Изследване за антитела срещу COVID-19 в обектите в Стара Загора