10 години Синево България – Корпоративно видео

През 2022 година Синево България навърши 10 години от създаването си. Синево, част от голямото семейство на шведската здравна организация Медикавър, се появява на българския пазар през 2012 година с първата си лаборатория на ул. „Ангел Кънчев“ в гр. София.

След 10 години упорит труд от страна на стотици служители ние продължаваме да предоставяме най-висококачествените диагностични услуги, но сега по-достъпни от всякога чрез 34 обекта в 11 града.

Благодарение на своите служители, партньори и пациенти през тези 10 години Синево България се превърна в доверен партньор в грижата за здравето на българските семейства.

Предстаявяме Ви новото корпоративно видео на Синево България по повод на 10-годишнината, което очертава постигнатото през годините и подчертава ценностите на компанията.