Подготовка за паразитологично изследване на фецес

Медицинска информация

Подготовка за взимане паразитологично изследване на фецес

Паразитът е жив организъм, който се храни с части или жизнено необходими продукти от друг организъм. Паразитите са чести причинители на чревни инфекции, най-вече при децата.

При паразитолологичносто изследване на фецес се взима проба от отделени от пациента фекалии, която се изследва за наличие на възрастни паразити или техните яйца.

Подготовка за паразитологично изследване на фецес

Обикновено преди извършване на изследването не е необходима специална подготовка, но има някои ситуации, които трябва да бъдат съобразени. Фецес не бива да се изследва:

  • Преди да са минали 10 дни след провеждане на рентгново контрастно изследване на гастроинтестиналния тракт с бариева каша;
  • По време или 14 дни след провеждане на антибиотична терапия;
  • По време на или 7 дни след прием на минерални масла, бисмут, антидиарийни препарати и лаксативи.

Фецесът, който ще бъде занесен за изследване в лабораторията, може да се вземе по всяко време на денонощието. Преди изхождането поставете домакинско фолио или друг непропусклив и издръжлив материал над керамичната тоалетна чиния и го затиснете с пластмасовия геврек.

Ако тряба да се вземе проба на дете, което използва памперси, самият памперс може да се покрие с домакинско фолио.

Фекалиите не бива да се смесват с урина, вода или тоалетна хартия. Това може да се окаже трудно при събиране на фецес от памперс и е възможно да наложи взимане на проба с памучен тампон от ануса на бебето.

От отделените фекални материи посредством специалната лъжичка в стерилния контейнер, закупен от аптеката, трябва да вземете три проби с големината на фъстък от три различни места. Стерилният контейнер с материала може да се съхранява до 24 часа при температура от 2 до -8оС. Въпреки това е препоръчително фецесът да се транспортира до лабораторията възможно най-бързо след отделянето му.

Тъй като не при всяко изхождане паразити или яйца попадат във фецеса, за сигурно изключване на паразитна инфекция е необходимо провеждането на 3 паразитологични изследвания през 7-10 дни. По изключение могат да бъдат назначени 6 изследвания, ако има съмнение за амебна инфекция.

След приключване на противораразитната терапия е препоръчително да се проследи нейната ефективност. За целта трябва да бъдат проведени още 3 паразитологични изследвания на фецес от 3 до 6 седмици след приключване курса на лечение в зависимост от конкретния причинител на инфекцията.

ИНФО Разбери повече:

Подготовка за вземане на урокултура (стерилна урина)

Подготовка за събиране на 24-часова урина

Микроскопско тест за паразити

Копрокултура: Изследване на фецес

Паразитология

Подготовка за изследвания

Подготовка за взимане на проба урина при деца

Източници:

Synevo България

Synevo България