Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

Над половина от българските жени не знаят, че съществува тест за вируса, причиняващ рак на маточната шийка

Медицинска информация

За да проучат нагласите спрямо рака на маточната шийка и гинекологичните изследвания, свързани с него, лаборатории Синево проведоха анкета сред 200 жени по темата. Допитването е част от кампанията на Синево България за профилактика и диагностика на рака на маточната шийка „Намали риска. Предпази се. Живей!“, провеждана съвместно с Националното сдружение за рака на шийката на матката-HPV.

Ракът на шийката на матката и обстоятелствата в България

Основен причинител на рака на маточната шийка е човешкият папилома вирус (HPV) – 99% от случаите на рак на маточната шийка се дължат на инфекция с HPV. 14 негови генотипа са високорискови и могат да бъдат причина за някои видове рак при мъжете и жените, най-честият от които е рак на маточната шийка. 80% от сексуално активните мъже и жени могат да бъдат изложени на HPV инфекция в даден момент от своя живот, като половината от тях са на възраст между 15-24 години.
Всеки ден от рак на маточната шийка в България умира поне по 1 жена, но в страната все още няма активна скринингова програма. В повечето европейски страни, където действа такава, тя включва прегледи, цитонамазка и тест за HPV. За разлика от цитонамазката, която не открива директно наличието на HPV, тестът за човешки папилома вирус детектира HPV преди той да е причинил промени в клетките, като по този начин помага за ранна диагностика и предотвратяване на рака на маточната шийка.
У нас все още е масово разпространена конвенционалната цитология, при която проба за цитонамазка се взима върху стъкло. Този метод крие недостатъци в сравнение с течно базираната цитология (предлагана включително от лаборатории Синево) – съвременна технология, предпочитана в глобален план за точни и навременни резултати при профилактика и диагностика на рак на шийката на матката. Едно от многото предимства на течно базираната цитология е, позволява с една и съща проба да се извърши както цитонамазка, така и тест за HPV, спестявайки време, което може да спаси човешки живот.

Методология на анкетата

В проучването на Синево България взеха участие 200 жени между 19 и 72-годишна възраст. Преобладаващото ниво на образование сред тях е висше (74%), следвано по многобройност от средно образование (24%). 94.5% от анкетираните посочват, че не страдат от раково заболяване, докато 4.5% отбелязват, че имат някаква форма на рак – най-разпространен сред тях е ракът на гърдата. 21.5% от всички анкетирани жени отговарят, че имат близък или познат, който е засегнат от рак на маточната шийка.
Анкетирането беше проведено през февруари 2024 г., като попълването на анкетата от страна на участниците се осъществи онлайн чрез линк, предоставен в официалния уебсайт на Синево България.

Навици за профилактика на рак на маточната шийка

Над половината анкетирани (57%) заявяват, че посещават гинеколог за профилактика веднъж годишно, докато четвърт от всички анкетирани (25%) правят това по-рядко. Участничките в проучването, които обичайно разчитат на определен гинеколог за прегледи, са 71%.

Post HPV Infographic 03 1200 x 2400px

20% от анкетираните жени посочват, че никога не са се изследвали с цитонамазка (PAP тест) досега. При останалите 80% изследването най-често е било проведено до 14 месеца назад от момента на попълване на анкетата (между януари 2023 г. и февруари 2024 г.) – в този срок са се изследвали 63%, а 12% са се изследвали преди 5 или повече години. Преобладаваща част от участничките в проучването – 72.5%, никога не са били насочвани от медицински специалист към изследване за HPV – човешкия папилома вирус, който е основен причинител на рака на маточната шийка. Като една от двете най-често посочвани причини да не са се изследвали за рак на маточната шийка досега участничките посочват липса на осведоменост (37.64%), а сред отбелязалите „Друго“ (26.4%) преобладават отговорите, че не им се е налагало да се изследват. Следваща по честота причина е „Притеснения относно цената“ (19.66%), а най-малко на брой анкетирани (16.29%) посочват „Проблеми с достъп до мястото, където предлагат подобно изследване“.

