Изследвания и цени • 1

*Synevo България част от Medicover – водеща международна компания, предоставяща здравни и диагностични услуги, най-голямата здравна мрежа в Централна и Източна Европа. Създаден през 1995 г. в отговор на нарастващото търсене на висококачествени здравни услуги в Полша, Medicover впоследствие разширява своята дейност и в други страни, изпълнявайки подобни нужди. Днес Medicover развива основно своята дейност в Полша, Германия, Румъния и Украйна. Medicover предлага широк спектър от здравни услуги чрез широка мрежа от амбулаторни клиники, болници, специализирани лечебни заведения и лаборатории чрез две направления - диагностични услуги и здравни услуги.

**Подразделението за диагностични услуги оперира в Германия, Румъния, България, Украйна, Полша, Беларус, Молдова, Сърбия, Турция и Грузия. Предлага портфолио от диагностични лабораторни услуги, включващи широк спектър от рутинни и високоспециализирани тестове във всички основни терапевтични области. Диагностичното подразделение е обработило повече от 124 милиона тестове през 2017г. В момента то оперира общо с 91 клинични лаборатории и 511 пункта за взимане на проби в десет държави

***Диагностичният отдел на Medicover оперира в България чрез 7 лаборатории и 20 собствени пункта за пробонабиране в София, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Димитровград, Харманли, Чирпан като продължава своето разрастване.

****Synevo България извърши около 1.000.000 теста през последните 12 месеца.

Synevo България си запазва правото да променя обхвата и цените на лабораторните изследвания, по всяко време.