Category: Неврология

MS
Медицинска информация

Множествена склероза

Обща информация Множествената склероза (МС) е автоимунно възпалително хронично заболяване. МС засяга миелинова обвивка на аксоните на нервните клетки в човешкия главен и гръбначен мозък. Това причинява демиелинизация и образуването на лезии в мозъка,