Осведоменост и нагласи относно рака на маточната шийка

Запитани в каква степен по скалата от 1 до 5 участничките в проучването се чувстват информирани относно рака на маточната шийка, общият среден резултат е 3.14 – малко над средна степен. 41% от анкетираните обаче не могат да посочат рискови фактори, които допринасят за развитие на рак на шийката на матката. Сред най-познатите на анкетираните рискови фактори за заболяването са различни форми на рисково сексуално поведение (посочени от 32% сред участниците), следвани от други навици в ежедневието (27%).

Post HPV Infographic 04 1200 x 2400px

По-голяма част от участничките в проучването – 75.5%, са наясно, че е възможно вирус да причини рак. За разлика от това, 61.5% от участничките посочват, че не знаят за съществуването на молекулярно диагностичен тест, определящ наличие или отсъствие на онкогенните типове HPV, които могат да причинят рак на маточната шийка. Докато 56% от анкетираните нямат представа къде да получат информация за превенция на рака на маточната шийка, осведомеността за ваксината срещу човешки папилома вирус е най-висока сред участничките – 89.5% от тях знаят за тази ваксина.

Всички анкетирани смятат, че редовният скрининг е важен за предотвратяване на рак на маточната шийка – докато 83.5% от тях са категорични, посочвайки отговор „Да“, останалите 16.5% отбелязват „В известна степен“. Преобладаващ брой са участничките, които биха взели участие в програма за скрининг на рак на шийката на матката, ако такава е достъпна за тях. Този отговор посочват 70% от анкетираните, докато 28% отбелязват „Може би“, а само 2% заявяват „Не“.

На въпроса „Какъв тип информация би ви мотивирала да участвате в програми за скрининг на рак на шийката на матката?“ сред отговорите преобладава желанието за достоверна, достъпна и всеобхватна информация относно превенция на заболяването, която да бъде предлагана както от специалисти, така и от медии. Мнозина от анкетираните заявяват, че по-скоро биха били мотивирани от „бързина и достъпност“ на изследванията. Сред допълнителните коментари, които участниците в проучването имаха възможността да споделят относно рака на маточната шийка, е посочена нуждата от повече информационни кампании и обществена осведоменост. Според някои анкетирани е важно момичета и момчета да бъдат запознавани още в училище с рисковете относно заболяването, а други изразяват притеснение относно резервите на родителите към ваксината срещу HPV. Мнозина смятат, че е необходимо в България да съществува профилактичен гинекологичен преглед веднъж годишно, който да бъде финансиран от НЗОК, както и изследвания, включително за HPV, на същия принцип.

Здравословни навици на анкетираните

За превенция на рака на маточната шийка е важно да се избягват рискови фактори, свързани не само със сексуалното поведение, но и с други елементи от начина на живот, сред които тютюнопушене и отслабена имунна система. 27.5% от участващите в проучването жени пушат тютюневи изделия, докато повече от половината от всички участнички посочват, че консумират алкохол рядко или никога. Само 3% твърдят, че приемат алкохол ежедневно, а 27% – седмично. Най-голям процент сред участничките (66.5%) посочват „Донякъде“ като отговор на въпроса „Храните ли се богато и разнообразно?“, а 19.5% заявяват „Да“.
По-различна е ситуацията с физическата активност – 41.5% твърдят, че спортуват рядко. Вторият най-чест отговор, който посочват 33% сред общо всички анкетирани, е „седмично“. Най-малък брой от участничките в проучването – 6%, спортуват ежедневно.

