Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

Category: Биохимия

Амоняк

Обща информация Амонякът е основният продукт от разграждането на аминокиселините в организма. Той се синтезира от бактериите, които спомагат разграждането на хранителните протеини в червата,

biliar2
Биохимия

Жлъчни киселини в серум

Жлъчните киселини са стероидни киселини, които се намират предимно в жлъчния сок на човека. В черния дроб се синтезират различни жлъчни киселини. Жлъчните киселини в жлъчния сок са конюгирани с остатъци от таурин или глицин, за да се получат аниони,

Биохимия

Високочувствителен тропонин (hsTroponin T)

Тропонин Т е протеин с молекулно тегло 39,7 kDa, който участва в механизма на регулиране на свиването на сърдечния мускул и който произхожда изключително от

Биохимия

Албумин

Албуминът е негликозилиран протеин, произвеждан от чернодробните клетки със скорост около 14 g/ден. Той е най-важният протеинов компонент в плазмата, цереброспиналната течност и урината. В

Хомоцистеин
Биохимия

Хомоцистеин: Цел на изследването, норма, цена

Хомоцистеинът е аминокиселина, образуваща се при деметилирането на метионина. В кръвта е основно свързан с белтъци. Плазмените му нива варират в зависимост от два метаболитни

Лактат дехидрогеназа (LDH) - изоензими
Биохимия

LDH (лактат дехидрогеназа) – изоензими

Лактат дехидрогеназата (LDH) е вътреклетъчен ензим, важен за производството на енергия в почти всички клетки на организма. Най-високи негови концентрации се намират в сърцето, черния

LDH / ЛДХ (Лактат дехидрогеназа)
Биохимия

LDH / ЛДХ (Лактат дехидрогеназа), серум

Лактат дехидрогеназа (LDH) е вътреклетъчен ензим важен за производството на енергия в почти всички клетки на организма. Най-високи концентрации се откриват в сърцето, черния дроб,

Амилаза
Биохимия

Амилаза, серум

Амилазата е един от основните ензими на храносмилането. Тя разгражда големите въглехидрати на по-малки фрагменти, които се подлагат на по-нататъшна обработка от други ензими, за