Хистопатология

Хистопатология

AT срещу глумерулната базална мембрана35,20
BRAF мутации в тумори358,00
CINtec p16/Ki-67 цитология, имуноцитопатологичен тест145,20
HDV RNA (количествен)179,00
HER2/neu ISH270,90
Mannose - binding lectin (MBL) серум68,00
Y хромозома,микроделелеции дълго рамо (AZFa, AZFb, AZFc)244,20
АТ анти - рецептор IgE (Fc epsilon RI)60,50
АТ анти-titin49,50
Биопсии и малки тъканни проби (вкл. специално оцветяване, ако е необходимо)60,50
Бъбречни камъни, урина38,50
Директен плазмен ренин91,30
Жлъчни камъни анализ38,50
Имунохистохимична диагносика (1-2 маркера)55,00
Имунохистохимична диагностика211,20
Имунохистохимия, ALK пренареждане при белодробни тумори286,00
Интерлевкин-1073,70
Катехоламини урина70,40
Консултация на оцветени стъкла, хистол. препарат86,90
Креатинин, урина3,30
Мелатонин145,20
Метанефрин плазма, свободен58,30
Метанефрини урина фракции60,50
ПКК+ 3 Diff (Ne, Ly, MID)7,70
Тест IHC-IDH1 (IDH1-специфична имунохистохимия)136,50
Тест IHC-PD-L1 (Имунохистохимията на протеина PD-L1 )380,00
Течна цитология по Babes-Papanicolaou (ПАП / PAP)49,50
Течна цитология по Babes-Papanicolaou + HPV генотипиране110,00
Хистопат. диагностика на парафинен блок/консултация (3-5 бл)95,70
Хистопат. диагностика на парафинен блок/консултация (>=10 бл.)204,60
Хистопат. диагностика на парафинен блок/консултация (1-2 бл.l)50,60
Хистопат. диагностика на парафинен блок/консултацияt (6-9 бл.)159,50
Цитологичен тест (аспирационна пункция)150,00