Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

Време на съсирване

Медицинска информация

Обща информация

Времето на кръвосъсирване е важен параметър, измерван чрез специфични изследвания, който играе ключова роля в оценката на кръвосъсирването. Този показател предоставя информация за времето, което е необходимо на кръвта да се съсирва при различни нарушения в сърдечно-съдовата система и други системи.

Как се измерва времето на съсирване ?

Определянето на времето на съсирване се използва за оценка на функционалната активност на плазмените фактори, участващи в процеса на коагулация. Обикновено се извършва чрез две основни методики – APTT (активирано парциално тромбопластиново време) и PT (протромбиново време).

Колко компонента има изследването ?

 1. Изследване на протромбиново време

Изследването на протромбиновото време (PT) е лабораторен тест, който се използва за оценка на външния път на системата за съсирване на кръвта. Този тест се използва за измерване на времето, за което сърдечно-съдовата система на пациента образува съсиреци, което е важна част от процеса на кръвосъсирване. Протромбиновото време изследва каскадата на коагулацията, която включва редица стъпки и фактори. Основните компоненти, които влияят върху протромбиновото време, са факторите VII, X, V, II (протромбин), и факторите, участващи в пътя на външната коагулация. Протромбиновото време се измерва в секунди и след това се нормира спрямо контролните стойности, които се определят от теста на протромбин (INR – International Normalized Ratio).   Важно е отбелязването, че изследването на протромбиновото време се използва основно за мониториране на ефективността на антикоагулантна терапия, като например при приемане на варфарин. Антикоагулантите са лекарства, които намаляват съсирваемостта на кръвта и се използват за предотвратяване на образуването на тромби и емболии в сърдечно-съдовата система.              Нормалните стойности за протромбиновото време се различават в зависимост от лабораторията, която извършва теста, и от методологията, която се използва. Резултатите на протромбиновото време се интерпретират чрез сравнение с референтните стойности и могат да бъдат коригирани или адаптирани в зависимост от конкретните нужди на лечението с антикоагуланти.

 1. Изследване на активирано парциално тромбопластиново време

Изследването на активираното парциално тромбопластиново време (APTT) е лабораторен тест, който се използва за оценка на вътрешния път на системата за съсирване на кръвта. Този тест се извършва с цел измерване на времето, за което плазмата (течната част на кръвта без клетките) образува съсирeци след стимулация със съответните реактиви. Важно е да се отбележи, че резултатите от изследването на APTT трябва да бъдат тълкувани от квалифициран медицински специалист и често се комбинират с други тестове и клинични данни за постановка на точна диагноза и определяне на лечение.

Референтни стойности

Ето референтни стойности за протромбиновото време (PT), INR (International Normalized Ratio) и активираното парциално тромбопластиново време (APTT). Важно е отбелязването, че референтните стойности могат да варират между различни лаборатории, поради което тези стойности са общо приемани и могат да бъдат насочващи:

Тест Референтни стойности
Протромбиново време (PT) 11−13.5 секунди
INR (International Normalized Ratio) 0.8 – 1.2
Активирано парциално тромбопластиново време (apTT) 25-35 секунди

 

Тези стойности се предоставят като ориентир и не заменят конкретните референтни стойности на съответната лаборатория. При необходимост от лабораторни изследвания, винаги е добре консултирането с лекар, който може да предостави по-точна информация и тълкуване на резултатите в контекста на медицинското състояние на пациента.

Кога трябва да се извърши този тест ?

 1. Хирургически интервенции

Определянето на времето на кръвосъсирване преди хирургическа интервенция е от съществено значение, тъй като този параметър предоставя важна информация за способността на пациента да образува съсирeци и това да спре възникване на потенциални кръвоизливи. Този процес е част от механизмите за съсирване на кръвта и е от съществено значение за успешното изпълнение на операцията и предотвратяване на възможни усложнения. Информацията за времето на кръвосъсирване помага хирурзите да предвидят потенциалните рискове от кръвоизливи по време на операцията.

