Токсоплазмоза – серология

Изследвания

Токсоплазмозата е паразитно заболяване (паразитоза), което се причинява от вътреклетъчен едноклетъчен паразит – Toxoplasma gondii. В жизненият цикъл на паразита човекът е междинен гостоприемник, а представителите на семейство котки- краен гостоприемник. Жизненият цикъл включва различни форми: трофозоит – инвазивна форма, на която се дължат острите прояви; циста – отговорна за персистираща и латентна инфекция; ооциста – среща се само при котки и има роля в предаването на паразита. В крайните гостоприемници паразитът се възпроизвежда и се отделя (като ооцисти) с фекалиите по време на остро протичане.

Котките са основен резервоар на болестта. Паразитът е повсеместно разпространен. Открива се в почвата, замърсена от фекалии на опаразитени животни (котки). Човек се заразява при консумация на сурово или недостатъчно термично обработено месо, в което се съдържат тъканни цисти на паразита; вода или храна, в които се откриват ооцисти. Важно значение има вертикалното предаване (трансплацентарно предаване на плода) от майка, развила заболяване по време на бременност.

Заразяването става като паразитните форми попадат първо в храносмилателната система, където се размножават в чревните клетки. По лимфен път достигат лимфните възли, от където попадат в кръвта и достигат отдалечени органи. Паразитът нанася поражения най-вече на нервната система, очите, скелетните мускули и сърцето. В тези органи може да се образуват цисти – при латентна и хронична инфекция. Имунната система има важно значение за прогресията на заболяването.

Липсва характерен за токсоплазмозата симптом. При имунокомпетентни лица (такива, без нарушения на имунитета) протича безсимптомно или с неспецифични симптоми – отпадналост, повишена температура и уголемени лимфни възли, най-често на шията.

При лица с нарушен имунитет поради онкологични заболявания, HIV инфекция, провеждащи лечение с имуносупресори или кортикостероиди, паразитът може да доведе до сериозни увреждания. Активна токсоплазмоза при тях може да доведе до енцефалит, миокардит, пневмония, хориоретинит или дисеминирана инфекция. Потиснатата имунна система улеснява активирането на латентната токсоплазмоза.

При повечето бременни жени острата токсоплазмоза е безсимптомна. Увреждането на плода настъпва при трансплацентарно предаване от майката, заразила се по време на бременност. Токсоплазмоза, проявила се в първия триместър от бременността се свързва с повишен риск от преждевременно раждане и спонтанен аборт. При плода се наблюдават хориоретинит (увреждане на очите), дифузни интракраниални (вътречерепни) калцификати, хидроцефалия (по-голяма обиколка на главата, повишен обем течност в черепа).

Токсоплазмоза през втори или трети семестър се проявява като субклинична или лека форма. Токсоплазмозата се включва в TORCH синдрома.

Описани са 5 форми на токсоплазмоза:

 • придобити токсоплазмоза при имунокомпетентни;
 • придобити или реактивирана токсоплазмоза при имуносупресирани;
 • очна форма- протича като  остър хориоретинит, характеризиращ се с тежко възпаление и некроза;
 • токсоплазмоза при бременни;
 • вродена токсоплазмоза;

За диагностицирането на токсоплазмозата се извършват образни изследвания, серологични тестове и тестове за доказване на ДНК на паразита чрез молекулярно-биологични методи.

ИзследванеЦенаПоръчай

Какво определя изследването?

При серологичните изследвания се търсят специфични антитела срещу причинителя. Серологичните тестове се основават на доказването на антитела от клас IgM и IgG.
В първата седмица от заразяваnето се появяват антитела от клас IgM и достигат пик около 30-ти ден, след което постепенно намаляват в рамките н 3-6 месеца, но е възможно да персистират в ниски титри около година. Доказването на IgM антитела е полезно за диагностицирането на скорошна инфекция.
Антителата от клас IgG се появяват по-късно и достигат максимален титър 1-2 месеца след заразяване и персистират дълго време. Полезни са за скриниране на имунния статус, а проследяването на техния титър в динамика позволява разграничаването на остро заболяване от реактивиране.

Кога да направя това изследване?

Изследването се назначава при състояния, протичащи с висока температура, уголемени лимфни възли, симптоми от страна на нервната система, зрението и други, особено при имунокомпрометирани лица.
Удачно е жените, които плануват бременност да проведат изследването преди бременността.

Подготовка преди изследване

Не е необходима специална подготовка.

