Лабораторна диагностика в денталната медицина

Медицинска информация

Възпалителните заболявания – епидемията на 21 век

Нараства значението на хроничните възпалителни заболявания в Централна Европа. Броят на пациентите с алергии, диабет, ревматични зазболявания, гастроинтестинални или щитовидни болести, остеопороза, сърдечносъдови болести и периодонтит се увеличава. Напредъкът в медицината редуцира усложненията на тези болести, но не и броя на пациентите, които са диагностицирани с тях.

Защо станаха по-чести?

За разлика от острото възпаление, което е необходим отговор на нашето тяло срещу патогени като бактерии, вируси и гъби, хроничното възпаление е почти винаги резултат от нарушен имунен толеранс. Здравата имунната система толерира външните отключващи фактори и регулира възпалението спрямо нивото на „реалната заплахата”. По-голямата част от хроничните възпалителни заболявания са продължителна свръхреакция на имунната система към тригерни фактори, който обикновено са безвредни.

хроничните възпалителни болести

Fig: Dr Pall (PhD), Department of Biochemistry Chair at the Washington State University ML.: Explaining ‘Unexplained Illnesses’.

Какъв е ефектът на тригерните фактори?

В зависимост от експозицията и индивидуалния праг на стимулиране (алергии, генетична предиспозиция), отключващите фактори, които повлияват организма, нарушават регулаторните механизми, включващи имунно активиране, оксидативен и нитрозативен стрес и митохондриална функция. Тази регулаторна тетрада формира моста между вътрешните и екзогенните външните) фактори от околната среда и нарушеният имунен толеранс се проявява с хронична възпалителна болест.

С какво е полезна тази информация за денталната медицина?

Лекарите по дентална медицина все по-често се сблъскват с пациенти, който са с хронично възпалително заболяване. Те трябва да се справят с пациенти с нарушен имунен толеранс. Това е особено важно, защото зъболекарите всъщност внасят чужди материали в тялото на пациента. Фокусът е конкретно върху материалите за дентална реконструкция, защото сравнено с факторите на околната среда или храната, те оказват своя ефект 24 часа, 7 дни в седмицата.

Тригерни фактори в денталната медицина са:

  • Титан;
  • Метали;
  • Синтетични материали;
  • Меркаптани;
  • Тиоетер;
  • Бактерии.

Лабораторно диагностични тестове в денталната медицина позволяват откриването на тригерни фактори в устната кухина и челюстта, които са от клинично значение при съответния пациент.

При известна алергия денталното реконтруиране с метални, синтетични и други материали действат като дразнещи фактори за хронично възпаление в устната кухина и челюстта. Дори метално натоварване с отделяне на токсично високи нива на метали или ендогенни фактори като мъртви зъби, които отделят меркаптани и тиоетер, са потенциален тригер на възпаление.

Превантивната диагностика е с нарастваща важност в тази област. Друг фокус е причинно-свързаните диагностични методи за периодонтит и периимплантит, които се развиват непрекъснато. Нови маркери позволяват таргетна терапия и мониториране за изхода от лечението.

ЛТТ – Тестове за стоматологични материали

  • Работят се в нашата лаборатория в Германия (IMD Labor)
  • Резултатът е готов след 12 работни дни

ИЗСЛЕДВАНЕ

ЦЕНА, лв.

Метал – ЛТТ 394,00
Амалгама – ЛТТ 331,80
Златни сплави – ЛТТ 394,00
Керамика + цимент – ЛТТ 292,00
Титан – ЛТТ 299,00

 

ИНФО Разбери повече:

Хранителни алергии: Изследвания IgE, IgG и LTT

Възпаление на червата: Болестта на Крон, улцерозният колит

Източници:

Synevo България

Synevo България