Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

Временно спрени изследвания – 26-31 март

Медицинска информация

По повод почивните дни около Великден в Германия, проби за изследванията, които се изпращат и изработват в нашите партньорски лаборатории в Германия, няма да се взимат в периода от 26-ти до 31-ви март. Последният ден за взимане на проби, които се изпращат в Германия, е 25-ти март за всички обекти на Синево в България.

Списък с изследванията, за които няма да се взимат проби в периода от 26-ти до 31-ви март ще откриете отдолу. От 1-ви април (понеделник) се възстановява редовното пробовземане за всички изследвания.

Ако се нуждаете от повече информация относно избраните от вас изследвания, свържете се с контактния център на Синево България на телефон 02 474 7272. Благодарим Ви за разбирането!

AL516 Бласттрансформационен тест (LTT) – 1 лекарствo
AL541 Бласттрансформационен тест (LTT) – амалгама
AL542 Бласттрансформационен тест  (LTT) – златни сплави
AL545 Бласттрансформационен тест  (LTT) – керамика +цимент
AL548 Бласттрансформационен тест (LTT) – храна (TOP25)
AL550 Бласттрансформационен тест(LTT) – фактори на околната среда
AL553 Бласттрансформационен тест (LTT) – Титан
AL639 Бласттрансформационен тест (LTT) – SARS-CoV-2
BM10 Cytomegalovirus (CMV) DNA кръв
BM101 Хиперхолестеремия тип B (apo-B)
BM11 Cytomegalovirus (CMV) DNA урина
BM12 Cytomegalovirus (CMV) DNA амнион
BM129 Ентеровируси RNA, CSF/фецес
BM13 Cytomegalovirus (CMV) DNA, CSF
BM131 Polyomavirus BK DNA (урина, кръв)
BM133 Y хромозома,микроделелеции дълго рамо (AZFa, AZFb, AZFc)
BM136 Генетичен полиморфизъм KIF-6 (лечение със статини)
BM137 Mycoplasma pneumoniae DNA
BM139 HIV-1 генотипиране (антивирусна резистентност)
BM142 Генетичен полиморфизъм на гена на IL-28B
BM154 Tick-borne encephalitis (TBEV) RNA (кръв, CSF)
BM155 Човешки респираторен синцитиален вирус (RSV) RNA
BM156 Bartonella henselae DNA
BM157 Babesia DNA
BM163 CCR5 ген – мутация делта 32
BM166 Алфа 1-антитрипсин – генотипиране  (PiM, PiZ, PiS)
BM167 Генетична предиспозиция диабет тип 1 (HLA-DQ)
BM168 Болест на Бехчет, генетична предразположеност (HLA-B51)
BM169 Нарколепсия-генетична предразположеност (HLA-DR/DQ)
BM17 Herpes Simplex Virus (HSV) тип 1/2 DNA кръв
BM172 HPV  DNA  генотипиране – слюнка
BM174 Tropheryma whipplei DNA, CSF (ликвор)
BM18 Herpes Simplex Virus (HSV) тип 1/2 DNA, CSF
BM185 HTLV – proviral DNA
BM19 Herpes Simplex Virus (HSV) тип 1/2 DNA, в лезии
BM201 HPV генотипиране – уретра
BM21 Epstein-Barr-Virus (EBV) DNA ликвор
BM212 Кистична фиброза (Муковисцидоза – 38 мутации в CFTR гена)
BM235 Генетично изследване при епилептични нарушения
BM25 Идиопатична хемохроматоза (мутации HFE-C282Y-/ H63D)
BM26 Лактозна нетолерантност (генетичен тест)
