Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

Хистопатологично изследване

Медицинска информация

Какво е хистопатологично изследване?

Хистопатология може да се дефинира като „микроскопско изследване на заболели тъкани и клетки“. Хистология е наука за тъканния строеж, а патология – наука за болестите. Следователно хистопатология означава буквално „наука за тъканите и техните заболявания“.

Хистопатологичното изследване (ХПИ) представлява изследване на тъканен материал, взет при биопсия или операция, под микроскоп. Чрез него може да се определи дали в дадената тъканна проба има наличие на туморни клетки и да се определи техния вид. Специалистът, извършващ ХПИ, се нарича патолог.

Патологът е важна част от медицинския екип, който се грижи за хората с туморни заболявания. Той определя дали даден процес е злокачествен или доброкачествен и по този начин насочва терапевтичното поведение. Също така патологът дава информация за точния вид рак, стадия му и ако направи допълнителни изследвания може да определи дали определено лечение ще има ефект.

По време на операцията или биопсията хирургът отстранява парче тъкан или орган. Целият материал пристига в лабораторията и от него се избират вероятните за туморен процес участъци. Те се изрязват и обработват по специфичен начин, след което се нарязват на много тънки резени със специален уред, оцветяват се и се гледат под микроскоп.

Видове тъканни проби, подходящи за хистопатологично изследване

Три основни вида тъканни проби могат да бъдат изпратени за ХПИ:

 1. Цели органи или части от органи, отстранени при голяма хирургична интервенция. Напр. матка след хистеректомия, дебело черво след колектомия или сливици след тонзилектомия. Всяка тъкан, отстранена оперативно, подлежи на ХПИ.
 2. Малки парчета тъкан, взети чрез малка хирургична интервенция – биопсия. Биопсиите могат да се извършат чрез изрязване на тъканта със скалпел (ексцизия) на цялата суспектна туморна формация или чрез пробождане с куха режеща игла през туморната формация, при което парче от нея попада във вътрешността на иглата.
 3. Течност или много малки парчета тъкан (по-скоро отделни клетки или групи от клетки, напр. клетки, намиращи се в патологично събрала се течност около белия дроб). Такъв материал се взима с тънка игла и процедурата се нарича тънкоиглена аспирационна биопсия. Полученият материал се изпраща за цитологично, а не за хистопатологично изследване.

Понякога по време на оперативната интервенция хирургът може да вземе малка част суспектна тъкан и да я изпрати в лабораторията за експресно изследване. Парченцето тъкан се замразява бързо, след което се реже и може да се гледа под микроскоп, за да се получи ориентировъчна диагноза. Тя може да бъде решаваща за обема на оперативното интервенция и е особено използвана при рака на гърдата. Понякога обаче този метод на изследване е неточен и резултатът не съвпада с окончателното ХПИ. Изследването на замразени тъкани рядко се използва за диагностика на лимфоми поради проблеми със самото взимане на материала и интерпретацията му. За успешно ХПИ на лимфоми и други заболявания на кръвта е необходим биопсичен материал от лимфен възел и/или костен мозък.

Основни етапи на хистопатологичното изследване

 1. Макроскопско изследване – визуална инспекция на целия материал, получен за изследване (обикновено цял орган или части от него), описание на находката, оцветяване при необходимост и разрязване на материала.
 2. Обработка на тъканта
  1. Фиксиране във формалин;
  2. Включване в парафиново блокче;
  3. Нарязване на парафиновото блокче на тънки резени – препарати;
  4. Стандартно оцветяване с боята хематоксилин-еозин.
 1. Микроскопско изследване на оцветените с хематоксилин-еозин препарати
 2. Резултат от ХПИ – може да бъде окончателен или частичен, ако има необходимост от вземане на допълнителен материал или извършване на още оцветявания или специализирани имунохистохимични изследвания.

ИНФО Възползвайте се от 5% отстъпка само онлайн:

ИзследванеЦенаВреме за резултати (дни)КодПоръчай

Кой и как определя броя на участъците от биопсираната тъкан, които да бъдат включени в парафинови блокчета?

Патологът определя кои участъци от тъканта да бъдат направени на парафинови блокчета в съответствие с международните протоколи за изследване на всеки един вид биопсичен материал.

