50
Валпроева киселина 27,00
Ванкомицин (Vancomicin) 71,50
Габапектин (Gabapentinе) 162,80
Етосуксимид (Ethosuximidе) 162,80
Живак,кръв 90,20
Йод, серум 148,50
Йод, урина 188,10
Кадмий, кръв 44,00
Кадмий, урина 69,00
Карбамазепин (Carbamazepinе) 119,00
Клонацепам (Clonazepam) 162,80
Кобалт, урина 188,10
Ламотригин (Lamotriginе) 162,80
Левитирацетам (Levetiracetam) 162,80
Литий 16,00
Манган, кръв 85,80
Манган, серум 32,00
Манган, урина 107,80
Мед, плазма 25,30
Мед, урина 25,30
Метотрексат (Methotrexatе) 95,70
Микофенолова киселина (Mycophenolic acid), серум 162,80
Наркотични вещества, урина (screening) 42,90
Никел, кръв 90,20
Никел, урина 82,50
Олово, кръв 25,30
Олово, урина 25,30
Примидон (Primidonе) 309,00
Селен, серум 90,20
Сиролимус (Sirolimus), кръв 162,80
Сребро, серум 68,20
Султиам (Sulthiame) 162,80
Такролимус (Tacrolimus), kръв 162,80
Тиоцианат, серум 256,30
Титан, серум 82,50
Топимат (Topiramat) 179,30
Фенобарбитал (Phenobarbital) 162,80
Фенол общ, урина 95,70
Фенотитоин (Phenytoin) 162,80
Флекаинид (Flecainidе) 114,40
Хипурова киселина, урина 95,70
Хром, кръв 107,80
Хром, урина 90,20
Циклоспорин А (Cyclosporine A) кръв 179,30
Цинк, плазма 25,30
Цинк, урина 20,90

ИНФО Разбери повече:

Токсикологични тестове