Изследване за антитела срещу COVID-19 в обектите в Стара Загора

гр. Стара Загора:

Пробите за Качествено определяне на IgM/IgG антитела срещу SARS-CoV-2 и IgG антитела се взимат единствено в манипулационната на бул. Гурко №78 в края на работния ден ежедневно от 13:00 до 14:00 часа, последвано от 30 минутна щателна дезинфекция. В този часови диапазон се работи само с пациенти, желаещи да бъдат изследвани за COVID-19. Лаборантът взима материал, спазвайки всички предпазни мерки (предпазно облекло, предпазен шлем и очила, маска, ръкавици). В помещението влиза само по един пациент, предварително попълнил декларация и поставил предпазна маска. При по-голям брой чакащи пациенти се спазва отстояние от 2 метра между тях.  

ИзследванеЦенаВреме за резултати (дни)КодПоръчай

Манипулационна Стара Загора – Гурко

chat