BM27 Генетична предиспозиция за целиакия (HLA-DQ2, HLA-DQ8)
BM30 HLA-DR4/DR1 – Shared Epitope – ревматоиден артрит
BM37 Toxoplasma gondii DNA кръв
BM39 Toxoplasma gondii DNA амнион
BM40 Toxoplasma gondii DNA , CSF
BM48 Фруктозна нетолерантност – наследствена
BM49 Rubella virus  RNA  (кръв, амнион, урина, CSF)
BM50 Borrelia burgdorferi DNA
BM51 Chlamydia (Chlamydophila) pneumoniae DNA
BM52 Варицела зостер вирус (VZV) DNA (кръв, амнион)
BM53 Human Herpes  Virus (HHV) тип 6 DNA (кръв, CSF)
BM54 Human Herpes  Virus (HHV) тип 7 DNA (кръв, CSF)
BM55 Human Herpes  Virus (HHV) тип 8 DNA (кръв, CSF)
BM56 Treponema pallidum DNA (кръв, CSF, амнион)
BM58 Epstein-Barr-Virus (EBV) DNA кръв (количествен тест)
BM59 Parvovirus B19 DNA (кръв, CSF, амнион)
BM60 Идентифициране причинители на периодонтит
BM62 Mycobacterium tuberculosis complex – DNA (CSF, урина)
BM66 Фузионен ген BCR-ABL – количествено определяне
CH106 Алкална фосфатаза – костна
CH133 Цитрати, урина
CH138 Superoxid-dismutase
CH146 Лептин
CH153 Цистатин C
CH154 Retinol-binding protein (RBP), урина
CH155 N-acetyl-Beta-D-glucosaminidase, урина
CH160 Оротова киселина,  урина
CH161 Метилмалонова киселина серум
CH163 sTfR (разтворим рецептор на трансферина)
CH166 Олигоклонални вериги, CSF
CH167 IgG индекс (ликвор+кръв)
CH170 IgD/IgE серум, имунофиксация
CH171 Алфа 1 микроглобулин, урина
CH175 CPK- изоензими
CH177 Осмоларитет, серум
CH178 Осмолалитет, урина
CH182 Жлъчни киселини, фецес
CH189 Витамин H (biotin)
CH213 Леки вериги тип  kappa , серум
CH214 Леки вериги тип  lambda, серум
CH215 Леки вериги тип  kappa , урина
CH216 Леки вериги тип  lambda, урина
CH217 Алкална фосфатаза-изоензими
CH218 LDH -изоензими
CH223 Glutation peroxidase (GPx)
CH224 Glutation вътреклетъчен (GSH)
CH228 Амилоид, A серум
CH229 Аполипопротеин E
CH235 Complement C1q
CH253 Еластаза, панкреас, серум
CH259 Vitamin K1
CH262 Бета-2 трансферин в биологична течност
CH276 Панел ацил-карнитин
CH280 Фруктозамин
CH284 Пипехолинова киселина, плазма
CH285 Пипехолинова киселина, урина
CH287 Hidroximetilbilan synthase
CH65 Преалбумин
HE40 Глюкозо-6-фосфат-дехидрогеназа (G6-PDH)
HE41 Пируват-киназа, еритроцити
HE42 ДАЛК (делта-аминолевулинова киселина), урина
HE70 Протеин S свободен
HE80 Свободен протопорфирин в еритроцити
IM101 AT анти-десмозом  (pemphigus) IgA and IgG
IM102 AT срещу епител на базална мембрана (pemphigoid) IgA и IgG
IM107 AT анти-хистони (anti-histon) IgG
IM110 AT срещу ацинозни кл. в панкреас
IM111 АТ анти-ентероцит  IgG, IgA
IM113 АТ срещу жл.канали
IM132 C1 естеразен инхибитор
IM137 COMP Protein (ставен хрущял)
IM139 Campylobacter – серология
IM152 Лактоферин, фецес
IM153 Имуноглобулин IgG  (субкласове 1-4)
IM154 IgD
