Бихме искали да ви уведомим, че на 27.09.2023 от 8:00 до 12:00 часа. поради технически причини,
временно може да нямате достъп до уеб резултатите.

Category: Онкология

genetika na raka
Медицинска информация

Генетика на рака

Какво представляват раковите заболявания? В основата си това са генетични заболявания, т.е. заболявания, при които има нарушаване на нормалната функция на различни гени. Често това

симптоми на рак
Медицинска информация

Притеснителни симптоми на рак

Почти всеки един симптом в медицината може да бъде причинен от онкологично заболяване. Симптомите на рака зависят най-вече от неговата локализация, размери и до каква

кога да се изследвам за наследствен рак
Медицинска информация

Кога да се изследвам за наследствен рак?

Около 5-10% от всички новодиагностицирани случаи на рак са свързани с генетични мутации, предадени по наследство. Наличието на вродена генетична мутация на раков ген не

наследствен скрининг
Медицинска информация

Какво е наследствен скрининг?

Наследственият скириниг е генетично изследване, чрез което може да се провери дали даден индивид има наследствена генетична мутация на ген, свързан с равитието на ракови

какво е генетично тестване
Медицинска информация

Какво е генетично тестване?

Генетичното тестване е вид медицинско изследване, чрез което се откриват отклонения в хромозоми, гени или белтъчни молекули. Резултатът от генетичното тестване може да потвърди или

рак на яйчника
Акушерство и гинекология

Рак на яйчника

Ракът на яйчниците е вид злокачествен тумор, който води началото си от клетките в яйчника. Женската репродуктивна система съдържа два яйчника, по един от всяка страна

рак на белия дроб
Белодробни болести

Рак на белия дроб

Ракът на белия дроб започва развитието си, когато здрави клетки в белия дроб се променят в злокачествени и започнат да се делят безконтролно, формирайки новообразувание,

параганглиом феохромоцитом
Ендокринология

Параганглиом / Феохромоцитом

Параганглиомът и феохромоцитомът принадлежат към групата на невроендокринните тумори. Това са ракови образувания, които започват от специализирани клетки, наречени невроендокринни. Невроендокринните клетки има характеристиките едновременно