Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

Един екип, една марка

Синево е правилният избор за диагностични услуги в България

44

Манипулационни

6

Лаборатории

1500

Теста
DS RO LAB Antonella

Един екип, една марка

Синево е правилният избор за диагностични услуги в България

44

Манипулационни

6

Лаборатории

1500

Теста

Кои сме ние и какво предлагаме? 

Лабораториите SYNEVO са част от Шведската Medicover group, водещият меж­дународен доставчик на здравни и диаг­ностични услуги, и предлагат в България над 1500 рутинни и специализирани из­следвания във всички основни области на клиничната мeдицина. Синево продъл­жава да разширява портфолиото си от високо специализирани тестове, за да от­говори на нуждите на българските лека­ри и техните пациенти. Над 33 000 професионалисти в здравните грижи в 12 страни, предимно в Европа и Азия, са част от семейството на Medicover.

 

Вече 10-та година налагаме в България най-високо качество в здравните грижи и здравната култура на пациентите, чрез пунктoве за пробонабиране и лаборатории, ситуирани в градовете: София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Чирпан, Хасково, Харманли, Димитровград, Асеновград, Пазарджик и Раднево. Нашата мисия е да подпомагаме общественото здравеопазване, предоставяйки най-добрите и доказано качествени лабораторни тестове.

hr form

Иновативна технология

През 2021 г. и началото на 2022 г. Synevo България реализира амбициозния план за замяна на всички инструменти в лабораториите с най-новата налична технология в света за лабораторна диагностика, като за първи път въведе в България анализатори Cobas Pro и Cobas Pure.

Нашите ценности

integrity

Почтеност

Ние сме директни и честни и винаги спазваме поетите ангажименти.

passion

Страст за качество

Неспирно търсим съвършенството във всичко, което правим.

enterprenour

Предприемачество

Разпознаваме и награждаваме хората, които инвестират време и пари мъдро, за да получат максимална възвръщаемост.

empowerment

Даване на възможности

Даваме на хората си пространството и подкрепата, от които се нуждаят, за да вземат правилните решения за всички акционери.

teamwork

Работа в екип

Ние се сближаваме с талантите си, ценим различието и споделяме приноса за успеха си

Служител на годината 

Ценностите на Medicover имат първостепенна важност единствено когато се превърнат в действие. Чрез поведението на нашите служители те стават разпознаваеми, чрез какво и как те изпълняват работата си и до каква степен това поведение съответства на нашaтa култура в Medicover. Тези истории и много добри примери, събрани от работата в наградата „Служител на годината“, са неразделна част от бранда на Synevo, за да привлечем и подберем новите стожери в нашия бизнес, които ще ни отличат и ще ни помогнат да оформим бъдещето. Чрез тези живи примери ще продължим да изграждаме референтен списък с индикатори, за да илюстрираме какво означава да показваш отношение в съответствие с ценностите на Medicover.
Победители от предишни години

Принципи в работата 

Определяне на високи етични стандарти в начина по който правим бизнес.
Ние измерваме успеха си не само чрез растеж и резултати в икономическа стойност, но и от начина, по който правим бизнес и поемаме своите отговорности. Fredrik Rågmark, CEO Medicover
Обща принадлежност при изпълнение на целите на Synevo България.
Обратната връзка от трудовото представяне позволява да се създаде качествена програма за оценка на работа на отделния служител.
Използване на най-високотехнологични инструменти и апаратура
Предоставянето на точни, качествени и навременни резултати на нашите пациенти е един от важните приоритети за нас.
Непрекъснато усъвършенстване и обучение
Осигуряваме на нашите служители едно дълго пътуване в областта на познанието. Нашите обучения имат за цел да създадат положителна работна среда и да намалят рисковете за Дружеството.
Previous slide
Next slide

Защо Синево е страхотно място за работа? 

Ние предлагаме 

какво предлага синево българия
balance

Отворени позиции 

Не успяхте ли да откриете своята позиция? 

Ако не сте успели да откриете желата от Вас позиция, можете да оставите своите данни и CV, а ние ще се свържем с Вас, когато се разкрие подходяща за профила Ви позиция.

  Име

  Фамилия

  Град

  Желана позиция

  Телефон

  Имейл

  Question 1?

  Question 2?

  Question 3?

  CV / resume attach