 1. При наличие на кръвни заболявания

Изследването на времето на кръвосъсирване е от съществено значение при хемофилията и болестта на фон Вилебранд, тъй като тези заболявания са свързани с нарушения в каскадата на кръвосъсирване. Резултатите от тези изследвания предоставят важна информация за функционалната активност на различните фактори на кръвосъсирване и съответно помагат в поставянето на диагноза и определянето на лечебния подход. Ето защо изследването на времето на кръвосъсирване е необходимо при хемофилия A, В, С и Болестта на фон Вилебранд:

 • Хемофилия A и В.

– Времето на кръвосъсирване се използва за оценка на функционалната активност на фактор VIII (хемофилия A) или фактор IX (хемофилия В), които са необходими за нормалното съсирване на кръвта. Пациентите с хемофилия имат увеличен риск от кръвоизливи поради намалена или отсъстваща активност на тези фактори. Тестовете за времето на кръвосъсирване са от съществено значение при диагностицирането и мониторинга на тези заболявания.

 • Хемофилия C

– При хемофилия C се оценява времето на кръвосъсирване, за да се определи функционалната активност на фактор XI. Намалената активност на този фактор може да доведе до удължено време на кръвосъсирване и повишен риск от кръвоизливи.

 • Болест на фон Вилебранд

– Болестта на фон Вилебранд се характеризира с недостатъчната активност на фактор фон Вилебранд, който участва в процеса на съсирване и адхезията на тромбоцитите. Тестовете за времето на кръвосъсирване помагат в измерването на този фактор и в диагностицирането на болестта.Всички тези изследвания са важни за индивидуализирането на подхода към пациентите и определянето на оптималните лечебни стратегии. Правилната диагноза и контрол на съсирването са от съществено значение, особено преди операции или други медицински процедури, за да се предотвратят кръвни усложнения и да се поддържа оптималното здравословно състояние на пациентите.

 1. Оценка на кръвосъсирването при инфекции или болести.

Времето на кръвосъсирване се измерва, за да се проследи ефективността на лечение при инфекции или някои системни заболявания (Системен лупус еритематодес с Антифосфолипиден синдром и други)

Защо е важно изследването ?

 1. Превенция при хирургични процедури.

Помага в предварителната подготовка за операции, като предоставя информация за потенциалните рискове от кръвоизливи.

 1. Диагностициране на кръвни нарушения.

Помага в ранното откриване и диагностициране на различни заболявания, свързани с нарушения в съсирването.

 1. Мониторинг на лечение

Следенето на времето на съсирване е от съществено значение при оценката на ефективността на лечение при пациенти с кръвни заболявания.

В заключение, тестът за време на съсирване на кръвта е мощен инструмент за диагностика и мониторинг на състоянието на кръвосъсирването. Неговата редовна употреба при определени групи от хора може значително да подобри предварителната диагностика и лечение на кръвни заболявания и да предотврати потенциални опасности при хирургични процедури

Референции: https://medlineplus.gov/lab-tests/prothrombin-time-test-and-inr-ptinr/

https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/prothrombin-time/about/pac-20384661

https://www.webmd.com/a-to-z-guides/partial-thromboplastin-time-test

https://emedicine.medscape.com/article/2085837-overview?form=fpf

Picture of Д-р Христо Славов

Д-р Христо Славов

Аз съм лекар със специалност по Ревматология, започнал професионалния си път в клиниката по Ревматология към УМБАЛ „Свети Георги“ гр. Пловдив, където работя и към настоящия момент. Работя и в доболничната помощ в МЦ „Медикс Сърджъри“ гр. Карлово.

Квалификация:

 • Медицина, Медицински университет, Пловдив
 • Специалност по Ревматология, МУ Пловдив
 • Допълнителни квалификации:

 • 2019 г. Ултразвукова мускулно-ставна ехография, Ултразвуково измерване на костна плътност, вътреставни и периставни апликации на лечебно вещество
 • 2023 г. – Капиляроскопия и поляризационна микроскопия в ревматологичната практика.
 • Експертна дейност:

 • Член на експертна комисия за отпускане на скъпоструващи лекарства от НЗОК
 • Членство в научни и съсловни организации:

