Category: Инфекциозни заболявания

LD ser.psd
Изследвания и цени

Лаймска болест- серология

Лаймската болест е кърлежово-преносимо инфекциозно заболяване, което засяга различни системи. Причинява се от спираловидни вътреклетъчни бактерии – спирохети Borrelia burgdorferi, които се предават на човек

Вагинален микробиом PCR тест

Кога е подходящо да се препоръча Вагинален микробиом PCR тест? Установяване на причините за инфертилитет При планиране на бременност и преди процедура за ин-витро оплождане

токсоплазма серология
Изследвания и цени

Токсоплазмоза – серология

Токсоплазмозата е паразитно заболяване (паразитоза), което се причинява от вътреклетъчен едноклетъчен паразит – Toxoplasma gondii. В жизненият цикъл на паразита човекът е междинен гостоприемник, а

откриване на днк на toxoplasma gondii
Изследвания и цени

PCR за откриване на ДНК на Toxoplasma Gondii

Токсоплазмозата е заболяване, което се причинява от вътреклетъчен паразит – Toxoplasma gondii. Жизненият цикъл включва различни форми. Паразитът е повсеместно разпространен. Среща се в почвата,

Chlamydia trachomatis
Изследвания и цени

Chlamydia trachomatis – IgM, IgG, IgA

Какво причинява Chlamydia trachomatis? Chlamydia trachomatis е вътреклетъчен микроорганизъм, който може да причини различни заболявания. Chlamydia trachomatis серотип A, B, C причиняват трахома – сериозно

HPV генотипиране
Акушерство и гинекология

Откриване на високо рискови HPV типове + разширено генотипиране (BD Onclarity)

Пап тест се препоръчва да се извършва периодично на интервали от три години между 21 и 65 години или 3 години от началото на сексуалния живот, защото се вярва, че по-голямата част от HPV инфекции се предават в първите години на сексуалния живот ( 18-25 години).

paphpv цервикален секрет
Акушерство и гинекология

PAP + HPV

Пап тест се препоръчва да се извършва периодично на интервали от три години между 21 и 65 години или 3 години от началото на сексуалния живот, защото се вярва, че по-голямата част от HPV инфекции се предават в първите години на сексуалния живот ( 18-25 години).

COVID-19 изследвания

SARS-CoV-2 – IgG (количествен тест)

Уважаеми клиенти, медицински лаборатории Синево преустановиха извършването на серологичен тест за откриване на специфични антитела IgG, произведени от човешкото тяло в отговор на инфекция SARS-CoV-2.

COVID-19 изследвания

SARS-CoV-2 – IgG антитела

Уважаеми клиенти, медицински лаборатории Синево преустановиха извършването на серологичен тест за откриване на специфични антитела IgG, произведени от човешкото тяло в отговор на инфекция SARS-CoV-2.

Изследвания и цени

QuantiFERON-TBC Gold Plus Тест

Туберкулозата е заразна респираторна инфекциозна болест, предизвикана от микобактерии, които са три вида: Mycobaterium tuberculosis – най-чест, M. bovis и M. africanum. Туберкулозната инфекция включва както активни, така и