Пункта за пробовземане „Добрила“ в София отново е отворен