Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

Category: Биохимия

Амилаза
Биохимия

Амилаза, серум

Амилазата е един от основните ензими на храносмилането. Тя разгражда големите въглехидрати на по-малки фрагменти, които се подлагат на по-нататъшна обработка от други ензими, за

Липаза
Биохимия

Липаза

Липазата е ензим, който в присъствието на жлъчни киселини и колипаза разгражда мазнините до мастни киселини и глицерол. Както липазата, така и колипазата се произвеждат

Директен билирубин
Биохимия

Директен билирубин

Билирубинът е пигмент, който се съдържа в човешкото тяло. Около 80% от него произхожда от метаболизма на хема – пигментът, отговорен за червения цвят на

Алкална фосфатаза
Биохимия

Алкална фосфатаза

Алкална фосфатаза е ензим, който в организма се среща като четири подтипа – чернодробна, костна, бъбречна и плацентарна по време на бременност. Покачване на алкалната

Креатинкиназа (СК) / Креатинфосфокиназа (CРK)
Биохимия

Креатинкиназа (СК) / Креатинфосфокиназа (CРK)

Креатинкиназа (СК) или Креатинфосфокиназа (CРK) е ензим, вземащ активно участие в енергетичните процеси на клетката. В човешкият организъм се срещат три подтипа на ензима: CK-MM

Общ билирубин
Биохимия

Билирубин, общ

Показателят общ билирубин определя нивата на билирубин във Вашата кръв. Билирубинът е оранжево-жълтеникава субстанция, която се произвежда по време на нормалния цикъл на разпадане на

Общ белтък
Биохимия

Белтък, общ

Обобщено, този показател се използва при диагностика и лечение на цяла палитра от заболявания, напр. на черния дроб, на бъбреците или костния мозък, както и

hsCRP изследване
Биохимия

hsCRP тест (високочувствителен CRP)

Тестът за hsCRP (high-sensitivity-CRP), или т.нар. високочувствителен CRP е по-чувствителен от този за CRP, защото плазмените концентрации на hsCRP се увеличават дори при леко повишение

Липиден профил
Биохимия

Липиден профил: Норма, цена и обща информация

Липиден профил Липидният профил включва изследването на следните показатели: триглицериди, общ холестерол, нископлътностни и високоплътностни липопротеини, носещи холестерол – съответно LDL и HDL. Техните стойности