Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

Category: Имунология

imunodeficiti
Имунология

Вторични имунодефицити

Обща информация Имунният дефицит не осигурява адектватна защита на организма срещу различни инфекциозни причинители, туморни клетки и други. Имунодефицитните нарушения са вродени или придобити. Придобитите

IL10
Други тестове

Интерлевкин 10 (IL-10)

Обща информация Интерлевкин 10 (IL-10) e сигналнa молекулa, която медиира и регулира имунитета и възпалението. Основната функция на интерлевкин-10 е да служи като противовъзпалително и

INF
Изследвания и цени

Интерферон гама (IFNγ)

Обща информация Интерферон гама (IFNγ), считан за основен цитокин, отговорен за клетъчно-медиирания имунитет. Той е основния активатор на макрофагите. IFNγ медиира експресията на молекули на

Калпротектин
Други тестове

Калпротектин

Фекален калпротектин Пациентите със симптоми от долния гастроинтестинален тракт често се нуждаят от допълнителни изследвания за разграничаване на функционално състояние (напр. синдром на раздразненото черво)

Изследвания и цени

Aнти-ДНК антитела

Aнти-ДНК антитела Системният лупус еритематодес (SLE) е хронично автоимунно възпалително заболяване, което се среща предимно при жени в репродуктивна възраст. Антителата срещу двойноверижната ДНК  (anti-Ds-DNA) са

Изследвания и цени

РАЗШИРЕН ANA – имуноблот

Системните автоимунни ревматични заболявания се характеризират с наличието на повишенo нивo на автоантитела към вътреклетъчни протеини и нуклеинови киселини. Тези автоантитела се наричат ​​общо aнтинуклеарни антитела (АНА, ANA), тъй като

Изследвания и цени

Автоимунен чернодробен блот

Автоимунните заболявания на черния дроб включват: автоимунен хепатит (АИХ), първична билиарна цироза (ПБЦ, с по-ново наименование първичен билиарен холангит) и първичен склерозиращ холангит (ПСХ). Автоимунният

c4 комплемент
Изследвания и цени

C4 комплемент

С4 фракцията на комплемента е друг компонент на системата на комплемента. С4 фракцията използва само класическия път на активиране на комплемента. Серумните концентрации на С4 фракцията е чувствителен

C3 комплемент
Изследвания и цени

C3 комплемент

C3 фракцията на комплемента представлява 70% от общите протеини от тази система, участващи в активирането на комплемента както по класическия, така и по алтернативния път. С3

ревматоиден фактор
Изследвания и цени

RF – Ревматоиден фактор

Изследването на ревматоиден фактор (RF) измерва количеството на това антитяло в кръвта Ви. Ревматоидните фактори са протеини, произведени от имунната ви система, които могат да атакуват