Бихме искали да ви уведомим, че на 27.09.2023 от 8:00 до 12:00 часа. поради технически причини,
временно може да нямате достъп до уеб резултатите.

Category: Имунология

Изследвания и цени

Aнти-ДНК антитела

Aнти-ДНК антитела Системният лупус еритематодес (SLE) е хронично автоимунно възпалително заболяване, което се среща предимно при жени в репродуктивна възраст. Антителата срещу двойноверижната ДНК  (anti-Ds-DNA) са

Изследвания и цени

РАЗШИРЕН ANA – имуноблот

Системните автоимунни ревматични заболявания се характеризират с наличието на повишенo нивo на автоантитела към вътреклетъчни протеини и нуклеинови киселини. Тези автоантитела се наричат ​​общо aнтинуклеарни антитела (АНА, ANA), тъй като

Изследвания и цени

Автоимунен чернодробен блот

Автоимунните заболявания на черния дроб включват: автоимунен хепатит (АИХ), първична билиарна цироза (ПБЦ, с по-ново наименование първичен билиарен холангит) и първичен склерозиращ холангит (ПСХ). Автоимунният

c4 комплемент
Изследвания и цени

C4 комплемент

С4 фракцията на комплемента е друг компонент на системата на комплемента. С4 фракцията използва само класическия път на активиране на комплемента. Серумните концентрации на С4 фракцията е чувствителен

C3 комплемент
Изследвания и цени

C3 комплемент

C3 фракцията на комплемента представлява 70% от общите протеини от тази система, участващи в активирането на комплемента както по класическия, така и по алтернативния път. С3

ревматоиден фактор
Изследвания и цени

RF – Ревматоиден фактор

Изследването на ревматоиден фактор (RF) измерва количеството на това антитяло в кръвта Ви. Ревматоидните фактори са протеини, произведени от имунната ви система, които могат да атакуват

Антистрептолизин
Изследвания и цени

ASO / ASLO (Антистрептолизин O)

Стрептолизинът е биологично активно вещество, произведено от стрептококи от група А. При заразени пациенти със стрептоколи А, ASO (стрептолизин О) действа като антиген, срещу който

ревматоиден артрит ccp
Изследвания и цени

Ревматоиден артрит: Анти-CCP антитела тест

Ревматоидният артрит (RA) е системно автоимунно заболяване, което засяга около 0,5-1% от възрастното население, характеризиращо се с хронично възпаление на ставите и разрастване на синовиалната

АМА: Антимитохондриални антитела
Изследвания и цени

АМА: Антимитохондриални антитела

АМА (антимитохондриалните антитела) са антитела без специфичност към конкретни органи, които са насочени срещу липопротеин във вътрешната мембрана на митохондриите. АМА е серологичен маркер за