Кръв – Структура, състав, функции

Медицинска информация

kruv

Кръвта е специализирана телесна течност, която снабдява всички тъкани и органи в тялото с жизненоважни хранителни вещества и кислород. Също така премахва и пренася отпадните продукти от метаболизма на всички клетки.

Структура и състав на кръвта

Кръвта е съставена от клетъчни елементи и плазма.

Плазмата е течната съставка на кръвта. 92% от съдържанието й е вода, а останалите 8% включват: въглероден диоксид, глюкоза, хормони, белтъци, минерални соли, мазнини и витамини. Плазмената вода се набавя чрез абсорбция от приетите вода и храна.

Останалите 45% от кръвта се състоят от кръвните клетки, които се пренасят от плазмата. Те биват еритроцити (червени кръвни клетки), левкоцити (бели кръвни клетки) и тромбоцити (кръвни плочици). Кръвните клетки се произвеждат от костния мозък.

Еритроцитите имат форма на малък диск, вдлъбнат в центъра. Тяхната роля е да транспортират кислорода от белите дробове към периферните тъкани и органи. Тази тяхна функция се осъществява благодарение на хемоглобина. Хемоглобинът е белтък, съдържащ желязо, който се свързва с кислородните молекули в белия дроб и ги отдава на нуждаещите се клетки. Животът на еритроцитите е около 4 месеца и се обновяват редовно.

Левкоцитите съставят по-малко от 1% от общото съдържание на кръвта, но имат основна функция. Те са част от имунната система осигуряват защитата на организма от различни инфекциозни и неинфекциозни заболявания.

Тромбоцитите участват в системата на кръвосъсирването. При нараняване те се свързват с различни плазмени белтъци, активирайки каскадата на кръвосъсирването, за да спрат кървенето, оформяйки кръвен съсирек.

Функции на кръвта

Функциите на кръвта са основни за оцеляването на организма:

 • Доставка на кислород до всички тъкани и органи в тялото;
 • Доставка на хранителни вещества за клетките;
 • Очистване на клетките от отпадните продукти на техния метаболизъм;
 • Защита от инфекции, чужди тела, ракови и други абнормни клетки;
 • Транспорт на хормони и пренасяне на съобщения от една част на тялото до друга;
 • Регулация на рН на вътрешната среда;
 • Регулация на телесната температура;
 • Осъществяване процеса на кръвосъсирване.

Заболявания на кръвта

Болестите на кръвта могат да бъдат много опасни. Те се разпространяват бързо из целия организъм чрез кръвообращението и засягат множество функции на целия организъм. Най-често срещаните заболявания на кръвта са:

 • Анемия – недостиг на червени кръвни клетки или хемоглобин. В резултата на този недостиг не може да бъде доставено достатъчно количество кислород до клетките;
 • Тромбози – съсиреците са естествена защита на организма при нараняване, но абнормното образуване на съсирек без нараняване на кръвоносен съд се превръща в заболяване. Такива съсиреци могат да запушат кръвоносен съд и кръвта да не може да достигне до част от тъканите; (ТЕСТОВЕ ЗА ХЕМОСТАЗА)
 • Рак на кръвта – левкемия, лимфом и миелом;
 • Бактериемия и сепсис – бактериална инфекция на кръвта;
 • Малария – паразитно заболяване на кръвта, от което страдат много хора в тропическите и субтропическите региони.

Изследвания на кръвта

Най-често използваното изследване на кръвта е пълната кръвна картина. Тя дава оценка на клетъчните елементи на кръвта, тяхното количество и съотношение. За да се определи формата на клетките се извършва кръвна натривка (диференциална кръвна картина). Тя се гледа от лекар-хематолог под микроскоп. Чрез нея може да се диагностицират различните видове анемия, левкемии, малария и др.

Друго много често изследване на кръвта е определянето на кръвна група. То се прави преди кръвопреливане, оперативна намеса или раждане. Допълнително на родилките се прави тест на Кумс за наличие на антитела срещу кръвта на бебето.

Aнтиеритроцитни антитела – Изследване на алоеритроантитела

За оценка на кръвосъсирването се правят различни тестове – томбеластография, време на кървене, време на съсирване, активирано парциално тромбопластиново време, протромбиново време, INR.

При съмнение за рак на кръвта се извършва и биопсия на костен мозък, която дава информация за клетъчната продукция. Ако има симптоми на кръвна инфекция, може да се вземе кръв за микробиологично изследване – хемокултура.

ИзследванеЦенаПоръчай

10% отстъпка за всички изследвания

ИНФО Разбери повече:

Кръвни групи (OAB)

Пълна кръвна картина (ПКК): Цена, цел, стойности

Панел за наследствен миелодиспластичен синдром/левкемия

Източници

 1. https://www.webmd.com/heart/anatomy-picture-of-blood#3
 2. https://www.medicalnewstoday.com/articles/196001#disorders
 3. https://www.oneblood.org/about-donating/blood-donor-basics/what-is-blood/#
Synevo България

Synevo България