Меню
Меню

Гликиран хемоглобин – HbA1c: Изследване на диабета

Медицински изследвания

Изследването на нивата на глюкоза в кръвта е възможност да се определи моментният метаболизъм на въглехидратите във Вашето тяло.

Определянето на нивата на гликирания хемоглобин (HbA1c) дава информация за гликемичния статус на пациента ретроспективно (между 8-12 седмици назад).

Нивата на показателя не са свързани с циркадния ритъм на Вашето тяло, а само с диетата и други фактори, които водят до стабилни покачвания и спадове в нивата на кръвната захар.

Какво определя изследването и цел на изследването

Вашият лекар може да назначи изследването на HbA1c) поради няколко основни причини:

 • Ако имате отклонения в нивата на кръвната глюкоза на гладно (нарушена гликемия на гладно) или при провеждане на орален глюкозотолерантен тест (изследване на нивата на кръвната захар след определен прием на глюкоза на определени часове);
 • За диагноза и оценка на вероятността да страдате от предиабетно състояние като нарушен глюкозен толеранс;
 • Като част от процеса на диагностициране на захарен диабет;
 • Гликираният хемоглобин дава възможност за дългосрочна оценка на резултата от лечението с инсулин при вече доказан инсулинозависим диабет, т.е. дали пациентът поддържа таргетните нива на кръвната захар при тези дози инсулин. Това е т.нар. оценка на гликемичния контрол;
 • За дългосрочна оценка на отговора от лечението с орални антидиабетични препарати, като широко застъпения метформин например при пациенти с вече доказан захарен диабет тип 2, в комбинация или не с метаболитен синдром;
 • За оценка на риска от възникване на усложнения на захарния диабет – диабетна ретинопатия, нефропатия, полиневропатия;
 • Оценка на хроничната хипергликемия.

Гликираният хемоглобин е изключително информативен индикатор, тъй като е едновременно диагностичен и мониториращ показател при диабетно болните пациенти.

Препоръчително е да се изследва 3-4 пъти в годината при страдащи от диабет тип 1 или лошо контролиран диабет тип 2, и два пъти в годината при добре контролиран диабет тип 2.

Недостатък на това изследване е, че не е информативно при пациенти с някои тиове анемии.

Беше ли полезен този пост?

Кога да изследвам гликиран хемоглобин

Вашият лекар може да назначи това изследване, ако имате оплаквания от постоянни и неповлияващи се глад и жажда, рязко спадане на тегло и др. с оглед отхвърляне или поставяне на диагноза захарен диабет.

Също така, ако страдате от метаболитен синдром или вече доказан диабет, изследването се извършва за оценка на гликемичния контрол. При страдащите от диабет има определени таргетни стойности, които говорят за добър метаболитен статус.

Вариабилността на стойностите му между индивидите е ниска, което го прави добър диагностичен показател.

Подготовка преди изследване

Не е необходимо изследването да бъде на гладно. Ако е необходимо, Вашият лекар ще Ви даде допълнителни насоки.

Проба

Венозна кръв;

Метод

Високоефективна течна хромотаграфия (HPLC метод);

Референтни стойности

Нивата на гликирания хемоглобин се измерват в проценти, %.

 • 4.0 – 5.6 % – нормални нива

При деца под 18 год. не са определени дефинитивни стойности.

При лица ≥ 18 год.: 5.7-6.4 % показват повишен риск за диабет или предиабетно състояние.
Като част от диагностичните критерии за дибает: повече или поне 6.5% гликирания хемоглобин.

Таргетни стойности за добър гликемичен контрол:

 • Възрастни: <7 %
 • Педиатрични пациенти: до 6 год. <8.5 %, но повече от 7.5 %;
 • 6-12 год. <8 %;
 • 13-19 год. <7.5 %;

Интерпретация на резултатите

Повишените нива на гликирания хемоглобин дават сигнал за хронична хипергликемия, т.е. нива на кръвната захар извън нормата, наблюдавани за последните 2-3 месеца. Нивата са високи при пациенти с лошо контролиран диабет или такива, при които е скоро диагностициран.

Захарният диабет е добре контролиран при стойности на гликирания хемоглобин под 7 %. При много лош гликемичен контрол нивата на показателя могат да достигнат до 20%.
Постепенното спадане на нивата на този показател означават нормализиране на кръвнозахарните нива, напр. след започване на инсулинова терапия или метформин.

По-редки причини за високи нива на гликирания хемоглобин са желязодефицитна анемия, полицитемия вера, след отстраняване на далака и др.

Спадове на нивата му може да се наблюдават при бременност, хронична кръвозагуба, кръвопреливане и хемолитична анемия.

Някои лекарства могат да доведат в отклонения от нормалните резултати като аспирин, статини, медикаменти за контрол на артериалното налягане и др.

Цени за изследвания

 

Изследване Цена, лв.
Гликиран хемоглобин – HbA1c 16,00
Глюкоза, серум 3,90
Инсулин 19,00

Източници:

ИНФО Най-търсените кръвни тестове и пакети за диабет:

Глюкоза, серум

Превенция на диабет 1 и 2: Пакети изследвания

Мониторинг на диабет: Пакети изследвания

ИНФО  Цени за още изследвания:

Изследване Цена
Аланинаминотрансфераза (ALT / ALAT / SGPT)  3,30 Лева
Аспартат аминотрансферазата (АСАТ / ASAT / AST / GOT) 3,30 Лева
ПКК – HB, Ht,MCV,MCH,MCHC,WBC,Pl  7,50 Лева
ПКК + 5 Диф. броене 12,00 Лева
ПКК + 5 диф. Броене + ретикулоцити 14,00 Лева
Витамин Д3 (1,25-(OH)2 – Vitamin D3) 49,50 Лева
Витамин Д (25-OH-Vitamin D) 33,00 Лева
Витамин Б12 19,90 Лева
Урина седимент 6,60 Лева
Пикочна киселина (серум) 3,30 Лева
Пикочна киселина (урина) 3,30 Лева
Креатинин (серум) 4,40 Лева

ИНФОИмате ли въпроси? Просто ни се обадете на:

5/5 (3 Reviews)