Синево вече е в гр. Пазарджик

синево пазарджик

Синево България вече има манипулационна в гр. Пазарджик

На 14-ти март шведски медицински лаборатории Синево България откриха първата си манипулационна в гр. Пазарджик.

Разположение и работно време

локация
Пазарджик
бул. България 25


понеделник – петък: 07:30 – 14:30 ч.
пробовземане до 14:00 ч.

Проби за LTT изследвания
само в четвъртък: 07:30 – 14:00 ч.

InfoLine: 02 474 7272