Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

Генетичен профил на мъже за плодовитост. Какво изследва тестът. Кога и защо да се изследвам ?

Медицинска информация

Обща информация

Изследването на генетичния профил при мъже за плодовитост обикновено включва анализ на различни генетични фактори, които могат да влияят на плодовитостта.

Какво изследва тестът:

Генетичният профил за плодовитост при мъже обикновено включва изследвания на различни генетични фактори, които могат да влияят на способността за зачеване. Ето някои от ключовите аспекти, които той може да изследва:

 • Хромозомни аномалии: тестовете могат да проверяват за наличието на абнормни хромозомни структури или брой на хромозомите. Пример за такава аномалия е Синдромът на Клайнфелтър, при който мъжете имат допълнителна X хромозома.
 • Микроделеции на Y хромозомата: това са малки участъци от Y хромозомата, които липсват и могат да бъдат важни за производството на сперматозоиди. Такива микроделеции могат да доведат до намалена сперматогенеза или дори до азооспермия (пълно отсъствие на сперматозоиди в еякулата).
 • Мутации в специфични гени: някои гени са отговорни за нормалната сперматогенеза. Мутации в тези гени могат да доведат до проблеми с плодовитостта. Има редица гени, които са отговорни за нормалната сперматогенеза и могат да бъдат изследвани при оценката на мъжката плодовитост. Някои от тези гени са:
 • Y хромозомни гени:
 • AZF (Azoospermia Factor): тази област на Y хромозомата съдържа няколко гени, важни за производството на сперма. Делеции в AZF областите (AZFa, AZFb, AZFc) могат да причинят азооспермия (пълно отсъствие на сперматозоиди) или силно намалена сперматогенеза.
 • Гени свързани с хормоналната регулация:
 • FSHR (Follicle-Stimulating Hormone Receptor): този ген кодира рецептора за фоликулостимулиращия хормон, който е важен за регулацията на сперматогенезата.
 • LHR (Luteinizing Hormone Receptor): LHR е също важен за функционирането на тестисите и производството на тестостерон.
 • Гени свързани с развитието на половите органи:
 • SRY (Sex-Determining Region Y): този ген играе ключова роля в определянето на пола и развитието на тестисите.
 • NR5A1 (Nuclear Receptor Subfamily 5 Group A Member 1): този ген е важен за развитието на половите жлези и може да влияе на сперматогенезата.
 • Гени свързани с цистична фиброза:
 • CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator): мутации в този ген могат да доведат до възпрепятстване на семенните пътища, което затруднява спермата да достигне до еякулата.
 • Други гени свързани с производството на сперма:
 • DAZ (Deleted in Azoospermia): гените в DAZ семейството са важни за производството на сперматозоиди.
 • KAL1 и FGFR1 (Kallmann Syndrome 1 Sequence and Fibroblast Growth Factor Receptor 1): мутации в тези гени могат да доведат до Синдром на Калман, който се характеризира с отсъствие на мирис и проблеми с плодовитостта.

Тези гени са само част от многото, които могат да влияят на сперматогенезата. Генетичните тестове за плодовитост обикновено се фокусират върху избрани гени в зависимост от специфичната клинична картина и история на пациента. Важно е тези тестове да се провеждат под медицинско наблюдение, за да се осигури точност и подходяща интерпретация на резултатите.

 • Генетични маркери за цистична фиброза и други наследствени заболявания: мъже, които са носители на мутации свързани с цистична фиброза или други сродни заболявания, могат да имат проблеми с вътрешните семенни пътища, включително отсъствие на вас деференс, което е критично за транспорта на сперматозоидите.

Тези тестове са важни за разбирането на потенциалните генетични причини за неплодовитост при мъжете и могат да помогнат при вземането на решения относно подходящите методи за асистирана репродукция, като ин витро фертилизация (IVF) или интрацитоплазмена инжекция на сперматозоиди (ICSI). Важно е такива тестове да се провеждат под наблюдението на квалифициран медицински специалист.

Кога да изследвате ?

