Category: Имунохематология

Антитела срещу еритроцити
Изследвания и цени

Aнтиеритроцитни антитела – Изследване на алоеритроантитела

Изследването на антиеритроцитни антитела се използва за проследяване и определяне на риска от хемолитична болест на новороденото по време на бременност. Какво определя изследването и

Прочетете още >
Кръвни групи
Изследвания и цени

Кръвни групи (OAB)

Кръвни групи Изследването на кръвна група OAB по Beth Vincent, Simonin определя наличието на т.нар. аглутиногени /вид антигени, особени кръвногрупови молекули/ върху мембраната на еритроцитите

Прочетете още >