Хематология

Хематология

ADAMTS-13 (протеаза фактор vonWillebrand)273,00
Anti-FXA (остатъчна активност на фактор Xa )70,40
APTT5,50
Beta crosslaps22,00
Coombs директен17,00
D-димер22,00
N-telopeptid, урина126,50
Porfirine urinare (uro- si coproporfirine)40,70
Porfobilinogen, урина114,40
PTH ( Parathormon intact)24,00
Rh фактор13,00
Активатор на плазминогена28,60
Алфа-таласемия- генетичен тест (HBA1)998,00
Антистрептолизин O (ASLO)11,00
Антитела anti-Rh59,40
Антитромбин27,00
Антитромбоцитни антитела, кръв175,00
Антитромбоцитни антитела, свободни, серум232,00
Антифосфолипиден синдром - профил159,50
Бета-таласемия - генетичен тест (HBB)795,00
Болест von Willebrand тип 2B, 2M - екзони 28466,00
Болест von Willebrand тип 2N - екзони 17, 24-27787,00
Болест von Willebrand тип 2N - екзони 18-20577,00
Витамин B1219,90
Време кървене3,30
Време на съсирване2,20
ДАЛК (делта-аминолевулинова киселина), урина85,80
Изследване за автоеритроантитела чрез дир. Coombs38,00
Изследване на алоеритроантитела38,00
Инхибитор на активатора на плазминоген PAI - Антиген82,50
Кофактор на ристоцетин60,50
Кръвна група OAB (Beth Vincent, Simonin)11,00
Левкоцитна алкална фосфатаза (индекс FAL)24,20
Лупусен антикоагулант77,00
Натривка костен мозък/лимф. възел/кръв (оцветяване)15,40
Натривка от периферна кръв: диф. Бр. и морфология5,50
Определяне на Rh фенотип38,00
Определяне на подгрупите на А антигена5,00
Определяне на слаб D антиген по индир. Coombs44,00
Остеокалцин27,50
ПКК + 5 Диф. броене12,00
ПКК + 5 диф. Броене + ретикулоцити14,00
ПКК - HB, Ht,MCV,MCH,MCHC,WBC,Pl7,50
Протеин C33,00
Протеин S свободен42,00
Протромбиново време/INR5,50
Профил тромбофилия - screening244,20
Профил тромбофилия - наследствен дефект (I)244,20
Профил тромбофилия - наследствен дефект (II)335,00
Резистентност към активиран протеин С (APCR)46,20
Свободен протопорфирин в еритроцити37,40
СУЕ2,20
Тромбиново време9,90
Фактор II (protrombin)40,70
Фактор IX69,30
Фактор IX - инхибитори69,00
Фактор V55,00
Фактор VII107,80
Фактор VIII69,30
Фактор VIII инхибитори42,90
Фактор von Willebrand - Антиген + Активност144,10
Фактор X55,00
Фактор XI107,80
Фактор XII94,60
Фактор XIII107,80
Фибриноген6,60
Фолиева киселина19,90
Хемоглобинопатия Lepore - генетичен тест466,00
Хемосидерин урина12,00
Хемофилия B - генетичен тест1534,00
Хетерофилни АТ (инфекциозна мононуклеоза)13,20