Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

Пълна кръвна картина (ПКК): Цена, цел, стойности

Медицинска информация

Пълна кръвна картина / ПКК (или Хемограма) е кръвно изследване, което се използва за оценка на Вашето цялостно здравословно състояние. Също така, може да бъде диагностичен показател за много различни заболявания, включително анемия, възпалителни състояния, левкемия и други.

ПКК измерва различни компоненти и показатели от Вашата кръв, като най-съществените са:

 • Червени кръвни клетки /еритроцити – транспортират кислород до тъканите и органите;
 • Бели кръвни клетки /левкоцити – защитници на организма, борят се с инфекциите;
 • Хемоглобин – кислород – пренасящият белтък в червните кръвни клетки;
 • Хематокрит – това е съотношението между червените кръвни клетки и течен компонент, или към плазмата във Вашата кръв;
 • Тромбоцити – участват в процеса на кръвосъсирването.

Пълна кръвна картина / ПКК съдържа в себе си и отделни индекси. Зад всеки от тях стои важен показател за вашата кръвотворна система:

 • RBC – брой на еритроцитите;
 • HCT – хематокрит;
 • Hb – хемоглобин;
 • MCV – важен показател, който измерва големината на червените кръвни клетки; по-голям или по-малък размер, може да означава определено заболяване;
 • MCH – показва средно какво количество хемоглобин се съдържа в един еритроцит; тълкува се заедно с показателите MCV и MCHC;
 • MCHC – концентрацията на хемоглобин в определен обем от еритроцити;
 • RDW – това е т.нар. девиация на еритроцитите; означава тяхното разсейване в зависимост от обема им;
 • PLT – брой на тромбоцитите;
 • MPV – отразява средния размер на Вашите тромбоцити;
 • PDW – девиация на тромбоцитите; отново означава тяхното разсейване в зависимост от обема им.

Стандартната Пълна кръвна картина / ПКК измерва WBC – брой на белите кръвни клетки.

При определени състояния е необходимо измерването на отделните видове бели кръвни клетки и процентното им съотношение. Това се нарича ДКК – диференциална кръвна картина/левкограма и съдържа следните показатели:

 • Neu/Неутрофили – брой; Neu %
 • Ba/Базофили – брой; Ba%
 • Eo/Еозинофили – брой; Eo%
 • Mo/Моноцити – брой; Мо%
 • Ly/Лимфоцити – брой; Ly%

ДКК може да даде ценна информация по отношение на диагностицирането на заболявания като инфекциозна мононуклеоза, други вирусни, бактериални и паразитозни заболявания, както и отклонения в работата на костния мозък.

Отклонения от референтните граници – повишение или намаление на съответните показатели, може да бъде сигнал за протичането на заболяване.

Цел на изследването:

Пълната кръвна картина е широко застъпено изследване в медицинската практика и може да бъде назначено по различни причини:

 • За цялостна оценка на Вашето здравословно състояние. Вашият лекар може да назначи това изследване като част от профилактичен преглед, както и с цел скрининг за заболявания като анемия и левкемия.
 • За диагноза на подлежащо заболяване. Вашият лекар може да препоръча изследване на ПКК, ако имате някое от следните оплаквания – обща слабост, умора, треска, възпалителен процес, кървене и други. ПКК може да спомогне за намиране на причината зад тези симптоми, както и например, ако Вашият лекар смята, че имате инфекция, тези показатели могат да потвърдят диагнозата.
 • За проследяване развитието на Вашето заболяване. Ако сте диагностицирани със състояние, повлияващо броят на кръвните клетки, това изследване ще даде информация за прогресията му.
 • За проследяване на ефекта от дадено лечение. Ако приемате медикаменти, които повлияват броя на кръвните кръвни клетки, е необходимо те да бъдат проследявани.

Кога да направя това изследване?

В по-горе изброените случаи и винаги по препоръка на Вашия лекар.

Подготовка преди изследване:

Възможно е материал за изследване за ПКК да бъде взет и след консумация на храни и напитки, но ако изследването ще включва и други показатели, може да се наложи да бъде и на гладно. Вашият лекар ще Ви даде необходимите инструкции.

Проба

Венозна кръв. При деца може да се използва и капилярна кръв от пръст.

