Ново помещение за даване на семенна течност в Бургас

Пациентите на Синево България в град Бургас вече могат да се възползват от специално пригодено помещение за отделяне на биологичен материал (еякулат), за извършване на спермален анализ.

Наричан още спермограма, спермалният анализ е високо информативно изследване на семенната течност, което включва:

  • Определяне концентрацията на сперматозоидите в милилитър и общ брой сперматозоиди в еякулата.
  • Разграничаване на видовете подвижност на сперматозоидите.
  • Виталност на сперматозоиди – установяване на процент живи сперматозоиди.
  • Оценка на морфология на сперматозоидите по стриктни критерии на Kruger.
  • Други физикохимични параметри на еякулата.

Спермограма

Спермограмата дава детайлна оценка за репродуктивния статус на мъжа (фертилитет). Препоръчва се при двойки планиращи спонтанна бременност или в случаите на асистирана репродукция – назначава се от репродуктивен специалист, при наличие на инфертилитет  у двойката. Лекари уролози или андролози могат да изпращат своите пациенти за проследяване при постоперативни интервенции, като Варикоцеле или Вазектомия.

Според изисквания на СЗО, изследването се извършва в рамките на 30-60 мин. от еякулация. За тази цел в лабораториите на Синево България съществуват специално обозначени помещения за даване на материал. Те предоставят нужното удобство на пациента и същевременно се избягва рискът от компрометиране (най-вече температурен шок) на транспортирани от вкъщи проби.

спермограма бургас

Повече от половин година, манипулационна “ж.к. Изгрев” предоставя високо специализирани лабораторни услуги на жителите на град Бургас. Новата стая за отделяне на еякулат бе създадена, за да отговори на нуждите на пациентите ни и допълва широкия спектър от изследвания и услуги, които Синево предлага.

Лаборатория Бургас – ж.к. Изгрев