Category: Анализ на фекална проба

zonulin vav feces
Анализ на фекална проба

Зонулин във фецес

Епителните клетки в чревната лигавица са свързани заедно чрез специални плътни съединителни връзки. Плътните връзки запечатват пространствата между клетките и осигуряват запазването на чревната бариера. Тези връзки