Допълнителни хистопатологични изследвания

В зависимост от случая, класическото ХПИ може да бъде последвано от допълнителни изследвания (различни оцветявания, имунохистохимия, ин ситу хибридизация). След провеждане на класическото ХПИ и разглеждане на цялостната медицинска документация на болния патологът определя дали е необходимо назначаването на допълнителни изследвания.

За да се извършат допълнителните изследвания, трябва да се премине през следните етапи:

 1. Класическо ХПИ
 2. Избор на тъканен фрагмент, който ще бъде най-подходящ за изследването
 3. Избор на парафиново блокче
 4. Техническо изпълнение на допълнителните изследвания
 5. Микроскопско изследване
 6. Изготвяне на резултата от допълните ХПИ – задължително заедно с резултата от класическото ХПИ и медицинската информация, получена от лекуващия лекар при приемане на материала в лабораторията.

Съхранение и транспорт на материала за хистопатологично изследване

Условия за съхранение и транспорт на пресен/ фиксиран във формалин необработен материал:

 • Материалът се поставя в запечатани пластмасови контейнери с етикети, съдържащи името на пациента, името на органа, от който е взет материала и името на хирурга
 • Хирургичният материал трябва да бъде изпратен в своята цялост. Не бива да бъде разрязван и разделян между няколко хистопатологични лаборатории
 • Материалът се фиксира в 10% разтвор на формалин в обем 2-10 пъти по-голям от този на самото парче тъкан
 • Ако по някаква причина няма формалин в наличност, за да се забави процесът на разложение на тъканите, материалът се поставя в хладилник (на температура от 4оС), след което възможно най-бързо трябва да се постави във формалин. Малки по размер материали могат да се съхраняват в хладилник, увити във влажен компрес, но също възможно най-бързо трябва да бъдат фиксирани във формалин. Потапянето и транспортирането на материал за ХПИ във физиологичен разтвор е забранено.

Условия за съхранение и транспорт на обработен хистопатологичен материал от една лаборатория към друга:

 • Парафинови блокчета:
  • Да не се подлагат на високи температури
  • Да се пазят от механична или химическа увреда
  • Да не са направени от материал, който е използван първоначално за експресно изследване или имунохистохимия преди да бъде фиксиран във формалин.
 • Оцветени препарати:
  • Да не се подлагат на високи температури
  • Да се пазят от механична или химическа увреда

Медицински документи, които трябва да придружават материала за ХПИ:

 • Копия на съответната медицинска документация: епикризи, образни изследвания (рентгенови снимки, скенер, ядрено-магнитен резонанс и т.н.), резултати от предходни ХПИ на същата туморна формация или други тумори, отстранявани при предходни хирургични интервенции.
 • Ако материалът е вече обработен и се изпраща в друга лаборатория за второ мнение, трябва да бъде придружен от документация за резултата от първото ХПИ.
 • Формуляр за ХПИ, попълнен от хирурга.

След колко време стават готови резултатите?

Обикновено резултатът от ХПИ излиза не по-рано от 5 работни дни след получаване на материала в лабораторията. В зависимост от сложността на случая резултатът може да се забави до 10 работни дни от получаване на материала в лабораторията.

Степента на сложност на случая се определя от:

 • Броя на изпратените материали
 • Сложността на диагностичния алгоритъм, който трябва да бъде приложен
 • Необходимостта от допълнителни хистопатологични изследвания
 • Достъпа до важната медицинска документация

Колко време се съхраняват материалите?

Материали, които са били изпратени в първоначалната лаборатория и са обработвани там се съхраняват в структури на лабораторията. Парафиновите блокчета се пазят 30 години, а оцветените препарати – 10 години.

Готови хистопатологични материали, изпратени от други лаборатории в Синево за второ мнение, се връщат лично на пациента заедно с готовия резултат. Пациентът трябва да върне материалите за съхранение обратно в лабораторията, от която са дошли. Оцветените препарати, получени от парафинови блокчета от други лаборатории, се съхраняват в структури на Синево в продължение на 10 години.

Ако пациетът или лекуващият му лекар пожелае да вземе обработен хистопатологичен материал, обработен в лаборатория Синево, това е възможно срещу попълнен формуляр. След извършване на повторното изследване в друга лаборатория, материалът трябва да се върне обратно в Синево.