Изследването на генетичния профил при мъже за плодовитост обикновено се препоръчва в следните ситуации:

 • Продължителни опити за зачеване без успех: ако мъжът е част от двойка, която се опитва да зачене без успех за период от една година или повече.
 • Аномалии в спермограмата: например, ако са открити ниски стойности на броя на сперматозоидите (олигоцитоспермия), лоша мобилност (астеноспермия) или аномалии в морфологията на сперматозоидите (тератоспермия).
 • Анамнеза на повтарящи се спонтанни аборти: ако партньорката е имала многократни спонтанни аборти, това може да бъде свързано с генетични аномалии при мъжа.
 • Семейна анамнеза на генетични заболявания: ако в семейството има история на генетични заболявания, които могат да повлияят на плодовитостта или здравето на потенциалното потомство.
 • Предишни деца с генетични заболявания: ако двойката вече има дете с генетично заболяване, което може да бъде свързано с генетичен проблем при мъжа.
 • Преди процедури за асистирана репродукция: преди използването на асистирани репродуктивни технологии като IVF или ICSI, особено ако има съмнения за генетични причини за неплодовитост.
 • Възрастни мъже, желаещи да станат бащи: понякога се препоръчва генетично изследване и при по-възрастни мъже, които искат да станат бащи, поради увеличения риск от генетични аномалии при техните потомци.

Защо да се изследвате ?

Изследването на генетичния профил при мъже за плодовитост е важно по няколко причини:

 • Идентифициране на причините за неплодовитост: генетичните фактори могат да бъдат значителен причинител на мъжка неплодовитост. Разбирането на тези причини е ключово за избора на правилните методи за лечение.
 • Подготовка за асистирана репродукция: при планиране на асистирана репродуктивна технология (като IVF или ICSI), знанието за генетичния профил може да помогне в избора на най-подходящата стратегия и да повиши шансовете за успешна бременност.
 • Оценка на риска от предаване на генетични заболявания: ако мъжът е носител на определени генетични мутации, има риск те да бъдат предадени на потомството. Това знание помага при вземането на информирани решения относно бременността и възможностите за генетично консултиране.
 • Анализиране на повтарящи се спонтанни аборти: в някои случаи, генетичните аномалии при мъжа могат да допринасят за повтарящи се спонтанни аборти. Идентифицирането на тези проблеми може да бъде важно за планирането на бъдещи бременности.
 • Информиране на семейното планиране: резултатите от генетичния тест могат да предоставят ценна информация за семейното планиране, особено ако има съмнения за наследствени заболявания.
 • Лично спокойствие и подготовка: за мнозина, знанието за техния генетичен профил предоставя спокойствие и помага да се подготвят по-добре за предизвикателствата, свързани с плодовитостта и репродукцията.

Във всички тези случаи, консултация с медицински специалист е от съществено значение за правилното интерпретиране на резултатите от теста и за вземане на информирани решения относно лечението и семейното планиране.

Важно е да се консултирате с репродуктивен специалист или генетик, който може да оцени Вашата индивидуална ситуация и да препоръча подходящо генетично изследване. Такива тестове помагат не само за разбиране на причините за неплодовитост, но и за планиране на най-подходящия подход към лечение и репродукция.

Този вид тест може да бъде полезен както за диагностициране на причините за неплодовитост, така и за планиране на ефективни стратегии за лечение, включително използването на асистирани репродуктивни технологии, ако е необходимо. Важно е да се консултирате със специалист по репродуктивно здраве или генетик, който може да Ви предостави подробна информация и да ви насочи към подходящите изследвания въз основа на Вашите индивидуални нужди и ситуация.

Референции: https://www.webmd.com/infertility-and-reproduction/male-fertility-tests

https://www.verywellfamily.com/what-is-male-fertility-assessment-5270402

https://fertility.womenandinfants.org/services/male-infertility/genetic-disorders-infertility-in-men

https://www.conceptionadvice.com/male-fertility-blood-tests/

Picture of Д-р Христо Славов

Д-р Христо Славов

Аз съм лекар със специалност по Ревматология, започнал професионалния си път в клиниката по Ревматология към УМБАЛ „Свети Георги“ гр. Пловдив, където работя и към настоящия момент. Работя и в доболничната помощ в МЦ „Медикс Сърджъри“ гр. Карлово.