Изводи от проучването

Резултатите от анкетата, проведена от Синево България, сочат за добра информираност и положителна нагласи сред участниците относно някои елементи на профилактика на рака на маточната шийка. Повече от половината анкетирани посещават гинеколог веднъж годишно, наясно са, че инфекцията с вирус е причина за рака на маточната шийка, и знаят за съществуването на ваксина срещу HPV. Обезпокоителен все пак е фактът, че 12% са се изследвали с цитонамазка преди 5 или повече години, а 41% не могат да посочат рискови фактори, свързани с рака на маточната шийка. В допълнение към това, фактът, че повече от половината анкетирани (56%) не знаят от какви източници да получат информация за превенция на заболяването, говори, че темата не е широко обсъждана в общественото пространство.
Сред участничките преобладават тези, които никога не са били насочвани от специалист към тест за HPV (над 70%), както и тези, които не знаят за съществуването на тест за HPV (над 60%). Тук ясно проличава липсата на осведоменост относно профилактика на заболяването, която следва да бъде не само лична отговорност, но и принос на медицинските специалисти и системата на здравеопазването.

Като една от често посочваните причини анкетираните да не са се изследвали никога за рак на маточната шийка е липсата на наложителност за целта – нагласа, според която изследванията за рак на маточната шийка са по-скоро мярка на интервенция и диагностика, отколкото на профилактика. Недостъпността на местата, които предлагат изследвания, свързани със заболяването, е най-рядко посочваната причина за отсъствието на тестване сред анкетираните (16%), но въпреки това не е за пренебрегване. Предлагането на изследвания със съвременни методи (в случая течно базирана цитонамазка) от повече на брой лекари е от ключово значение за повишаване на осведомеността относно начините да се предотврати появата на този вид рак. По-добрата информираност е ключова и за превенцията на заболяването. Повишената осведоменост може да подобри здравословните навици на жените, особено по посока спортуване и здравословно хранене, които допринасят за по-силна имунна система.

За да се определи кои обстоятелства възпират жените да посещават прегледи и да се изследват по-редовно като мярка на превенция, трябва да се проведат по-задълбочени проучвания по темата. Резултатите от анкетата на Синево България обаче категорично сочат за интерес към повече, по-достъпна и по-широко разпространена информация по темата за превенция на рака на маточната шийка. Всички анкетирани са съгласни, че редовният скрининг е важен фактор за предотвратяване на заболяването и преобладаващ брой от участничките биха се включили в подобна програма. Оттук нататък е важно да се предприемат стъпки към по-широкото предоставяне на информация за превенция и профилактика, по-честото използване на съвременни методи на изследвания като течно базирана цитология и изграждане на система, която да подкрепя жените в редовните гинекологични прегледи и изследвания, включващи и тест за HPV в допълнение към цитонамазка.

Само до 30 април онлайн заявете тест PAP+HPV на промоционална цена от 99.00 лв.! След заявка можете да предадете проба за изследване до 31 май. 

По този начин лаборатории Синево България ви дават възможност да получите безплатна цитонамазка (PAP), като заплатите единствено редовната цена на теста за HPV: 99.00 лв.

ИзследванеВреме за резултати (делнични дни)ЦенаПоръчай

Заради спецификата на метода течно базирана цитология, която се използва при тестовете PAP и HPV в Синево, е необходимо да изберете един от тези варианти за вземане на проба: 

2.1 Посетете един от нашите 4 АГ кабинета (в градовете София, Пловдив, Стара Загора и Хасково), където пробата да Ви бъде взета напълно безплатно, като е необходимо единствено заплащане на такса биологочен материал от 2.50 лв. Тя ще бъде изпратена за изследване в нашите лаборатории.  

ИЛИ 

2.2 Ако Вашият гинеколог не разполата с течна среда на Синево:

  • Можете да вземете такава от всяка наша манипулационна (в Асеновград, Бургас, Димитровград, Пазарджик, Пловдив, Раднево, София, Стара Загора, Харманли, Хасково и Чирпан). 
  • Занесете я на гинеколога, за да вземе проба от Вас.  
  • Предайте пробата в наш обект, за да се изследва.  