ИНФО Вземи 5% отстъпка само онлайн:

ИзследванеЦенаВреме за резултати (дни)КодПоръчай

Инфо Научи повече:

Рак на гърдата

Рак на дебелото черво (колоректален рак)

Рак на белия дроб

Ракът на шийката на матката – възможности за ранна диагностика

Източници

Всички наши медицински лаборатории:

лаборатория синев бургас 20

Лаборатория Бургас – ж.к. Изгрев

Лаборатория Пловдив Гербера

Лаборатория Пловдив – Гербера

Лабораторията Пловдив - Тримонциум

Лаборатория Пловдив – МБАЛ Тримонциум

Лаборатория София

Лаборатория София – бул. България

IMG 02fc71955900dda873fab76132a70b33 V

Лаборатория Стара Загора

20210319 103500 1024x768 1

Манипулационна – Дружба

Лаборатория Асеновград

Манипулационна Асеновград

асеновград пазара 2

Манипулационна Асеновград – Пазара

лаборатория бургас бсу

Манипулационна Бургас – БСУ

IMG 20230120 110925370 HDR

Манипулационна Бургас – Демокрация

лаборатория в меден рудник

Манипулационна Бургас – Меден рудник

синево бургас славейков

Манипулационна Бургас – Славейков

лаборатория в центъра на град бургас

Манипулационна Бургас – Шипка

Манипулационна Димитровград 2

Манипулационна Димитровград

синево пазарджик

Манипулационна Пазарджик

Манипулационна Пазарджик – Здраве

манипулационна пловдив васил априлов

Манипулационна Пловдив – ВМИ Васил Априлов

манипулационна в квартал каменица пловдив

Манипулационна Пловдив – Каменица, АГ кабинет

Манипулационан Смирненски

Манипулационна Пловдив – Смирненски

Синево Софиа Добрила

Манипулационна Пловдив – Тракия

Лабораторията Пловдив - Георги Котов

Манипулационна Пловдив – Георги Котов

Лаборатория Synevo Пловдив

Манипулационна Пловдив – Кючук Париж

Манипулационна Пловдив – Остромила

Манипулационна Пловдив – Остромила

лаборатория пловдив

Манипулационна Пловдив – очна болница Луксор

Манипулационна Пловдив – Рилон център

Манипулационна Пловдив – Рилон център

viber image 2022 03 21 10 43 55 595

Манипулационна Раднево

манипулационна regina life

Манипулационна София – Regina Life

IMG 8815

Манипулационна София – Банишора

лаборатория квартал витоша

Манипулационна София – Витоша

лаборатория втора мбал

Манипулационна София – Втора МБАЛ

Синево Софиа Добрила

Манипулационна София – Добрила, АГ кабинет

DSCF1787

Манипулационна София – Овча Купел

манипулационна софия скобелев

Манипулационна София – Скобелев

синево софия черковна

Манипулационна София – Черковна

Манипулационна София – Ангел Кънчев

Манипулационна София – Ангел Кънчев

Манипулационна София – ИСУЛ

Манипулационна Люлин 4

Манипулационна София – Люлин

Манипулационна София – Младост

Манипулационна София – Младост

Лаборатория София – Надежда

Манипулационна София – Надежда

Synevo в България

Манипулационна София – Оскар Клиник (бул. Черни връх)

Synevo logo FB post img

Манипулационна Стара Загора – Гурко

лаборатория стара загора железник

Манипулационна Стара Загора – Железник

Synevo Лаборатории България

Манипулационна Стара Загора – Медицински Център Сано

Synevo Лаборатории България

Манипулационна Харманли

Лаборатория Хасково

Манипулационна Хасково, АГ кабинет

Synevo Лаборатории България

Манипулационна Чирпан

Партньорска лаборатория – Ескулап – София

Партньорска лаборатория – Здраве 99 – Русе

мц кирм св елисавета

Партньорска лаборатория – МЦ КИРМ „Св. Елисавета“ – Плевен

Партньорска лаборатория – Статус – Варна

Партньорска лаборатория – Унидиамед – Благоевград