Туморни маркери

Туморни маркери

5- хидрокси - индолоцетна киселина57,20
AFP20,00
Beta 2-микроглобулин, серум28,00
CA 12520,00
CA 15 - 320,00
CA 19 - 922,00
CA 5074,80
CA 72-424,90
CEA22,00
HE4 (човешки епидидима протеин 4)55,00
HER-2/neu (онкопротеин)426,00
NMP 22 (рак на пикочен мехур) - количествен тест79,20
NSE (Неврон специфична енолаза)29,00
ProGRP90,20
PSA общ (Специфичен за простатата антиген)19,00
PSA, свободен19,90
ROMA score (HE4, CA 125)59,00
S10062,70
SCC29,00
TPA (тъканен полипептид антиген)74,80
Tumor M2 PK (изоензим на пируваткиназата), плазма99,00
Tumor M2 PK, фецес74,80
Вазоактивен интестинален пептид (VIP)124,30
Ванилманделова киселина38,50
Гастрин95,70
Глюкагон79,20
Калцитонин32,00
Серотонин, серум45,00
Серотонин,урина49,50
Соматостотин48,00
Тимидинкиназа68,20
Тироглобулин (TG)24,00
Хомованилова киселина56,00
Хромогранин A102,30