Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

Category: Патология

citologichno
Медицинска информация

Цитологично изследване

Обща информация Диагностицирането на болести чрез анализиране на единични клетки и малки клетъчни клъстери се нарича цитологично или цитопатологично изследване. Това е важна част от диагностицирането на някои видове

хистопатологично изследване
Медицинска информация

Хистопатологично изследване

Какво е хистопатологично изследване? Хистопатология може да се дефинира като „микроскопско изследване на заболели тъкани и клетки“. Хистология е наука за тъканния строеж, а патология –