IM163 Rubella Virus – специфични  IgG авидитет
IM172 RF IgA, IgM
IM175 Parvovirus B19 – IgG, IgM
IM177 Yersinia –  IgG, IgA
IM178 Aspergillus fumigatus – общи IgG, IgM, IgA
IM180 Chlamydia psittaci – IgA, IgG, IgM
IM181 Бласттрансформационен тест (LTT) – функционалност на имунната система
IM183 Бласттрансформационен тест (LTT) – Virus Epstein-Barr
IM187 Бласттрансформационен тест (LTT) – Borrelia
IM188 Бласттрансформационен тест (LTT) – Chlamydia trachomatis
IM191 Бласттрансформационен тест  (LTT) – Citomegalovirus (CMV)
IM195 Histoplasma – серология
IM201 Лимфоцитно имунофенотипизиране – хронични инфекции
IM204 AT анти-надбъбречни
IM206 AT анти-миокардни
IM208 AT анти-Ca канали (тип N и PQ)
IM209 Вирус на заушка (Паротит) IgG, IgM
IM214 Rubella Virus IgG в CSF/серум
IM215 Морбили вирус IgG,CSF/серум
IM216 Варицела зостер вирус  IgG, CSF/серум
IM217 Herpes Simplex Virus (HSV) 1/ 2 IgG  в CSF/серум
IM218 Cytomegalovirus IgG в CSF
IM219 Вирус на заушка (Паротит), CSF
IM220 Borrelia IgG, IgM в  CSF/серум
IM221 Treponema pallidum IgG в CSF/серум
IM231 Bordetella pertussis-серология
IM233 АТ anti-voltage-gated K+ channels (К+канали)
IM265 Influenza Virus A и B – серология
IM268 Tick-borne encephalitis (TBEV) IgG, IgM в CSF/серум
IM270 Респираторен синцитиален вирус (RSV) IgG, IgA
IM289 Klebsiella pneumoniae – IgG, IgM, IgA
IM318 Echinococcus  – серология (потвърдителен)
IM330 АТ анти-рецептор на глутамата (AMPA),  CSF
IM333 Fasciola hepatica – серология
IM359 Aнтитяло към цинков транспортер 8 (ZnT8)
IM369 Хиалуронова киселина
IM81 Leptospire – серология
IM89 АТ срещу рецептора на ацетилхолин
IM97 AT анти-невронни (anti-neuronal)
ME45 Алдостерон (Aldosteron) урина
ME46 Еритропоетин
ME50 Проинсулин (Proinsulin  intact)
ME69 17-Хидрокортикостероиди
ME71 11-Дехидрокортикостерон ( 11-deoxicorticosteron)
MO04 Хидроксипролин общ, урина
MT20 Tumor M2 PK, фецес
MT32 AFP (Alpha-feto protein) – L3%
MT33 Des-Gamma-Carboxy Prothrombin (DCP, PIVKA II)
MV14 HEV -IgG , IgM (Westernblot)
TOX23 Йод, серум
TOX24 Йод, урина
TOX27 Титан, серум
TOX28 Циклоспорин А (Cyclosporine A) кръв
TOX29 Такролимус (Tacrolimus), kръв
TOX30 Карбамазепин (Carbamazepinе)
TOX31 Ламотригин (Lamotriginе)
TOX34 Сиролимус (Sirolimus), кръв
TOX35 Габапектин (Gabapentinе)
TOX36 Левитирацетам (Levetiracetam)
TOX37 Топимат (Topiramat)
TOX38 Клонацепам (Clonazepam)
TOX39 Етосуксимид (Ethosuximidе)
TOX40 Фенобарбитал (Phenobarbital)
TOX41 Фенотитоин (Phenytoin)
TOX42 Султиам (Sulthiame)
TOX43 Примидон (Primidonе)
TOX44 Oкскарбазепин (Oxcarbamazepin+10-OH-Carbazepin)
TOX46 Хипурова киселина, урина
TOX47 Ванкомицин (Vancomicin)
TOX48 Микофенолова киселина (Mycophenolic acid), серум
TOX49 Ацетон, урина
TOX50 Фенол общ, урина
TOX52 Флекаинид(Flecainidе)

