Menu
Menu

Кръвни групи (OAB)

Медицински изследвания

Кръвни групи

Изследването на кръвна група OAB по Beth Vincent, Simonin определя наличието на т.нар. аглутиногени /вид антигени, особени кръвногрупови молекули/ върху мембраната на еритроцитите /червените кръвни клетки/ при различните индивиди.

Антителата, които се произвеждат в кръвта в резултат на антигените, се наричат аглутинини. Има четири кръвни групи в системата ОАB, а името им се дава от наличието на съответния аглутиноген.

Какво определя изследването и каква е неговата цел?

Изследването дава информация за аглутиногените по повърхността на Вашите червени кръвни клетки и наличието на съответни антитела в кръвта, които ще определят принадлежността Ви към Кръвна група А, О, B или AB.

Кога да изследвам кръвногрупова принадлежност?

Вашият лекар може да назначи този тест, когато Ви предстои кръвопреливане, инвазивна хирургична процедура, която може да наложи също преливане на кръв. Хемотрансфузията, когато е несъвместима по системата АВО, е животозстрашаваща!

Също така при бременност с цел имунохематологично проследяване на майката и бебето при необходимост.

Кръвногруповата принадлежност се изследва и при кръводарители, и за съвместимост по OAB при бъбречни и сърдечни трансплантации.

Тестът може да се извърши както планово, така и в условията на спешност.

Подготовка преди изследване

Не е необходима специална подготовка преди изследването. Препоръчително е пациентът да сподели, ако му е извършвана хемотрансфузионна терапия /кръвопреливане/ в последните 120 дни, ако е имал инфекциозно заболяване или неопластично заболяване – лимфом или миелом например.

Цена изследване на Кръвни групи (OAB)

Изследвания

ЦЕНА, лв.

Кръвна група OAB (Beth Vincent, Simonin)  11,00

Проба

 • Венозна кръв;
 • Капилярна кръв, взета от „възглавничката“ на пръста.

Метод

 • Директен метод на Beth Vincent, Simonin. Търсене на аглутинация върху предметно стъкло.
 • Автоматизиран метод.
 • Всичките резултати се проверяват и валидират задължително от лекар!

Интерпретация на резултатите

 • Кръвна група О

  • липсват аглутиногени, но има наличие на алфа- и бета-аглутинини;
 • Кръвна група А

  • наличие на А аглутиноген и бета-аглутинини;
 • Кръвна група B

  • B аглутиноген и алфа-аглутинини;
 • Кръвна група AB

  • A, B аглутиногени, но липсват аглутинини.

Беше ли полезен този пост?

Източници:

5/5 (3 Reviews)