За повече информация се обадете на контактния ни център на телефон: 02 474 7272. 

Всички наши медицински лаборатории:

лаборатория синев бургас 20

Лаборатория Бургас – ж.к. Изгрев

Лаборатория Пловдив Гербера

Лаборатория Пловдив – Гербера

Лабораторията Пловдив - Тримонциум

Лаборатория Пловдив – МБАЛ Тримонциум

Лаборатория София

Лаборатория София – бул. България

IMG 02fc71955900dda873fab76132a70b33 V

Лаборатория Стара Загора

20210319 103500 1024x768 1

Манипулационна – Дружба

Лаборатория Асеновград

Манипулационна Асеновград

асеновград пазара 2

Манипулационна Асеновград – Пазара

лаборатория бургас бсу

Манипулационна Бургас – БСУ

IMG 20230120 110925370 HDR

Манипулационна Бургас – Демокрация

лаборатория в меден рудник

Манипулационна Бургас – Меден рудник

синево бургас славейков

Манипулационна Бургас – Славейков

лаборатория в центъра на град бургас

Манипулационна Бургас – Шипка

Манипулационна Димитровград 2

Манипулационна Димитровград

синево пазарджик

Манипулационна Пазарджик

Манипулационна Пазарджик – Здраве

манипулационна пловдив васил априлов

Манипулационна Пловдив – ВМИ Васил Априлов

манипулационна в квартал каменица пловдив

Манипулационна Пловдив – Каменица, АГ кабинет

Манипулационан Смирненски

Манипулационна Пловдив – Смирненски

Синево Софиа Добрила

Манипулационна Пловдив – Тракия

Лабораторията Пловдив - Георги Котов

Манипулационна Пловдив – Георги Котов

Лаборатория Synevo Пловдив

Манипулационна Пловдив – Кючук Париж

Манипулационна Пловдив – Остромила

Манипулационна Пловдив – Остромила

лаборатория пловдив

Манипулационна Пловдив – очна болница Луксор

Манипулационна Пловдив – Рилон център

Манипулационна Пловдив – Рилон център

viber image 2022 03 21 10 43 55 595

Манипулационна Раднево

манипулационна regina life

Манипулационна София – Regina Life

IMG 8815

Манипулационна София – Банишора

лаборатория квартал витоша

Манипулационна София – Витоша

лаборатория втора мбал

Манипулационна София – Втора МБАЛ

Синево Софиа Добрила

Манипулационна София – Добрила, АГ кабинет

DSCF1787

Манипулационна София – Овча Купел

манипулационна софия скобелев

Манипулационна София – Скобелев

синево софия черковна

Манипулационна София – Черковна

Манипулационна София – Ангел Кънчев

Манипулационна София – Ангел Кънчев

Манипулационна София – ИСУЛ

Манипулационна Люлин 4

Манипулационна София – Люлин

Манипулационна София – Младост

Манипулационна София – Младост

Лаборатория София – Надежда

Манипулационна София – Надежда

Synevo в България

Манипулационна София – Оскар Клиник (бул. Черни връх)

Synevo logo FB post img

Манипулационна Стара Загора – Гурко

лаборатория стара загора железник

Манипулационна Стара Загора – Железник

Synevo Лаборатории България

Манипулационна Стара Загора – Медицински Център Сано

Synevo Лаборатории България

Манипулационна Харманли

Лаборатория Хасково

Манипулационна Хасково, АГ кабинет

Synevo Лаборатории България

Манипулационна Чирпан

Партньорска лаборатория – Ескулап – София

Партньорска лаборатория – Здраве 99 – Русе

мц кирм св елисавета

Партньорска лаборатория – МЦ КИРМ „Св. Елисавета“ – Плевен

Партньорска лаборатория – Статус – Варна

Партньорска лаборатория – Унидиамед – Благоевград