Първата научна конференция „Генетика в научната практика“

В периода 28-31 октомври 2021 г. се проведе Първата научна конференция „Генетика в научната практика“, която имахме удоволствието да подкрепим като бронзов партньор.

Конференцията беше фокусирана върху представяне и дискутиране на най-новите научни открития в областта на клиничната генетика и геномика. На тази тема беше посветена и съвместната ни с Medicover лекция, с която се включихме в научната програма – Практическо приложение на най-новите диагностични панели в Педиатричната Клинична Генетика. В лекцията ни генетикът д-р Стоян Бичев представи пред делегатите предимствата на ранната диагностика на забавеното детско развитие посредством Педиатричните ни генетични панели за генерализирано разстройство на развитието Define&Decide, които предлагат нови възможности пред родителите, педиатрите и генетиците.

Благодарим на Фондация „Знанието дарява живот“ за признанието и за ползотворната конференция, с която, вярваме, заедно поставихме началото на един значим научен проект.

генетика в научната практика конференция 1

генетика в научната практика конференция