Биохимия

Биохимия

Alpha1-antitripsin, фецес27,50
Aминокиселини плазма256,30
CDT (карбохидратен трансферин)69,30
Cl, урина5,50
CPK- MB8,80
CPK - изоензими63,80
Eластаза, фецес42,90
Glutation peroxidase (GPx)39,60
Glutation вътреклетъчен (GSH)403,00
GOT / ASAT / AST3,30
GPT / ALAT / ALT3,30
Hidroximetilbilan sintase46,20
IgD/IgE серум, имунофиксация200,20
Lactat, плазма12,00
LDH - изоензими75,90
LDH, пунктат8,80
Malondialdehid114,40
Mg, серум5,50
Mg, урина5,50
N-acetyl-Beta-D-glucosaminidase28,60
sTfR (разтворим рецептор на трансферина)44,00
Superoxid-dismutase60,50
Vitamin K1125,40
Албумин3,30
Албумин, пунктат4,40
Албумин/Креатинин16,00
Алдолаза42,00
Алкална фосфатаза5,50
Алкална фосфатаза - костна81,40
Алкална фосфатаза-изоензими105,60
Алфа-галактозидаза, кръв104,50
Амилаза, пунктат9,90
Амилаза, серум4,30
Амилаза, серум - изоензими79,20
Амилаза, урина5,90
Амилоид, A серум37,40
Аминокиселини урина333,00
Амоняк8,80
Ангиотензин конвертаза (ACE)34,10
Ангиотензин конвертаза (ACE) ликвор36,30
Белтъци, пунктат7,70
Бета-2 трансферин в биологична течност98,00
Бикарбонати (ECO2)17,60
Билирубин, директен4,40
Билирубин, индиректен4,40
Билирубин, общ4,40
Биотинидаза - активност в плазма73,70
Витамин B156,00
Витамин B257,20
Витамин C81,40
Гама-глутамил трансфераза (ГГТП / GGTP)5,50
Гликиран хемоглобин (Hb A1c)16,00
Глюкоза, 3 определяния10,00
Глюкоза, пунктат7,70
Глюкоза, серум3,90
Глюкоза, урина3,30
Глюкозо-6-фосфат-дехидрогеназа (G6-PDH)18,70
Дълговерижни мастни киселини (VLCFA)256,30
Еластаза, панкреас, серум97,90
Електрофореза липопротеини14,30
Електрофореза на Hb17,60
Електрофореза на серумни протеини13,20
Желязо (Fe)5,90
Жлъчни киселини, серум25,30
Жлъчни киселини, фецес58,30
Зонулин, серум - чревна пропускливост289,00
Зонулин, фецес - чревна пропускливост198,00
Интерлевкин-681,40
Калий , серум5,50
Калий, Натрий11,00
Калий, пунктат4,90
Калий, урина5,50
Калций (Са) йонизиран5,50
Калций (Са), серум4,40
Кисела фосфатаза, обща6,60
Кисела фосфатаза, простатна6,60
Креатинин (серум) и Скорост на гломерулна филтрация (GFR)9,90
Креатинин клирънс7,90
Креатинин, пунктат4,40
Креатинин, серум4,40
Креатинин, урина (24 ч)4,40
Креатинфосфокиназа (CРK)4,40
Лактат дехидрогеназа (LDH)3,90
Липаза6,90
Липиди, профил14,00
Липопротеин (a)40,70
Макроамилаза245,30
Мастни киселини омега 3 и омега 6180,40
Мастни кисилини свободни30,80
Метилмалонава киселина урина206,80
Метилмалонова киселина серум179,30
Микроалбуминурия13,90
Миоглобин, серум30,80
Натрий, пунктат4,90
Натрий, серум5,50
Общ белтък, серум3,30
Общ белтък, урина4,50
ОГГТ при бременни (75 g)26,40
ОГТТ (75g) 3 измервания9,90
ОГТТ (75g) 2 измервания6,00
Окултнa кръв, фецес19,00
Оротова киселина урина122,10
Осмолалитет, урина11,00
Осмоларитет, серум11,00
Отношение калций/креатинин9,90
Панел ацил-карнитин232,00
Пикочна киселина, серум3,30
Пикочна киселина, урина3,30
Пипехолинова киселина, плазма256,30
Пируват-киназа, еритроцити22,00
Преалбумин27,50
Прокалцитонин (количествен)60,50
Протеин S39,00
Протеини, серум, имунофиксация38,50
Протеини, урина, имунофиксация55,00
Са, урина5,50
Свързана с липопротеина фосфолипаза А2 (LP-PLA2)298,00
ТЖСК7,70
Тотален оксидативен капацитет (TAC)176,00
Трансферин16,00
Триглицериди3,30
Триглицериди, пунктат8,80
Урея (Урея BUN), серум3,30
Урея, урина3,30
Урина - седимент2,90
Урина – общо химично изследване4,40
Фосфати, серум5,50
Фосфати, урина5,50
Фруктозамин16,50
Хлор (Cl), серум4,40
Хлор, пунктат8,80
Холестерол VLDL3,30
Холестерол HDL3,30
Холестерол LDL3,30
Холестерол, общ3,30
Холестерол, пунктат7,70
Холинестераза11,00
Холотранскобаламин (vitamin B12 активен)55,00