Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

Category: Неврология

Asperger
Медицинска информация

Синдром на Аспергер

Синдромът на Аспергер е неврологично разстройство, характеризиращо се със значителни затруднения в социалното взаимодействие и невербалната комуникация заедно с ограничени и повтарящи се модели на поведение и интереси. Това е разстройство от аутистичния

Insult copy
Медицинска информация

Инсулт

Инсултът е заболяване, характеризиращо се с нарушение на кръвообращението на мозъка, което води до увреждане на мозъчната тъкан и нарушаване на нейните функции. Има две

epilepsy
Медицинска информация

Епилепсия

Епилепсия е хронично заболяване на главния мозък дължащо се на различни причини. То се характеризира с повтарящи се пристъпи, възникващи на базата на свръхвъзбуда на

parkinson copy 2
Медицинска информация

Болест на Паркинсон

Болестта на Паркинсон е заболяване на централната нервна система с дегенеративно хронично протичане, при което човек не е в състояние да контролира движенията си. От

MS
Медицинска информация

Множествена склероза

Обща информация Множествената склероза (МС) е автоимунно възпалително хронично заболяване. МС засяга миелинова обвивка на аксоните на нервните клетки в човешкия главен и гръбначен мозък. Това причинява демиелинизация и образуването на лезии в мозъка,