Category: Клинична лаборатория

adamts 13 von willebrand
Клинична лаборатория

ADAMTS-13 (протеаза фактор von Willebrand)

ADAMTS 13 е ензим – металопротеаза, която потиска агрегацията на тромбоцитите и образуването на циркулиращи микротромби чрез разцепване на фактора на von Willebrand на мултимери