Menu
Menu

Туморни маркери

Кръвни изследвания

Изследвания

ЦЕНА, лв.

5- хидрокси – индолоцетна киселина 57,20
AFP (алфа-фетопротеин) 20,00
Beta 2-микроглобулин, серум 28,00
CA 125 20,00
CA 15 – 3 20,00
CA 19 – 9 22,00
CA 50 74,80
CA 72-4 24,90
CEA 22,00
HE4 (човешки епидидима протеин 4) 55,00
HER-2/neu (онкопротеин) 426,00
NMP 22 (рак на пикочен мехур) – количествен тест 79,20
NSE (Неврон специфична енолаза) 29,00
ProGRP 90,20
PSA общ (Специфичен за простатата антиген) 19,00
PSA, свободен 19,90
ROMA score (HE4, CA 125) 59,00
S100 62,70
SCC 29,00
TPA (тъканен полипептид антиген) 74,80
Tumor M2 PK (изоензим на пируваткиназата), плазма 99,00
Tumor M2 PK, фецес 74,80
Вазоактивен интестинален пептид (VIP) 124,30
Ванилманделова киселина 38,50
Гастрин 95,70
Глюкагон 79,20
Калцитонин 32,00
Серотонин, серум 45,00
Серотонин,урина 49,50
Соматостотин 48,00
Тимидинкиназа 68,20
Тироглобулин (TG) 24,00
Хомованилова киселина 56,00
Хромогранин A 102,30