Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

Category: Хематология

Еозинофили в назален секрет
Изследвания и цени

Еозинофили в назален секрет

Еозинофилите са клетки на имунната система, свързани с появата на алергични и други възпалителни реакции. Техният брой се повишава и при паразитози (инфекции, причинени от

Хаптоглобин
Изследвания и цени

Хаптоглобин

Хаптоглобинът е белтък, който участва в процеса на разграждане на хемоглобина (пигмента на червените кръвни клетки, който осъществява кислородопренасящата им функция). При разрушаване на червените

ТЖСК
Изследвания и цени

ТЖСК / TIBC (Тотален желязосвързващ капацитет)

ТЖСК / TIBC най-често се използва за диагноза и оценка на различни видове анемии, най-вече желязодефицитната анемия. Общото количество на желязото в човешкото тяло е

Феритин
Изследвания и цени

Феритин

Феритинът е желязосъдържащ белтък, който се намира в клетките на черния дроб и имунната система.  Той складира неактивното желязо в организма и го освобождава при

Желязо (Fe)
Изследвания и цени

Желязо (Fe)

Желязото е йон, който в най-голям процент се съдържа в хемоглобина и миоглобина. Много малки количества от него се съдържат и в някои ензими. В

Кръвни групи
Изследвания и цени

Кръвни групи (OAB)

Кръвни групи Изследването на кръвна група OAB по Beth Vincent, Simonin определя наличието на т.нар. аглутиногени /вид антигени, особени кръвногрупови молекули/ върху мембраната на еритроцитите