Метод

Автоматичен анализ на принципа на поточна /флоу/ флуоресцентна цитометрия.
ДКК може да бъде извършена мануално – диференциално микроскопско броене или автоматично, от хематологичен анализатор.

ИНФО Пълна кръвна картина цена

ИзследванеЦенаПоръчай

Можете да заявите този тест онлайн

Заявете изследванията си онлайн и спестете 5% от стойността им

7,50 лв.Още

Референтни стойности

Следващите данни са валидни за възрастни.

Брой на червените кръвни клетки:

Интерпретация на резултатите:

Повечето от показателите в ПКК са свързани и те винаги трябва да се интерпретират заедно.

 • Брой на червените кръвни клетки, хемоглобин и хематокрит – тези три показателя са свързани, защото измерват отделни аспекти на Вашите червени кръвни клетки.
  • Ако изследването на тези индекси показва намаление, то най-вероятно се касае за анемично състояние, но тъй като има различни видове анемия, Вашият лекар може да назначи допълнителни изследвания с цел определяне вида на анемията – например желязодефицитна или мегалобластна. Може да се наложи и допълнително изследване на желязо и Витамин Б12. Анемията може също да е причинена от кръвозагуба, и, както и други причини.
  • Увеличението на броя на червените кръвни клетки, хематокрита и хемоглобина, може да подскаже за съществуването на заболяване като полицитемия вера или състояния, засягащи сърцето (прочетете още тук за PLAC тест).
 • Брой на белите кръвни клетки
  • ниските нива на левкоцтите могат да бъдат свързани с автоимунно заболяване, което ги разрушава, проблеми с костния мозък или неопластично заболяване. Употребата на различни медикаменти може също да бъде причина за ниски нива на левкоцитите.
  • Увеличението на белите кръвни клетки, може да бъде белег за наличието на инфекция или възпалителен процес във Вашето тяло. Освен това, може да означава, че имате заболяване на костния мозък или на имунната система. Високите нива също могат да бъдат резултат от употребата на различни медикаменти.
  • Увеличението на Неутрофилите може да бъде свързано със сепсис, некроза на тъканите, хронични възпалителни заболявания като ревматоиден артрит, васкулити, панкреатит и други. Тяхното намаление може да бъде свързано със септицемия от Грам – негативни микроорганизми, имунно индуцирано или поради употребата на някои медикаменти.
  • Увеличението на Лимфоцитите може да бъде в резултат на вирусни инфекции, хронични инфекции, васкулити, както и поради неопластичен процес – някои видове левкемии лимфоми, и други. Тяхното намаление може да е свързано с имунодефицитни синдроми, СПИН, лупус еритематодес и други.
  • Увеличението на Моноцитите – най-често поради бактериални инфекции. Намалението им – лечение с кортикостероиди, апластична анемия и други.
  • Увеличението на еозинофилите – алергични заболявания като астма, атопичен дерматит, хранителни алергии, неопластични и заболявания на гастроинтестиналния тракт. Намалението им често е свързано със Синдрома на Cushing или употребата на някои медикаменти.
  • Увеличението на Базофилите е свързано с алергични заболявания, системни миелопролиферативни синдроми, хипотиреоидизъм и други. Намалението им – остра фаза на инфекциозен процес, хипертиреоидизъм, вродено ниски нива и други.
 • Брой на тромбоцитите – както високите, така и ниските нива на тромбоцитите, са белег за подлежащо заболяване. Във всички случаи, ако имате отклонения в техния брой, ще се наложат допълнителни изследвания с оглед откриване на причината. Тези състояния могат да бъдат наследствени, автоимунни, както и в резултат от употребата на дадени медикаменти и провеждането на хирургични процедури.

При наличието на сериозни отклонения във Вашата кръвна картина, лекарят Ви може да назначи допълнителни изследвания, като например Диференциална кръвна картина (ДКК), която показва отделния брой и процент на различните видове бели кръвни клетки.