 • Български лекарски съюз
 • Българско дружество по Ревматология
 • Българска асоциация за мускулно-скелетен ултразвук
 • Подобни статии

  Всички наши медицински лаборатории:

  лаборатория синев бургас 20

  Лаборатория Бургас – ж.к. Изгрев

  Лаборатория Пловдив Гербера

  Лаборатория Пловдив – Гербера

  Лабораторията Пловдив - Тримонциум

  Лаборатория Пловдив – МБАЛ Тримонциум

  Лаборатория София

  Лаборатория София – бул. България

  IMG 02fc71955900dda873fab76132a70b33 V

  Лаборатория Стара Загора

  20210319 103500 1024x768 1

  Манипулационна – Дружба

  Лаборатория Асеновград

  Манипулационна Асеновград

  асеновград пазара 2

  Манипулационна Асеновград – Пазара

  лаборатория бургас бсу

  Манипулационна Бургас – БСУ

  IMG 20230120 110925370 HDR

  Манипулационна Бургас – Демокрация

  лаборатория в меден рудник

  Манипулационна Бургас – Меден рудник

  синево бургас славейков

  Манипулационна Бургас – Славейков

  лаборатория в центъра на град бургас

  Манипулационна Бургас – Шипка

  Манипулационна Димитровград 2

  Манипулационна Димитровград

  синево пазарджик

  Манипулационна Пазарджик

  Манипулационна Пазарджик – Здраве

  манипулационна пловдив васил априлов

  Манипулационна Пловдив – ВМИ Васил Априлов

  манипулационна в квартал каменица пловдив

  Манипулационна Пловдив – Каменица, АГ кабинет

  Манипулационан Смирненски

  Манипулационна Пловдив – Смирненски

  Синево Софиа Добрила

  Манипулационна Пловдив – Тракия

  Лабораторията Пловдив - Георги Котов

  Манипулационна Пловдив – Георги Котов

  Лаборатория Synevo Пловдив

  Манипулационна Пловдив – Кючук Париж

  Манипулационна Пловдив – Остромила

  Манипулационна Пловдив – Остромила

  лаборатория пловдив

  Манипулационна Пловдив – очна болница Луксор

  Манипулационна Пловдив – Рилон център

  Манипулационна Пловдив – Рилон център

  viber image 2022 03 21 10 43 55 595

  Манипулационна Раднево

  манипулационна regina life

  Манипулационна София – Regina Life

  IMG 8815

  Манипулационна София – Банишора

  лаборатория квартал витоша

  Манипулационна София – Витоша

  лаборатория втора мбал

  Манипулационна София – Втора МБАЛ

  Синево Софиа Добрила

  Манипулационна София – Добрила, АГ кабинет

  DSCF1787

  Манипулационна София – Овча Купел

  манипулационна софия скобелев

  Манипулационна София – Скобелев

  синево софия черковна

  Манипулационна София – Черковна

  Манипулационна София – Ангел Кънчев

  Манипулационна София – Ангел Кънчев

  Манипулационна София – ИСУЛ

  Манипулационна Люлин 4

  Манипулационна София – Люлин

  Манипулационна София – Младост

  Манипулационна София – Младост

  Лаборатория София – Надежда

  Манипулационна София – Надежда

  Synevo в България

  Манипулационна София – Оскар Клиник (бул. Черни връх)

  Synevo logo FB post img

  Манипулационна Стара Загора – Гурко

  лаборатория стара загора железник

  Манипулационна Стара Загора – Железник

  Synevo Лаборатории България

  Манипулационна Стара Загора – Медицински Център Сано

  Synevo Лаборатории България

  Манипулационна Харманли

  Лаборатория Хасково

  Манипулационна Хасково, АГ кабинет

  Synevo Лаборатории България

  Манипулационна Чирпан

  Партньорска лаборатория – Ескулап – София

  Партньорска лаборатория – Здраве 99 – Русе

  мц кирм св елисавета

  Партньорска лаборатория – МЦ КИРМ „Св. Елисавета“ – Плевен

  Партньорска лаборатория – Статус – Варна

  Партньорска лаборатория – Унидиамед – Благоевград