Проба

Метод

Използват се два метода:

 1. имунохимия чрез ELFA (enzyme linked fluorescent assay)- ензимно-свързан имунофлуоресцентен тест
 2. имунохимия с откриване на електрохимилуминесценция (ECLIA– Electro-chemiluminescence immunoassay)

Референтни стойности

В зависимост от метода:

ELFA

Anti-Toxoplasma-IgM

 • <0.55          IU / mL:  Отрицателен
 • 0.55 – 0.65 IU / mL:  Съмнителен
 • ≥ 0.65         IU / mL:  Положителен

Anti-Toxoplasma-IgG

 • <4      IU / mL:   Отрицателен
 • 4 – 8  IU / mL:   Съмнителен
 • ≥ 8     IU / mL:   Положителен

ECLIA

Anti-Toxoplasma-IgM

 • <0.8       IU / mL:   Отрицателен
 • 0,8 – 1  IU / mL:   Съмнителен, Препоръка за повторение на теста след 3 седмици
 • >1       IU / mL:   Положителен

Anti-Toxoplasma-IgG

 • <1     IU / mL: Отрицателен
 • 1-3  IU / mL: Неопределен
 • 3-30 IU / mL: Препоръка за повторение на теста след 3 седмици
 • >30     IU / mL: Положителен

Интерпретация на резултатите

Anti-Toxoplasma-IgМ Anti-Toxoplasma-IgG Интерпретация
(-)
отрицателен
(-)
отрицателен

 

Отрицателен резултат.
При съмнение – да се повтори изследването след 3 седмици.
(-)
отрицателен
(+)
положителен
Стара инфекция
съмнителен (-)
отрицателен

 

Възможна остра инфекция.
Не може да се изключи фалшиво положителен резултат.
Да се повтори след седмица.
(+)
положителен
(-)
отрицателен

 

Възможна остра инфекция.
Не може да се изключи фалшиво положителен резултат.
Да се повтори след 2-3 седмици.
(-)
отрицателен
съмнителен Несигурен имунитет. Да се повтори след седмица.
съмнителен съмнителен Несигурен имунитет. Да се повтори след седмица.
(+)
положителен
съмнителен Възможна остра инфекция. Ново изследване след 2-3 седмици. При същите резултати или (+) пол. IgG, да се изследва в референтен център.
съмнителен (+)
положителен
Предишна инфекция или фалшиво положителен резултат за IgM.
Да се изследва авидитет на IgG от същия серум.
(+)
положителен
(+)
положителен
Възможна скорошна инфекция.
Препоръчва се да се изследва авидитет на IgG от същия серум; изследване в референтен център или повторно изследване след 2-3 седмици с отчитане на промяна на титъра на IgG.
ИзследванеЦенаПоръчай

Източници:

0/5 (0 Reviews)

Всички наши медицински лаборатории:

лаборатория синев бургас 20

Лаборатория Бургас – ж.к. Изгрев

Лаборатория Пловдив Гербера

Лаборатория Пловдив – Гербера

Лабораторията Пловдив - Тримонциум

Лаборатория Пловдив – МБАЛ Тримонциум

Лаборатория София

Лаборатория София – бул. България

IMG 02fc71955900dda873fab76132a70b33 V

Лаборатория Стара Загора

20210319 103500 1024x768 1

Манипулационна – Дружба

Лаборатория Асеновград

Манипулационна Асеновград

Манипулационна Димитровград 2

Манипулационна Димитровград

синево пазарджик

Манипулационна Пазарджик

манипулационна пловдив васил априлов

Манипулационна Пловдив – ВМИ Васил Априлов, АГ кабинет

манипулационна в квартал каменица пловдив

Манипулационна Пловдив – Каменица, АГ кабинет

Манипулационан Смирненски

Манипулационна Пловдив – Смирненски

Синево Софиа Добрила

Манипулационна Пловдив – Тракия

Лабораторията Пловдив - Георги Котов

Манипулационна Пловдив – Георги Котов

Лаборатория Synevo Пловдив

Манипулационна Пловдив – Кючук Париж

лаборатория пловдив

Манипулационна Пловдив – очна болница Луксор

Манипулационна Пловдив – Рилон център

Манипулационна Пловдив – Рилон център

viber image 2022 03 21 10 43 55 595

Манипулационна Раднево

лаборатория квартал витоша

Манипулационна София – Витоша

лаборатория втора мбал

Манипулационна София – Втора МБАЛ

Синево Софиа Добрила

Манипулационна София – Добрила, АГ кабинет

DSCF1787

Манипулационна София – Овча Купел

Манипулационна София – Ангел Кънчев

Манипулационна София – Ангел Кънчев

Манипулационна София – ИСУЛ

Манипулационна Люлин 4

Манипулационна София – Люлин

Манипулационна София – Младост

Манипулационна София – Младост

Лаборатория София – Надежда

Манипулационна София – Надежда

Synevo в България

Манипулационна София – Оскар Клиник (бул. Черни връх)

Synevo logo FB post img

Манипулационна Стара Загора – Гурко

Synevo Лаборатории България

Манипулационна Стара Загора – Медицински Център Сано

Synevo Лаборатории България

Манипулационна Харманли

Лаборатория Хасково

Манипулационна Хасково, АГ кабинет

лаборатория цариградско шосе

Манипулационна Цариградско (до The Mall)

Synevo Лаборатории България

Манипулационна Чирпан

Партньорска лаборатория – Ескулап – София

Партньорска лаборатория – Здраве 99 – Русе

Партньорска лаборатория – Статус – Варна

Партньорска лаборатория – Унидиамед – Благоевград