Меню
Меню

Хистопатология

Кръвни изследвания

Изследвания

ЦЕНА, лв.

AT срещу глумерулната базална мембрана 35,20
BRAF мутации в тумори 358,00
CINtec p16/Ki-67 цитология, имуноцитопатологичен тест 145,20
HDV RNA (количествен) 179,00
HER2/neu ISH 270,90
Mannose – binding lectin (MBL) серум 68,00
Y хромозома,микроделелеции дълго рамо (AZFa, AZFb, AZFc) 244,20
АТ анти – рецептор IgE (Fc epsilon RI) 60,50
АТ анти-titin 49,50
Биопсии и малки тъканни проби (вкл. специално оцветяване, ако е необходимо) 60,50
Бъбречни камъни, урина 38,50
Директен плазмен ренин 91,30
Жлъчни камъни анализ 38,50
Имунохистохимична диагносика (1-2 маркера) 55,00
Имунохистохимична диагностика 211,20
Имунохистохимия, ALK пренареждане при белодробни тумори 286,00
Интерлевкин-10 73,70
Катехоламини урина 70,40
Консултация на оцветени стъкла, хистол. препарат 86,90
Креатинин, урина 3,30
Мелатонин 145,20
Метанефрин плазма, свободен 58,30
Метанефрини урина фракции 60,50
ПКК+ 3 Diff (Ne, Ly, MID) 7,70
Тест IHC-IDH1 (IDH1-специфична имунохистохимия) 136,50
Тест IHC-PD-L1 (Имунохистохимията на протеина PD-L1 ) 380,00
Течна цитология по Babes-Papanicolaou (ПАП / PAP) 49,50
Течна цитология по Babes-Papanicolaou + HPV генотипиране 110,00
Хистопат. диагностика на парафинен блок/консултация (3-5 бл) 95,70
Хистопат. диагностика на парафинен блок/консултация (>=10 бл.) 204,60
Хистопат. диагностика на парафинен блок/консултация (1-2 бл.l) 50,60
Хистопат. диагностика на парафинен блок/консултацияt (6-9 бл.) 159,50
Цитологичен тест (аспирационна пункция) 150,00