Квалификация:

 • Медицина, Медицински университет, Пловдив
 • Специалност по Ревматология, МУ Пловдив
 • Допълнителни квалификации:

 • 2019 г. Ултразвукова мускулно-ставна ехография, Ултразвуково измерване на костна плътност, вътреставни и периставни апликации на лечебно вещество
 • 2023 г. – Капиляроскопия и поляризационна микроскопия в ревматологичната практика.
 • Експертна дейност:

 • Член на експертна комисия за отпускане на скъпоструващи лекарства от НЗОК
 • Членство в научни и съсловни организации:

 • Български лекарски съюз
 • Българско дружество по Ревматология
 • Българска асоциация за мускулно-скелетен ултразвук
 • Подобни статии

  Всички наши медицински лаборатории:

  лаборатория синев бургас 20

  Лаборатория Бургас – ж.к. Изгрев

  Лаборатория Пловдив Гербера

  Лаборатория Пловдив – Гербера

  Лабораторията Пловдив - Тримонциум

  Лаборатория Пловдив – МБАЛ Тримонциум

  Лаборатория София

  Лаборатория София – бул. България

  IMG 02fc71955900dda873fab76132a70b33 V

  Лаборатория Стара Загора

  20210319 103500 1024x768 1

  Манипулационна – Дружба

  Лаборатория Асеновград

  Манипулационна Асеновград

  асеновград пазара 2

  Манипулационна Асеновград – Пазара

  лаборатория бургас бсу

  Манипулационна Бургас – БСУ

  IMG 20230120 110925370 HDR

  Манипулационна Бургас – Демокрация

  лаборатория в меден рудник

  Манипулационна Бургас – Меден рудник

  синево бургас славейков

  Манипулационна Бургас – Славейков

  лаборатория в центъра на град бургас

  Манипулационна Бургас – Шипка

  Манипулационна Димитровград 2

  Манипулационна Димитровград

  синево пазарджик

  Манипулационна Пазарджик

  Манипулационна Пазарджик – Здраве

  манипулационна пловдив васил априлов

  Манипулационна Пловдив – ВМИ Васил Априлов

  манипулационна в квартал каменица пловдив

  Манипулационна Пловдив – Каменица, АГ кабинет

  Манипулационан Смирненски

  Манипулационна Пловдив – Смирненски

  Синево Софиа Добрила

  Манипулационна Пловдив – Тракия

  Лабораторията Пловдив - Георги Котов

  Манипулационна Пловдив – Георги Котов

  Лаборатория Synevo Пловдив

  Манипулационна Пловдив – Кючук Париж

  Манипулационна Пловдив – Остромила

  Манипулационна Пловдив – Остромила

  лаборатория пловдив

  Манипулационна Пловдив – очна болница Луксор

  Манипулационна Пловдив – Рилон център

  Манипулационна Пловдив – Рилон център

  viber image 2022 03 21 10 43 55 595

  Манипулационна Раднево

  манипулационна regina life

  Манипулационна София – Regina Life

  IMG 8815

  Манипулационна София – Банишора

  лаборатория квартал витоша

  Манипулационна София – Витоша

  лаборатория втора мбал

  Манипулационна София – Втора МБАЛ

  Синево Софиа Добрила

  Манипулационна София – Добрила, АГ кабинет

  DSCF1787

  Манипулационна София – Овча Купел

  манипулационна софия скобелев

  Манипулационна София – Скобелев

  синево софия черковна

  Манипулационна София – Черковна

  Манипулационна София – Ангел Кънчев

  Манипулационна София – Ангел Кънчев

  Манипулационна София – ИСУЛ

  Манипулационна Люлин 4

  Манипулационна София – Люлин

  Манипулационна София – Младост

  Манипулационна София – Младост

  Лаборатория София – Надежда

  Манипулационна София – Надежда

  Synevo в България

  Манипулационна София – Оскар Клиник (бул. Черни връх)

  Synevo logo FB post img

  Манипулационна Стара Загора – Гурко

  лаборатория стара загора железник

  Манипулационна Стара Загора – Железник

  Synevo Лаборатории България

  Манипулационна Стара Загора – Медицински Център Сано

  Synevo Лаборатории България

  Манипулационна Харманли

  Лаборатория Хасково

  Манипулационна Хасково, АГ кабинет

  Synevo Лаборатории България

  Манипулационна Чирпан

  Партньорска лаборатория – Ескулап – София

  Партньорска лаборатория – Здраве 99 – Русе

  мц кирм св елисавета

  Партньорска лаборатория – МЦ КИРМ „Св. Елисавета“ – Плевен

  Партньорска лаборатория – Статус – Варна

  Партньорска лаборатория – Унидиамед – Благоевград