Category: Патология

хистопатологично изследване
Медицинска информация

Хистопатологично изследване

Какво е хистопатологично изследване? Хистопатология може да се дефинира като „микроскопско изследване на заболели тъкани и клетки“. Хистология е наука за тъканния строеж, а патология –