Всички наши медицински лаборатории:

лаборатория синев бургас 20

Лаборатория Бургас – ж.к. Изгрев

Лаборатория Пловдив Гербера

Лаборатория Пловдив – Гербера

Лабораторията Пловдив - Тримонциум

Лаборатория Пловдив – МБАЛ Тримонциум

Лаборатория София

Лаборатория София – бул. България

IMG 02fc71955900dda873fab76132a70b33 V

Лаборатория Стара Загора

20210319 103500 1024x768 1

Манипулационна – Дружба

Лаборатория Асеновград

Манипулационна Асеновград

асеновград пазара 2

Манипулационна Асеновград – Пазара

лаборатория бургас бсу

Манипулационна Бургас – БСУ

IMG 20230120 110925370 HDR

Манипулационна Бургас – Демокрация

лаборатория в меден рудник

Манипулационна Бургас – Меден рудник

синево бургас славейков

Манипулационна Бургас – Славейков

лаборатория в центъра на град бургас

Манипулационна Бургас – Шипка

Манипулационна Димитровград 2

Манипулационна Димитровград

синево пазарджик

Манипулационна Пазарджик

Манипулационна Пазарджик – Здраве

манипулационна пловдив васил априлов

Манипулационна Пловдив – ВМИ Васил Априлов

манипулационна в квартал каменица пловдив

Манипулационна Пловдив – Каменица, АГ кабинет

Манипулационан Смирненски

Манипулационна Пловдив – Смирненски

Синево Софиа Добрила

Манипулационна Пловдив – Тракия

Лабораторията Пловдив - Георги Котов

Манипулационна Пловдив – Георги Котов

Лаборатория Synevo Пловдив

Манипулационна Пловдив – Кючук Париж

Манипулационна Пловдив – Остромила

Манипулационна Пловдив – Остромила

лаборатория пловдив

Манипулационна Пловдив – очна болница Луксор

Манипулационна Пловдив – Рилон център

Манипулационна Пловдив – Рилон център

viber image 2022 03 21 10 43 55 595

Манипулационна Раднево

манипулационна regina life

Манипулационна София – Regina Life

IMG 8815

Манипулационна София – Банишора

лаборатория квартал витоша

Манипулационна София – Витоша

лаборатория втора мбал

Манипулационна София – Втора МБАЛ

Синево Софиа Добрила

Манипулационна София – Добрила, АГ кабинет

DSCF1787

Манипулационна София – Овча Купел

манипулационна софия скобелев

Манипулационна София – Скобелев

синево софия черковна

Манипулационна София – Черковна

Манипулационна София – Ангел Кънчев

Манипулационна София – Ангел Кънчев

Манипулационна София – ИСУЛ

Манипулационна Люлин 4

Манипулационна София – Люлин

Манипулационна София – Младост

Манипулационна София – Младост

Лаборатория София – Надежда

Манипулационна София – Надежда

Synevo в България

Манипулационна София – Оскар Клиник (бул. Черни връх)

Synevo logo FB post img

Манипулационна Стара Загора – Гурко

лаборатория стара загора железник

Манипулационна Стара Загора – Железник

Synevo Лаборатории България

Манипулационна Стара Загора – Медицински Център Сано

Synevo Лаборатории България

Манипулационна Харманли

Лаборатория Хасково

Манипулационна Хасково, АГ кабинет

Synevo Лаборатории България

Манипулационна Чирпан

Партньорска лаборатория – Ескулап – София

Партньорска лаборатория – Здраве 99 – Русе

мц кирм св елисавета

Партньорска лаборатория – МЦ КИРМ „Св. Елисавета“ – Плевен

Партньорска лаборатория – Статус – Варна

Партньорска лаборатория – Унидиамед – Благоевград