Паразитология

Паразитология

Малария – микроскопски, дебела капка24,00
Паразити, микр. изследване вкл. Trichомонас vaginalis30,00
Паразити, микроскопско изслледване15,00
Трихинелоза, серология27,00