Биохимия

Кръвни изследвания

Изследвания

ЦЕНА, лв.

Alpha1-antitripsin, фецес27,50
Aминокиселини плазма256,30
CDT (карбохидратен трансферин)69,30
CPK- MB8,80
CPK – изоензими63,80
Eластаза, фецес42,90
Glutation peroxidase (GPx)39,60
Glutation вътреклетъчен (GSH)403,00
GOT / ASAT / AST3,30
GPT / ALAT / ALT3,30
Hidroximetilbilan sintase46,20
IgD/IgE серум, имунофиксация200,20
Lactat, плазма12,00
LDH/ ЛДХ – изоензими75,90
LDH/ ЛДХ (Лактат дехидрогеназа), серум3,90
LDH/ ЛДХ, пунктат8,80
Malondialdehid114,40
Магнезий, серум5,50
Магнезий, урина5,50
N-acetyl-Beta-D-glucosaminidase28,60
sTfR (разтворим рецептор на трансферина)44,00
Superoxid-dismutase60,50
Vitamin K1125,40
Албумин3,30
Албумин, пунктат4,40
Албумин/Креатинин16,00
Алдолаза42,00
Алкална фосфатаза5,50
Алкална фосфатаза – костна81,40
Алкална фосфатаза-изоензими105,60
Алфа-галактозидаза, кръв104,50
Амилаза, пунктат9,90
Амилаза, серум4,30
Амилаза, серум – изоензими79,20
Амилаза, урина5,90
Амилоид, A серум37,40
Аминокиселини урина333,00
Амоняк8,80
Ангиотензин конвертаза (ACE)34,10
Ангиотензин конвертаза (ACE) ликвор36,30
Белтъци, пунктат7,70
Бета-2 трансферин в биологична течност98,00
Бикарбонати (ECO2)17,60
Билирубин, директен4,40
Билирубин, индиректен4,40
Билирубин, общ4,40
Биотинидаза – активност в плазма73,70
Витамин B156,00
Витамин B257,20
Витамин C81,40
Гама-глутамил трансфераза (ГГТП / GGTP)5,50
Гликиран хемоглобин (Hb A1c)16,00
Глюкоза, 3 определяния10,00
Глюкоза, пунктат7,70
Глюкоза, серум3,90
Глюкоза, урина3,30
Глюкозо-6-фосфат-дехидрогеназа (G6-PDH)18,70
Дълговерижни мастни киселини (VLCFA)256,30
Еластаза, панкреас, серум97,90
Електрофореза липопротеини14,30
Електрофореза на Hb17,60
Електрофореза на серумни протеини13,20
Желязо (Fe)5,90
Жлъчни киселини, серум25,30
Жлъчни киселини, фецес58,30
Зонулин, серум – чревна пропускливост289,00
Зонулин, фецес – чревна пропускливост198,00
Интерлевкин-681,40
Калий, серум5,50
Калий, Натрий11,00
Калий, пунктат4,90
Калий, урина5,50
Калций (Са) йонизиран5,50
Калций (Са), серум4,40
Кисела фосфатаза, обща6,60
Кисела фосфатаза, простатна6,60
Креатинин (серум) и Скорост на гломерулна филтрация (GFR)9,90
Креатинин клирънс7,90
Креатинин, пунктат4,40
Креатинин, серум4,40
Креатинин, урина (24 ч)4,40
Креатинфосфокиназа (CРK)4,40
Липаза6,90
Липиди, профил14,00
Липопротеин (a)40,70
Макроамилаза245,30
Мастни киселини омега 3 и омега 6180,40
Мастни кисилини свободни30,80
Метилмалонава киселина урина206,80
Метилмалонова киселина серум179,30
Микроалбуминурия, урина13,90
Миоглобин, серум30,80
Натрий, пунктат4,90
Натрий, серум5,50
Общ белтък, серум3,30
Общ белтък, урина4,50
ОГТТ при бременни (75 g)26,40
ОГТТ (75g) 2 измервания6,00
ОГТТ (75g) 3 измервания9,90
Окултнa кръв, фецес19,00
Оротова киселина урина122,10
Осмолалитет, урина11,00
Осмоларитет, серум11,00
Отношение калций/креатинин9,90
Панел ацил-карнитин232,00
Пикочна киселина, серум3,30
Пикочна киселина, урина5,90
Пипехолинова киселина, плазма256,30
Пируват-киназа, еритроцити22,00
Преалбумин27,50
Прокалцитонин (количествен)60,50
Протеин S39,00
Протеини, серум, имунофиксация38,50
Протеини, урина, имунофиксация55,00
Са, урина5,50
Свързана с липопротеина фосфолипаза А2 (LP-PLA2)298,00
ТЖСК7,70
Тотален оксидативен капацитет (TAC)176,00
Трансферин16,00
Триглицериди3,30
Триглицериди, пунктат8,80
Урея (Урея BUN), серум3,30
Урея, урина3,30
Урина – седимент2,90
Урина – общо химично изследване4,40
Фосфати, серум5,50
Фосфати, урина5,50
Фруктозамин16,50
Хлор (Cl), серум4,40
Хлор (Cl), урина5,50
Хлор (Cl), пунктат8,80
Холестерол VLDL3,30
Холестерол HDL3,30
Холестерол LDL3,30
Холестерол, общ3,30
Холестерол, пунктат7,70
Холинестераза11,00
Холотранскобаламин (vitamin B12 активен)55,00

Всички наши медицински лаборатории:

Лаборатория Пловдив Гербера

Лаборатория Пловдив – Гербера

Лабораторията Пловдив - Тримонциум

Лаборатория Пловдив – МБАЛ Тримонциум

Лаборатория София

Лаборатория София – бул. България

Лаборатория София – МБАЛ Сердика

Лаборатория София – МБАЛ Сердика

IMG 02fc71955900dda873fab76132a70b33 V

Лаборатория Стара Загора

Synevo Лаборатории България

Манипулационна Димитровград

Plovdivmed SPS

Манипулационна Пловдив – SPS

Лабораторията Пловдив - Георги Котов

Манипулационна Пловдив – Георги Котов

Лаборатория Synevo Пловдив

Манипулационна Пловдив – Кючук Париж

Синево Софиа Добрила

Манипулационна Пловдив – очна болница Луксор

Манипулационна Пловдив – Рилон център

Манипулационна Пловдив – Рилон център

Синево Софиа Добрила

Манипулационна Пловдив Тракия

Синево Софиа Добрила

Манипулационна София – Добрила

Манипулационна София – Ангел Кънчев

Манипулационна София – Ангел Кънчев

Манипулационна София – ИСУЛ

Лаборатория София – Надежда

Манипулационна София – Люлин

Манипулационна София – Младост

Манипулационна София – Младост

Лаборатория София – Надежда

Манипулационна София – Надежда

Synevo в България

Манипулационна София – Оскар Клиник (бул. Черни връх)

Synevo logo FB post img

Манипулационна Стара Загора – Гурко

Synevo Лаборатории България

Манипулационна Стара Загора – Медицински Център Сано

Synevo Лаборатории България

Манипулационна Харманли

Лаборатория Хасково

Манипулационна Хасково

Synevo Лаборатории България

Манипулационна Чирпан

Партньорска лаборатория – Ескулап

Партньорска лаборатория – Здраве 99

Партньорска лаборатория – Статус

Партньорска лаборатория – Унидиамед

 

Да, правим PCR тестове за COVID-19!

От 23-ти септември лаборатории Synevo предлагат висококачествен PCR тест за COVID-19 при стриктно спазване на приетите противоепидемични мерки.