Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

 

Информация по ЗЗЛПСПОИН и Whistleblowing Директива на ЕС

Скъпи потребители,

Уведомяваме Ви, че на 04.05.2023 г. влезе в сила Законът за защита на лицата, подаващи сигнали и публично оповестяващи информация („Законът/а“).

„Самостоятелна Медико – Диагностична Лаборатория Синево България“ ЕООД, ЕИК 200788296 („Синево“), е задължено лице по смисъла на Закона.

С цел имплементиране на законовите изисквания Синево:

1) Създаде и утвърди Политика и други относими вътрешни актове.
2) Създаде вътрешен канал за подаване на сигнали;
3) Определи лице, отговарящо за разглеждането на сигнали – Мария-Лия Борисова, +359888430024, whistleblowing@synevo.bg.

По силата на Закона всички служители на Синево (или други лица, имащи взаимоотношения със Синево в работен контекст),

могат да подават сигнали за нарушения или публично да оповестяват информация за такива, като се ползвате с предоставената от Закона защита.

Сигналите могат да бъдат подавани:

1) По вътрешен канал – писмено и устно, адресирани до лицето, отговарящо за разглеждането на сигнали.
2) По външен канал – адресирани до надзорния орган: Комисия по защита на личните данни, адрес: бул. „проф. Цветан Лазаров“ 2, 1784 София, email: whistleblowing@cpdp.bg

Подаването на сигнал няма да доведе до никакви репресивни мерки, наложени от Работодателя спрямо служителите (като същите следва да отговарят на законовите условия за защита на лицата, подаващи сигнали). Всеки сигнал ще бъде надлежно разгледан в срок. Служителите са надлежно уведомени за правата им по Закона.

За повече информация можете да се обърнете към лицето, отговарящо за разглеждане на сигнали чрез посочените по-горе данни за контакт.