Бихме искали да ви уведомим, че на 27.09.2023 от 8:00 до 12:00 часа. поради технически причини,
временно може да нямате достъп до уеб резултатите.

Category: Токсикология

Олово
Изследвания и цени

Олово

Оловото е най-широко използвания метал след желязото, по тази причина е широко разпространен в околната среда. Най-честия път за проникване в тялото е чрез инхалация