ИНФО Още кръвни и урина изследвания:

Изследване Цена
Аланинаминотрансфераза (ALT / ALAT / SGPT)  3,30 Лева
Аспартат аминотрансферазата (АСАТ / ASAT / AST / GOT) 3,30 Лева
Гликиран хемоглобин – HbA1c 16,00 Лева
Витамин Д3 (1,25-(OH)2 – Vitamin D3) 49,50 Лева
Витамин Д (25-OH-Vitamin D) 33,00 Лева
Витамин Б12 19,90 Лева
Урина седимент 6,60 Лева
Пикочна киселина (серум) 3,30 Лева
Пикочна киселина (урина) 5,90 Лева
Креатинин (серум) 4,40 Лева

Източници:

3.6/5 (46 Reviews)

Всички наши медицински лаборатории:

лаборатория синев бургас 20

Лаборатория Бургас – ж.к. Изгрев

Лаборатория Пловдив Гербера

Лаборатория Пловдив – Гербера

Лабораторията Пловдив - Тримонциум

Лаборатория Пловдив – МБАЛ Тримонциум

Лаборатория София

Лаборатория София – бул. България

IMG 02fc71955900dda873fab76132a70b33 V

Лаборатория Стара Загора

20210319 103500 1024x768 1

Манипулационна – Дружба

Лаборатория Асеновград

Манипулационна Асеновград

асеновград пазара 2

Манипулационна Асеновград – Пазара

лаборатория бургас бсу

Манипулационна Бургас – БСУ

IMG 20230120 110925370 HDR

Манипулационна Бургас – Демокрация

лаборатория в меден рудник

Манипулационна Бургас – Меден рудник

синево бургас славейков

Манипулационна Бургас – Славейков

лаборатория в центъра на град бургас

Манипулационна Бургас – Шипка

Манипулационна Димитровград 2

Манипулационна Димитровград

синево пазарджик

Манипулационна Пазарджик

Манипулационна Пазарджик – Здраве

манипулационна пловдив васил априлов

Манипулационна Пловдив – ВМИ Васил Априлов

манипулационна в квартал каменица пловдив

Манипулационна Пловдив – Каменица, АГ кабинет

Манипулационан Смирненски

Манипулационна Пловдив – Смирненски

Синево Софиа Добрила

Манипулационна Пловдив – Тракия

Лабораторията Пловдив - Георги Котов

Манипулационна Пловдив – Георги Котов

Лаборатория Synevo Пловдив

Манипулационна Пловдив – Кючук Париж

Манипулационна Пловдив – Остромила

Манипулационна Пловдив – Остромила

лаборатория пловдив

Манипулационна Пловдив – очна болница Луксор

Манипулационна Пловдив – Рилон център

Манипулационна Пловдив – Рилон център

viber image 2022 03 21 10 43 55 595

Манипулационна Раднево

манипулационна regina life

Манипулационна София – Regina Life

IMG 8815

Манипулационна София – Банишора

лаборатория квартал витоша

Манипулационна София – Витоша

лаборатория втора мбал

Манипулационна София – Втора МБАЛ

Синево Софиа Добрила

Манипулационна София – Добрила, АГ кабинет

DSCF1787

Манипулационна София – Овча Купел

манипулационна софия скобелев

Манипулационна София – Скобелев

синево софия черковна

Манипулационна София – Черковна

Манипулационна София – Ангел Кънчев

Манипулационна София – Ангел Кънчев

Манипулационна София – ИСУЛ

Манипулационна Люлин 4

Манипулационна София – Люлин

Манипулационна София – Младост

Манипулационна София – Младост

Лаборатория София – Надежда

Манипулационна София – Надежда

Synevo в България

Манипулационна София – Оскар Клиник (бул. Черни връх)

Synevo logo FB post img

Манипулационна Стара Загора – Гурко

лаборатория стара загора железник

Манипулационна Стара Загора – Железник

Synevo Лаборатории България

Манипулационна Стара Загора – Медицински Център Сано

Synevo Лаборатории България

Манипулационна Харманли

Лаборатория Хасково

Манипулационна Хасково, АГ кабинет

Synevo Лаборатории България

Манипулационна Чирпан

Партньорска лаборатория – Ескулап – София

Партньорска лаборатория – Здраве 99 – Русе

мц кирм св елисавета

Партньорска лаборатория – МЦ КИРМ „Св. Елисавета“ – Плевен

Партньорска лаборатория – Статус – Варна

Партньорска лаборатория – Унидиамед – Благоевград