Меню
Меню

Хематология

Кръвни изследвания

Изследвания

ЦЕНА, лв.

ADAMTS-13 (протеаза фактор vonWillebrand) 273,00
Anti-FXA (остатъчна активност на фактор Xa ) 70,40
 aPTT / аПТТ 5,50
Beta crosslaps 22,00
Coombs директен 17,00
D-димер 22,00
N-telopeptid, урина 126,50
Porfirine urinare (uro- si coproporfirine) 40,70
Porfobilinogen, урина 114,40
PTH ( Parathormon intact) 24,00
Rh фактор 13,00
Активатор на плазминогена 28,60
Алфа-таласемия- генетичен тест (HBA1) 998,00
Антистрептолизин O (ASLO) 11,00
Антитела anti-Rh 59,40
Антитромбин 27,00
Антитромбоцитни антитела, кръв 175,00
Антитромбоцитни антитела, свободни, серум 232,00
Антифосфолипиден синдром – профил 159,50
Бета-таласемия – генетичен тест (HBB) 795,00
Болест von Willebrand тип 2B, 2M – екзони 28 466,00
Болест von Willebrand тип 2N – екзони 17, 24-27 787,00
Болест von Willebrand тип 2N – екзони 18-20 577,00
Витамин B12 19,90
Време кървене 3,30
Време на съсирване 2,20
ДАЛК (делта-аминолевулинова киселина), урина 85,80
Изследване за автоеритроантитела чрез дир. Coombs 38,00
Изследване на алоеритроантитела 38,00
Инхибитор на активатора на плазминоген PAI – Антиген 82,50
Кофактор на ристоцетин 60,50
Кръвна група OAB (Beth Vincent, Simonin) 11,00
Левкоцитна алкална фосфатаза (индекс FAL) 24,20
Лупусен антикоагулант 77,00
Натривка костен мозък/лимф. възел/кръв (оцветяване) 15,40
Натривка от периферна кръв: диф. Бр. и морфология 5,50
Определяне на Rh фенотип 38,00
Определяне на подгрупите на А антигена 5,00
Определяне на слаб D антиген по индир. Coombs 44,00
Остеокалцин 27,50
ПКК + 5 Диф. броене 12,00
ПКК + 5 диф. Броене + ретикулоцити 14,00
ПКК – HB, Ht,MCV,MCH,MCHC,WBC,Pl 7,50
Протеин C 33,00
Протеин S свободен 42,00
Протромбиново време/INR 5,50
Профил тромбофилия – screening 244,20
Профил тромбофилия – наследствен дефект (I) 244,20
Профил тромбофилия – наследствен дефект (II) 335,00
Резистентност към активиран протеин С (APCR) 46,20
Свободен протопорфирин в еритроцити 37,40
СУЕ 2,20
Тромбиново време 9,90
Фактор II (protrombin) 40,70
Фактор IX 69,30
Фактор IX – инхибитори 69,00
Фактор V 55,00
Фактор VII 107,80
Фактор VIII 69,30
Фактор VIII инхибитори 42,90
Фактор von Willebrand – Антиген + Активност 144,10
Фактор X 55,00
Фактор XI 107,80
Фактор XII 94,60
Фактор XIII 107,80
Фибриноген 6,60
Фолиева киселина 19,90
Хемоглобинопатия Lepore – генетичен тест 466,00
Хемосидерин урина 12,00
Хемофилия B – генетичен тест 1534,00
Хетерофилни АТ (инфекциозна мононуклеоза) 13,20